Studijní plán programu Podniková informatika

Standardní délka studia jsou 2 roky. Studium je možné prodloužit až na 3 roky.

Minimální studijní povinnost je získat 15 ECTS za semestr.

Studijní plán je sestaven z předmětů, které jsou akreditovány pro prezenční formu studia. Počet ECTS kreditů, studijní zátěž a požadavky na výstupní znalosti jsou proto pro obě formy studia shodné. Výuka probíhá formou tutoriálů.

Název předmětu ident ECTS 1 2 3 4
Povinné předměty programu 57 21 24 12
Informační management 4SA415 6 6
Řízení podnikové informatiky 4IT418 6 6
Zlepšování procesů budování IS 4IT421 6 6
Metody a nástroje zpracování text. inf. 4IZ421 3 3
Řízení projektů IS/ICT 4IT414 6 6
Audit informačních systémů 4SA513 6 6
Optimalizace podnikových procesů 4SA511 6 6
Dobývání znalostí z databází 4IZ450 6 6
Diplomový seminář pro dist. studium 4IT516 12 12
Volitelné předměty programu 18 12 6
Business Intelligence 4IT436 6
Integrace v informačních systémech 4IT480 6
Pokročilé přístupy k dobývání znal. z datab. 4IZ525 6
Moderní trendy v informatice 4SA445 6
Organizace a informace 4SA418 6
Předměty vedlejší specializace 30 30
Souborná zkouška z vedlejší specializace 3
Státní zkouška z hlavní specializace 6 6
Obhajoba diplomové práce 6 6
Celkem ECTS 120 33 30 30 27