Magisterský obor „Official Statistics“ získal akreditaci „European Master in Official Statistics“

Akreditaci „European Master in Official Statistics“ uděluje po splnění přísných podmínek a na základě vysoké kvality výuky Výbor pro Evropský statistický systém (ESSC), tvořený předsedy národních statistických úřadů zemí Evropské unie. Pro udělení mezinárodní akreditace je nezbytná úzká vazba právě s národním statistickým úřadem, neboť součástí studijního programu je mimo jiné povinná 320hodinová praxe v instituci státní statistické služby.

Udělení akreditace je pro FIS výrazným úspěchem, neboť zvyšuje atraktivitu uvedeného studijního programu vzhledem k předpokládanému lepšímu uplatnění absolventů na evropském trhu práce. Zároveň je příležitostí pro další rozvoj internacionalizace na FIS. Vstup do sítě EMOS totiž umožňuje nejen posílit mobilitu studentů a učitelů fakulty, ale též výzkumnou spolupráci s podobně zaměřenými evropskými vysokými školami.

Garantem studijního programu Official Statistics je děkan FIS Jakub Fischer, akademickým ředitelem studijního programu je Petr Mazouch. Na výuce se kromě pracovníků FIS podílejí bývalí i současní vysocí představitelé Českého statistického úřadu (bývalý předseda Jan Fischer, současný místopředseda Jaroslav Sixta, ředitel sekce sociálních statistik Martin Zelený a další).

Program Official Statistics je vyučován výlučně anglicky a nemá svoji českou mutaci.