Zpravodaj

Ekonomická propast mezi kraji se prohlubuje

Vědecký tým pod vedením děkana FIS VŠE Jakuba Fischera představil závěry odborné studie s názvem Diskriminace na českém trhu práce v socioekonomickém kontextu, která se zabývá makroekonomickým vývojem v ČR. Kromě srovnávání ekonomického vývoje regionů mezi roky 1996 a 2019 práce rozebírá i rozdíly v odměňování. Podrobně se jim věnuje zejména v Karlovarském kraji. Z […]

Ekonomická propast mezi kraji se prohlubuje

Promoce historicky prvního ročníku datového MBA programu na VŠE

https://www.databusiness.cz/2021/06/15/promoce-historicky-prvniho-rocniku-mba/

Promoce historicky prvního ročníku datového MBA programu na VŠE

Studenti Multimédií se probojovali do finálového kola soutěže Moje Vize 0 a se svými kampaněmi obsadili všechny tři příčky na stupních vítězů

Nadace Kooperativa a Tým silniční bezpečnosti uspořádal třetí ročník soutěže Moje Vize 0, který se ve spolupráci se středoškolskými a vysokoškolskými studenty snaží omezit nehodovost na českých vozovkách. V rámci kurzu Řízení multimediálních projektů se do soutěže zapojili i studenti programu Multimédia v ekonomické praxi z Fakulty informatiky a statistiky. Ve svých fiktivních reklamních agenturách navrhli […]

Studenti Multimédií se probojovali do finálového kola soutěže Moje Vize 0 a se svými kampaněmi obsadili všechny tři příčky na stupních vítězů

FIS podporuje Manifest 121

Symbolických sto let po uvedení Čapkovy hry R.U.R. je na čase si připomenout, jak důležité je neopomínat lidskou stránku z hlediska technologií. Zejména pak uplynulé období plné silných společenských restrikcí, během kterého jsme se vzájemně oddálili a komunikovali především na dálku, nám ukázalo důležitost přímého lidského kontaktu. Jako lidé zkrátka máme zcela jedinečnou psychiku a […]

FIS podporuje Manifest 121

Vysoké školy: Česku chybí kvalifikovaní zdravotníci, do budoucna hrozí problémy

https://fis.vse.cz/wp-content/uploads/post/12059/VS-Cesku-chybi-kvalifikovani-zdravotnici.pdf

Vysoké školy: Česku chybí kvalifikovaní zdravotníci, do budoucna hrozí problémy

Spolupráce Katedry multimédií a pojišťovny Kooperativa

O Katedře multimédií je známo, že je zaměřená na praktickou výuku. Místo biflování teorie podporuje studenty k získávání praxe během studia a motivuje je ke zpracovávání projektů od skutečných firem. Jedním z nejproslulejších partnerů je právě pojišťovna Kooperativa. Během minulého roku se studenti Multimédií zapojili do příprav návrhů reklamních předmětů pro zmíněnou společnost. Na kurzu […]

Spolupráce Katedry multimédií a pojišťovny Kooperativa

Předání jmenovacího dekretu prof. Buchalcevové v Karolinu

Předání jmenovacího dekretu prof. Buchalcevové v Karolinu

Předání jmenovacího dekretu prof. Buchalcevové v Karolinu

FIS otevře novou UX specializaci v magisterském programu Informační systémy a technologie

V rámci magisterského programu Informační systémy a technologie se od ZS 2022/2023 otevře na půdě Fakulty informatiky a statistiky VŠE nová magisterská specializace UX výzkum a design. Tato specializace, která je jediná svého druhu v České republice, vzniká ve spolupráci Katedry multimédií a Katedry informačních technologií na VŠE v Praze a Katedry informačních studií a […]

FIS otevře novou UX specializaci v magisterském programu Informační systémy a technologie

11. ročník bienální konference České společnosti ekonomické na FIS

17. a 18. května proběhl 11. ročník bienální konference České společnosti ekonomické, kterou tradičně spolupořádá Fakulta informatiky a statistiky na VŠE. Ačkoli se účastníci nemohli setkat v aule RB101, jak tomu bylo v předchozích letech, i v online prostředí nakonec vystoupili přední ekonomové středoevropského regionu. Guvernér České národní banky Jiří Rusnok se ve své prezentaci […]

11. ročník bienální konference České společnosti ekonomické na FIS

4FIS slaví 5 let!

Spolek studentů Fakulty informatiky a statistiky 4FIS slaví 5 let. Je to 5 let skvělé spolupráce fakulty se studenty. 4FIS přispívá k atmosféře i zlepšování studentského prostředí na fakultě a za to vedení fakulty moc děkuje všem, kteří jsou a byli do aktivit spolku v uplynulých 5 letech zapojení. Sdílíme vzpomínkový web, který mapuje důležité […]

4FIS slaví 5 let!