4FIS slaví 5 let!

Spolek studentů Fakulty informatiky a statistiky 4FIS slaví 5 let. Je to 5 let skvělé spolupráce fakulty se studenty. 4FIS přispívá k atmosféře i zlepšování studentského prostředí na fakultě a za to vedení fakulty moc děkuje všem, kteří jsou a byli do aktivit spolku v uplynulých 5 letech zapojení. Sdílíme vzpomínkový web, který mapuje důležité milníky spolku a doplňuje o zajímavé odkazy a zároveň také vzpomínkové video.

Těšíme se na další spolupráci 🙂