Časopis Acta Informatica Pragensia je nově indexován ve Scopusu

Časopis Acta Informatica Pragensia, který je od roku 2012 vydáván VŠE, byl zařazen do databáze Scopus, jedné z největších citačních polytematických databází na světě. Počínaje rokem 2019 budou všechny recenzované články indexovány v této databázi. Dle Metodiky 2017+ je databáze Scopus jednou ze dvou světově uznávaných databází pro hodnocení výzkumu a vývoje v České republice. Po časopisech Politická ekonomie, Prague Economic Papers a Central European Business Review se jedná již o čtvrtý časopis VŠE, který byl do této citační databáze zařazen, a první, který se tematicky zaměřuje na informatiku.

Časopis pokrývá širokou skupinu témat v oblasti sociálních a byznys aspektů informatiky. Zahrnuje především teorii, aplikaci a management informačních systémů a interakci mezi lidmi a informační a komunikační technikou a technologiemi. Časopis tak pokrývá hlavní oblasti aplikované informatiky, která je na Fakultě informatiky a statistiky VŠE vyučována na všech třech stupních studia. Na přípravě časopisu spolupracuje VŠE s Univerzitou Pardubice a Vysokou školou finanční a správní.

Časopis je v databázi Scopus zařazen do následujících oborů:

  • Computer Science: Computer Science Applications
  • Computer Science: Information Systems
  • Business, Management and Accounting: Management Information Systems
  • Social Sciences: Library and Information Sciences

Výše uvedené obory jsou pak ekvivalentní k následujícím oborům dle FORD:

  • Computer and information sciences
  • Economics and Business
  • Media and communications

Ve své recenzované části je časopis otevřen empiricky, návrhově, teoreticky a konceptuálně orientovaným článkům včetně pohledu a zkušeností praxe, což zahrnuje také inter- a transdisciplinární výzkum spojený s informační a komunikační technikou a technologiemi. Dále časopis umožňuje studentům v doktorském studiu nejen publikovat svůj článek, ale zejména získat konstruktivní zpětnou vazbu na svůj výzkum. Časopis Acta Informatica Pragensia nabízí také široké možnosti spolupráce na institucionální nebo osobní úrovni (např. stát se hostujícím redaktorem speciálního čísla nebo vytvořit vlastní tematickou sekci časopisu).