Vedlejší specializace pro studenty programu Podniková informatika

Pro studenty programu Podniková informatika s distanční formou studia je k dispozici vedlejší specializace nabízená Fakultou podnikohospodářskou 3HR – Personální management a vedlejší specializace z Fakulty informatiky a statistiky 4KIM Komunikace, interpretace, multimédia a 4KMI Kvantitativní metody pro informatiky.

Výběr vedlejší specializace a termíny registrací

Vedlejší specializace pro distanční studium se otevírají jen v zimním semestru a předměty vedlejších specializací se vypisují také jen v zimním semestru. Předpokládá se, že si studenti zapíší vedlejší specializaci pro 3. semestr studia a v tomto semestru odstudují všechny předměty vedlejší specializace. Studenti si registrují a zapisují vedlejší specializaci v semestru předcházejícím zahájení studia této specializace.
Tj. chce-li začít student studovat předměty vedlejší specializace v zimním semestru 2023/2024, musí si ji registrovat v letním semestru 2022/2023 atd.

Registrace se provádí u studijní referentky paní Hudcové, které můžete poslat e-mail, který musí obsahovat:

  • jméno, příjmení, xname
  • informaci, že jste studentem(kou) oboru/programu Podniková informatika
  • název vedlejší specializace, kterou máte zájem si zaregistrovat

Poté v období registrací a zápisů předmětů na další semestr si student zaregistruje předměty vedlejší specializace, které bude chtít v následujícím semestru studovat.

Studenti, kteří nastoupili do vedlejší specializace nejpozději v ZS 2022/2023 ji mají zakončenu soubornou zkouškou za 3 kredity. Soubornou zkoušku musíte mít úspěšně hotovu před státní zkouškou z programu! Studenti, kteří do vedlejší specializace nastoupili od ZS 2023/2024 již nemají vedlejší specializaci zakončenu soubornou zkouškou. 3 ECTS kredity jsou přidány do volitelných předmětů programu tak, jak je vidět ve vzorovém studijním plánu

3HR – Personální management

Tutoriály předmětů se konají v ZS 2022/2023 ve všední dny.

elearningová studijní opora pro každý předmět je pro studenty dostupná v InSISu

informace o vedlejší specializaci

Rozvrh tutoriálů pro ZS 2022/2023
středa 21.9.2022   2.11.2022  14.12.2022 RB 359
3PA523 Řízení lidských zdrojů 12:45 – 14:15
3PA541 Řízení odměňování 14:30 – 16:00
3PA542 Pracovní podmínky a pracovní vztahy 16:15 – 17:45
čtvrtek 22.9.2022   3.11.2022  15.12.2022 RB 359
3PA545 Rozvoj zaměstnanců v organizaci 12:45 – 14:15
3PA546 Metody personální práce 14:30 – 16:00

Sylaby jednotlivých předmětů jsou k dispozici v InSISu.

4KIM Komunikace, interpretace, multimédia

Vedlejší specializace učí studenty chápat komunikaci jako nástroj řízení a koordinace procesů firmy. Cílem specializace je naučit, jak nastavovat komunikační procesy a řešit problematické komunikační situace. Studenti se naučí pracovat s komunikací prostřednictvím lingvistiky a rétoriky, pochopí fungování významů a jejich vazeb na komunikovaný obsah a formu prostřednictvím sémiotiky a v rámci výuky zpracování multimediálních forem si osvojí různé principy kódování informací a zpráv. Studenti propojí získané znalosti při vypracování praktického projektu.

Studijní plán vedlejší specializace obsahuje pouze povinné předměty. Na realizaci vedlejší specializace se podílejí 2 katedry: Katedra multimédií a Katedra systémové analýzy. Tutoriály předmětů vyučovaných Katedrou systémové analýzy se konají v průběhu semestru ve večerních hodinách a ve středu. Tutoriály předmětů vyučovaných Katedrou multimédií se konají mimo semestr – v lednu ve čtvrtek viz následujcí harmonogram

Rozvrh tutoriálů pro ZS 2023/2024

středa 18. 10. 2023     25. 10. 2023       08. 11. 2023 RB 213
4SA460 Prezentace informací a rétorika 18:00-19:30
4SA461 Média a semiotika 19:45-21:15
čtvrtek 4. 1. 2024      11. 1. 2024     1. 2. 2024
4ME501 Komunikace a multimédia 12:45 – 14:15
4ME521 Digitální fotografie v praxi 14:30 – 16:00
4ME599 Multimediální projekt 16:15 – 17:45

4KMI Kvantitativní metody pro informatiky

Cílem studia vedlejší specializace Kvantitativní metody pro informatiky je získat základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti používání kvantitativních metod se zaměřením na aplikace v oblasti informačního managementu. Specializace vhodně doplňuje a rozšiřuje znalosti, které studenti získali v předmětech hlavní specializace. Důraz je kladen na analytický přístup k řešení komplexních rozhodovacích problémů se zvláštním zřetelem na správnou a úplnou interpretaci a verifikaci výsledků.

Studijní plán vedlejší specializace obsahuje pouze povinné předměty:
Tutoriály předmětů se konají v ZS 2023/2024 v sobotu.
Informace o vedlejší specializaci

Rozvrh tutoriálů pro ZS 2023/2024

sobota 30.9.2023    11.11.2023    9.12.2023 SB 207
4EK441 Kvantitativní management pro informatiky 9:00 – 10:30
4EK442 Programy pro matematické modelování pro informatiky 10:45 – 12:15
4EK443 Optimalizace v projektovém řízení 13:00 – 14:30
sobota 14.10.2023   25.11.2023  16.12.2023 SB 207
4EK445 Diskrétní modely pro informatiky 9:00 – 10:30
4EK444 Simulace podnikových procesů 10:45 – 12:15