11. ročník bienální konference České společnosti ekonomické na FIS

17. a 18. května proběhl 11. ročník bienální konference České společnosti ekonomické, kterou tradičně spolupořádá Fakulta informatiky a statistiky na VŠE. Ačkoli se účastníci nemohli setkat v aule RB101, jak tomu bylo v předchozích letech, i v online prostředí nakonec vystoupili přední ekonomové středoevropského regionu.

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok se ve své prezentaci věnoval nejprve vývoji nezávislosti centrálních bank ve vyspělých ekonomikách, proměnám paradigmatu jejich fungování a dalším oblastem, na které centrální banky v poslední době upírají svou pozornost. Následně přiblížil některá makroekonomická témata mající vliv na rozhodování ČNB o měnové politice během pandemie koronaviru.

Druhým hlavním řečníkem byl profesor Philippe Aghion z College de France a the London School of Economics. Ve svém projevu upozornil na význam inovací, které vytváří nové pracovní příležitosti a jsou zdrojem bohatství. Jeho výsledky ale zároveň naznačují, že současná životní úroveň založená na volném trhu a tvorbě inovací se neobejde bez státních zásahů, pomocí kterých se budou kompenzovat sociální nerovnosti.

Na bienální konference tradičně patří udělování cen „Mladý ekonom“, které byly výhercům předány osobně v přednáškové aule RB101. Za rok 2020 získal první cenu Bruno Baránek z Princeton University a na druhém místě se umístil Jan Hanousek Jr. z University of South Florida ze Spojených států amerických. Třetí místo bylo uděleno Marku Šedivému z IES FSV Univerzity Karlovy. Cenu Karla Engliše zabývající se českou hospodářskou politikou obdržela Dominika Ehrenbergerová a Josef Bajzík (ČNB a IES FSV UK). Cenu prezidenta ČSE pro autory do 25 let získal Daniil Kashkarov (CERGE-EI). Dále byla udělena Cena Kateřiny Šmídové doktorce Marii Hoerové a Cena České společnosti ekonomické za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického myšlení pro Lubomíra Mlčochoa, jehož výzkum přispěl k porozumění (ne)funkčnosti socialistické ekonomiky.

Konferenci zajišťovala Fakulta informatiky a statistiky pod vedením prof. Jakuba Fischera, který je aktivním členem představenstva ČSE. Katedra multimédií i přes četné překážky úspěšně zprostředkovala technickou realizaci a studenti Kryštof Komanec a Elizabeth Yelizarova zajišťovali účastníkům technickou podporu.

Více informací o akci se dozvíte na stránkách České společnosti ekonomické.

Galerie: