Program Podniková informatika (distanční)

Program: magisterský navazující distanční *) (2 roky)
Garant programu: prof. Ing. Alena Buchalcevová, PhD.
Garantující katedra: Katedra informačních technologií

*) Každý předmět v rámci distančního studia obsahuje 3 povinné tutoriály, dále studenti rozšiřují své znalosti formou samostudia. Výuka povinných předmětů probíhá o sobotách dle pevně daného rozvrhu. Více o distančním studiu naleznete zde.

Popis programu

Studijní program připravuje kvalifikované odborníky, kteří budou schopni řídit podnikovou informatiku a pracovat na vývoji a v provozu IS/ICT. Studenti se naučí modelovat a optimalizovat podnikové procesy, řídit podnikovou informatiku, řídit projekty a analyzovat data. Budou rozumět konceptům informačního managementu, konceptu procesního řízení organizace, procesům při vývoji a provozu IS a znát nástroje pro audit IS.

 
Klíčové oblasti studia:

  • Modelování podnikových procesů
  • Řízení projektů
  • Business intelligence
  • Řízení podnikové informatiky

Vyučované předměty


Volitelné předměty:
Business Intelligence Integrace v podnikových informačních systémech
International Week: Accounting for Sustainability Kvalita a testování softwaru
Moderní trendy v informatice Organizace a informace
Pokročilé přístupy k dobývání znalostí z databází Teorie kódování a šifrování

Výuka povinných a volitelných předmětů probíhá v sobotu v předem stanovených termínech. Účast je povinná, omluvit se lze pouze ze zákonných důvodů. Podklady k tutoriálům včetně zkušebních testů studenti najdou v InSIS. Více ke studijním oporám a komunikaci s vyučujícím naleznete zde.

Vzorový studijní plán  Aktuální rozvrh

V rámci magisterského studia je povinná vedlejší specializace, která studentovi rozšíří znalosti z jiné oblasti, než je jeho hlavní zaměření. Předměty vedlejších specializací se vypisují jen v zimním semestru. Na výběr mají studenti pouze tyto vedlejší specializace:

Více informací o vedlejších specializacích naleznete zde.

Uplatnění absolventů

Absolventi jsou schopni pracovat na řídících i analytických pozicích ve firmách všech velikostí i ve veřejné správě v oblasti e-governmentu.

  1. Byznys analytik
  2. Manažer informatiky
  3. Manažer rozvoje a provozu IS/ICT
  4. Auditor informačních systémů
  5. Znalostní inženýr

Navazující doktorské studium

Absolvent magisterského programu Podniková informatika může pokračovat ve studiu také na doktorském stupni:

Chcete vědět víc o studiu na FIS?

Chcete zjistit, jak funguje systém na FIS VŠE? Přestupujete z jiné VŠ? Zde se dozvíte, jak to u nás funguje.

Video příručky pro nováčky

Zajímá vás spíše pohled některého ze současných studentů na obsah studia a nebo jste zde nezjistili vše, co by vás zajímalo?

Zeptejte se studentů!

Přijímací řízení

Okruhy k přijímacímu řízení a doporučenou literaturu naleznete zde. Uchazečům o tento studijní program nebude prominuta přijímací zkouška, která se skládá z teoretické části (výběr z více možných odpovědí) a praktické aplikace požadovaných znalostí.

Více o přijímacím řízení

Přihláška

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.