Analýza dopadu pandemie COVID-19 na silniční dopravu v ČR

Do analýzy dopadů pandemie COVID-19 se zapojili také výzkumní pracovníci z kateder systémové analýzy a informačních technologií FIS VŠE – Milan Šimůnek, Zdeněk Smutný a Michal Doležel. V článku, který byl publikován v prestižním mezinárodním časopise Journal of Advanced Transportation (AIS ve druhém kvartilu), analyzovali dopady první vlny pandemie COVID-19 na jaře 2020 na silniční dopravu v České republice. Za tímto účelem využili model pro dlouhodobou predikci rychlosti provozu a unikátní dataset pokrývající informace o dopravě ze 66 % všech silničních úseků v České republice z doby prvních šesti měsíců roku 2020 (celkem 177 mil. záznamů z 37 tis. km silnic). Uvedený model a dataset byly vytvořeny jako součást výzkumného projektu TAČR (TH04010350, Systém pro nové řešení logistických požadavků s využitím aktuálních dopravních dat), na kterém FIS VŠE spolupracovala s firmou Telematix Software.

Nejzajímavější závěry studie souvisejí s postupným rozvolňováním proti-epidemických opatření. Autoři zjistili, že omezení pohybu v souvislosti s první vlnou pandemie COVID-19 (12. března – 17. května 2020) mělo významný dopad na silniční provoz v celé ČR. Hustota provozu se v prvních třech týdnech výrazně snížila. V důsledku méně přeplněných silnic se průměrná rychlost provozu napříč různými typy silnic zvýšila o 21 %. Výjimkou byly dálnice, kde byl zjištěn odlišný trend. Celkově lze říci, že během prvních tří týdnů stavu nouze se lidé řídili vládními nařízeními a omezeními a podle toho změnili své cestovní chování. Po tomto období se však provoz na silnicích postupně navrátil do před-pandemického stavu. Zajímavé je, že k tomu došlo již tři týdny před oficiálním ukončením stavu nouze. Autoři nabízejí vysvětlení založené na hypotéze, že de-jure opatření vlády měla spíše doplňkový vliv; zásadní vliv sehrálo množství de-facto výjimek z omezení pohybu, subjektivní vnímání míry rizika ovlivněné především proměnlivou, mediálně zprostředkovanou realitou a vysoká míra individualismu české společnosti.

Celý článek si lze přečíst zde: The Impact of the COVID-19 Movement Restrictions on the Road Traffic in the Czech Republic during the State of Emergency