Program Podniková informatika (distanční)

Standardní délka studia: 2 roky
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 50
Garant programu: prof. Ing. Alena Buchalcevová, PhD.
Garantující katedra: Katedra informačních technologií

*) Každý předmět v rámci distančního studia obsahuje 3 povinné tutoriály, dále studenti rozšiřují své znalosti formou samostudia. Výuka povinných předmětů probíhá o sobotách dle pevně daného rozvrhu. Více o distančním studiu naleznete zde.

Studijní program připravuje kvalifikované odborníky, kteří budou schopni řídit podnikovou informatiku a pracovat na vývoji a v provozu IS/ICT. Studenti se naučí modelovat a optimalizovat podnikové procesy, řídit podnikovou informatiku, řídit projekty a analyzovat data. Budou rozumět konceptům informačního managementu, konceptu procesního řízení organizace, procesům při vývoji a provozu IS a znát nástroje pro audit IS.

Klíčové oblasti studia:

  • modelování podnikových procesů,
  • řízení projektů,
  • řízení podnikové informatiky.

Vyučované předměty


Volitelné předměty:
Integrace v podnikových informačních systémech International Week: Accounting for Sustainability
Kvalita a testování softwaru Moderní trendy v informatice
Organizace a informace Pokročilé přístupy k dobývání znalostí z databází
Praktické aplikace strojového učení Praktikum empirického výzkumu v aplikované informatice
Teorie kódování a šifrování

Výuka povinných a volitelných předmětů probíhá v sobotu v předem stanovených termínech. Účast je povinná, omluvit se lze pouze ze zákonných důvodů. Podklady k tutoriálům včetně zkušebních testů studenti najdou v InSIS. Více ke studijním oporám a komunikaci s vyučujícím naleznete zde.

Vzorový studijní plán  Aktuální rozvrh

Uplatnění absolventů

Absolventi jsou schopni pracovat na řídících i analytických pozicích ve firmách všech velikostí i ve veřejné správě v oblasti e-governmentu.

  • byznys analytik,
  • manažer informatiky,
  • manažer rozvoje a provozu IS/ICT,
  • auditor informačních systémů,
  • znalostní inženýr.

Vedlejší specializace

V rámci magisterského studia je povinná vedlejší specializace, která studentovi rozšíří znalosti z jiné oblasti, než je jeho hlavní zaměření. Předměty vedlejších specializací se vypisují jen v zimním semestru. Na výběr mají studenti pouze tyto vedlejší specializace:

Více informací

Navazující doktorské studium

Absolvent magisterského programu Podniková informatika může pokračovat ve studiu také na doktorském stupni:

  • Aplikovaná informatika

Více informací

Den otevřených dveří

Na Dni otevřených dveří se seznámíš s děním na fakultě a projdeš si prostory školy. Zároveň získáš hlubší pochopení nejen náplně studijních programů, ale také se dozvíš všechny klíčové aspekty vysokoškolského života.

Více informací
Přijímací řízení

Okruhy k přijímacímu řízení a doporučenou literaturu nalezneš zde. Uchazečům o tento studijní program může být prominuta přijímací zkouška na základě dosažených výsledků předchozího studia viz níže.

Více informací o přijímacím řízení

Kontakt

Máš-li nějaké dotazy ohledně budoucího studia, můžeš využít našeho projektu „Zeptej se!“. V projektu jsou zapojeni naši aktuální studenti, kteří ti rádi odpoví na vše, co tě zajímá ohledně magisterského studia na FISu nebo cokoliv s ním spojeným. Kromě toho máš i možnost napsat na studijní oddělení, které ti bude kdykoliv nápomocné v průběhu tvého studia.