Rozvrh tutoriálů

Při zápisu ke studiu jsou studenti seznámeni s následujícími informacemi:

  • organizace distančního studia – tutoriály, studijní opory,
  • studijní plán, povinné a volitelné předměty,
  • vedlejší specializace,
  • přístup do Integrovaného studijního informačního systému.

Se zápisem předmětů začíná samostatná práce, která je detailně specifikována ve studijních oporách jednotlivých předmětů. Základním principem je, že student přichází na tutoriály připraven! Má nastudovánu příslušnou problematiku, splněny samostatné úkoly a připraveny dotazy na části, kterým nerozuměl. Dle informací v oporách studenti zjistí, na kterých tutoriálech budou absolvovat průběžné testy, vystupovat s prezentacemi apod.

Tutoriály předmětů hlavní specializace se konají v sobotu, tutoriály předmětů vedlejší specializace se konají ve všední den. Účast na tutoriálech je povinná. Omluva je možná pouze ze zákonných důvodů nejpozději den před termínem konání tutoriálu přes ISIS.

Přesné časové určení výuky jednotlivých předmětů je k dispozici v pravém panelu na těchto stránkách pod odkazy Rozvrh tutoriálů na příslušný semestr.

Rozložení předmětů do semestrů je pevné, každý předmět se učí jen 1x za rok tedy buď v zimním nebo letním semestru.

Upozornění

Na tutoriálu neprobíhá klasický přednáškový výklad. Již na první tutoriál přijďte připraveni dle pokynů uvedených ve studijních oporách!