Demograf Tomáš Fiala o důchodech a jejich budoucím vývoji

Důchody jsou momentálně horkým tématem jak politiků, tak i celé společnosti. Svůj názor na valorizaci a odchodový věk do důchodů teď vyjádřil také demograf Tomáš Fiala z FIS.

Mimořádná valorizace důchodů rozděluje společnost. Jak už naznačil emeritní rektor Richard Hindls v Otázkách Václava Moravce, mnoho mladých lidí neví, co si mají o důchodovém systému myslet. I proto jsou názory znalců a expertů na tuto problematiku důležité. Demograf Fiala své názory vyjádřil v rámci rozhovoru v Lidových novinách, který vyšel 21. února 2023.

Za největším problém v této situaci vnímá způsob komunikace k veřejnosti. „Měl by se změnit způsob komunikace. Stát by měl zdůraznit, že důchod není žádný milodar nebo dávka. Stát lidem vrací, co oni odevzdali svojí prací. Kdo platí pojištění, ten na něj má nárok.“

Dalším tématem, které Fiala vyzdvihnul, je důchodový věk. Myslí si, že by jeho zvyšování mělo být plynulé. Za rozumné považuje dosavadní doporučení, že by lidé měli odcházet do důchodu ve chvíli, kdy jim zbývá čtvrtina života.

Tomáš Fiala se vyjádřil také k situaci OSVČ, na které se neklade takový důraz: „Některé OSVČ mohou mít v budoucnu velmi nízký důchod, pokud na něj vůbec získají nárok. Mnozí oprávněně nebo neoprávněně vykazovali nízké zisky a odvody na sociální pojištění neplatili vůbec nebo jen v minimální povinné výši. Nikdo je nevaroval, že výše starobního důchodu jim bude vyměřena pouze na základě toho, kolik platili na pojištění.“

Závěrem vyjádřil také svůj pohled budoucnost důchodového systému a jeho opatření:

„Pro stabilitu důchodového systému by bylo ideální, aby byl stabilní počet narozených. Z demografického hlediska by bylo dobré zavádět propopulační opatření v případě, kdy je málo žen v reprodukčním věku. Až do roku 2100 (a pravděpodobně i v dalším století) se předpokládá, že už nikdy nebude v Česku více narozených než zemřelých. Bez migrace by tak počet obyvatel do konce století poklesl asi na 7,4 milionu.“

Celý rozhovor si můžete přečíst v online článku zde.

Názor demografa Tomáše Fialy zajímal i internetový portál Novinky.cz, kde byl pozvaný na rozhovor a záhy vznikl článek „Demograf: Přistěhovalci penze nezachrání“.

Rozhovor byl věnován primárně době dožití a věku, kdy by mělo být rozumné jít do důchodu. Tomáš Fiala tvrdí, že existuje jasná korelace, že čím vyšší vzdělání, tím déle lidé žijí. Nemusí přijímat rizikové práce nebo práce s příplatky za škodlivé prostředí. Navíc vzdělanější projevují větší zájem o zdravý životní styl nebo vyhledávají jiné aktivity. Svým způsobem mu přijde spravedlivé, aby lidé s nižším vzděláním mohli jít dříve do důchodu, když mají kratší dobu dožití.

Jedním z dalších témat rozhovoru byla také porodnost a stárnutí populace. Přestože je úhrnná plodnost v Česku jedna z nejvyšších v Evropě, na zastavení stárnutí populace to nestačí. V tomto směru dle Fialy nepomůže ani migrace, jelikož by jich dle výpočtů musely do ČR přijít statisíce ročně.

Celý rozhovor čtěte zde.

Demograf Tomáš Fiala o důchodech a jejich budoucím vývoji