Aktuality

Pozvánka na zasedání AS FIS 15. 4. 2020

Vážení kolegové,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám zasedání akademického senátu na středu 15. 4. 2020 od 9:00 prostřednictvím on-line nástroje MS Teams – tým AS FIS.

Program:

1. Návrh rozdělení finančních prostředků FIS na rok 2020
2. Návrh Dodatku č. 1 k podmínkám přijímacího řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2020/21
3. Návrh Dodatku č. 1 k podmínkám přijímacího řízení na navazující magisterské studium FIS na akademický rok 2020/21 ve studijních programech vyučovaných v anglickém jazyce
4. Záměr akreditovat bakalářský studijní program Data Analytics
5. Žádost o souhlas se jmenováním členů Disciplinární komise FIS
6. Různé

Pozvánka byla zveřejněna v prostředí MS Teams a materiál k projednání je přístupný tamtéž.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Pozvánka na zasedání AS FIS 25. 9. 2019

Vážení kolegové,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám zasedání akademického senátu na středu 25. 9. 2019 od 9:00 do zasedací místnosti fakulty.
Program:

1. Projednání a schválení podmínek přijímacího řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2020/2021
2. Projednání a schválení podmínek přijímacího řízení na navazující magisterské studium FIS na akademický rok 2020/2021 ve studijních programech vyučovaných v českém jazyce
3. Projednání a schválení podmínek přijímacího řízení na navazující magisterské studium FIS na akademický rok 2020/2021 ve studijních programech vyučovaných v anglickém jazyce
4. Projednání a schválení podmínek přijímacího řízení na doktorské studium FIS na akademický rok 2020/2021
5. Různé

Pozvánka byla zveřejněna na webu AS FIS a materiál k projednání je v příloze a dále pak bude také přístupný na Intranetu AS FIS.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Pozvánka na zasedání AS FIS 29. 5. 2019

Vážení kolegové,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám zasedání na středu 29. 5. 2019 od 9:00 do zasedací místnosti  FIS.
Program:

 1. Projednání a schválení návrhu Výroční zprávy o činnosti FIS za rok 2018.
 2. Různé

Materiály k projednání jsou přístupné na Intranetu AS FIS.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Pozvánka na zasedání AS FIS 17. 4. 2019

Vážení kolegové,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám zasedání na středu 17. 4. 2019 od 9:00 do zasedací místnosti  FIS.
Program:

 1. Projednání návrh rozpočtu FIS na rok 2019
 2. Přehled čerpání prostředků v roce 2018
 3. Různé

Materiály k projednání jsou přístupné na Intranetu AS FIS.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

Pozvánka na zasedání AS FIS 3. 4. 2019

Vážení kolegové,
svolávám mimořádné zasedání AS FIS na 3. 4. 2019 od 9 hodin na místnost 468 nb.Hlavním bodem programu je schválení „Dodatku k podmínkám přijímacího řízení na doktorské studium FIS na akademický rok 2019/2020“.Plánované jednání senátu 17. 4. 2019 zůstává v platnosti.Doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. 
předseda AS FIS

13. 2. 2019 Pozvánka na zasedání AS FIS

Vážení kolegové,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám zasedání na středu 13. 2. 2019 od 9:00 do zasedací místnosti  NB 473.
Program:

 1. Akreditace studijních programů FIS
 2. Různé

Materiály k projednání jsou přístupné na Intranetu AS FIS.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

28. 11. 2018 Pozvánka na zasedání AS FIS

Vážení kolegové,
jménem předsedkyně AS FIS svolávám zasedání na středu 28. 11. 2018 od 9:00 do zasedací místnosti  NB 468.
Program:

 1. Návrh akreditace doktorských studijních programů uskutečňovaných na FIS
 2. Podmínky přijímacího řízení na doktorské studium FIS na akademický rok 2019/2020
 3. Zásady hodnocení publikační činnosti FIS
 4. Různé

Materiály k projednání jsou přístupné na Intranetu AS FIS.

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

3.10.2018 Pozvánka na zasedání AS FIS

Milé kolegyně, milí kolegové,
zvu vás na zasedání AS FIS, které se bude konat ve středu 3. 10. 2018 v 8.30 hodin v zasedací místnosti NB 473 s následujícími body jednání:

 • Souhlas se jmenováním člena Vědecké rady FIS
 • Schválení podmínek přijímacího řízení na bakalářské studium na FIS na akademický rok 2019/2020
 • Schválení podmínek přijímacího řízení na navazující magisterské studium na FIS na akademický rok 2019/2020
 • Různé

PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
místopředseda AS FIS

30.5.2018 Pozvánka na zasedání AS FIS

Milé kolegyně, milí kolegové,
zvu vás na zasedání AS FIS, které se bude konat ve středu 30. 5. 2018 v 9.00 hodin v zasedací místnosti NB 468 s následujícími body jednání:

 • Návrh změny statutu FIS
 • Výroční zpráva o činnosti FIS za rok 2017
 • Informace o akreditacích
 • Různé

doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
předsedkyně AS FIS

 

27.4.2018 Výsledky voleb do AS VŠE

Zvolení členové akademického senátu VŠE do učitelské části za FIS (v uvedeném pořadí):
doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
Ing. Martin Potančok, Ph.D.
Ing. Petr Mazouch, Ph.D.Zvolení studenští členové Akademického senátu VŠE za FIS (v uvedeném pořadí):
Štěpán Staněk
Adam Dolejš

27.4.2018 Výsledky voleb do AS VŠE

Do učitelské části senátu VŠE za FIS kandidují (řazeno abecedně):
Ing. Karel Helman, Ph.D. – KSTP
Ing. Petr Mazouch, Ph.D. – KEST
Ing. Martin Potančok, Ph.D. – KIT
doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D. – KEKODo studentské části senátu VŠE za FIS kandidují (řazeno abecedně):
Adam Dolejš – Aplikovaná informatika B-AI
Štěpán Staněk – Aplikovaná informatika B-AIPříloha: Protokol o převzetí přihlášek kandidátů