Program Podniková informatika

Program: magisterský navazující (2 roky – distanční studium)
Garant programu: doc. Ing. Alena Buchalcevová, PhD.
Garantující katedra: Katedra informačních technologií

Popis programu

Studijní program připravuje kvalifikované odborníky, kteří budou schopni řídit podnikovou informatiku a pracovat ve vývoji a provozu IS/ICT. Studenti se naučí modelovat a optimalizovat podnikové procesy, řídit podnikovou informatiku, řídit projekty a analyzovat data. Budou rozumět konceptům informačního managementu, konceptu procesně řízení organizace, procesům při vývoji a provozu IS a znát nástroje pro audit IS Absolventi naleznou uplatnění jako byznys analytici, manažeři rozvoje a provozu IS/ICT nebo jako znalostní inženýři.

Vyučované předměty

Volitelné předměty:
Business Intelligence Teorie kódování a šifrování
Integrace v podnikových informačních systémech Organizace a informace
Kvalita a testování softwaru Moderní trendy v informatice
Pokročilé přístupy k dobývání znalostí z databází

Složení programu

Přijímací řízení

Přihláška

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.