Evropský projekt HeartBit 4.0 je u konce

Závěrečné setkání projektu HeartBit 4.0, do kterého se zapojila Katedra informačního a znalostního inženýrství, se uskutečnilo v polské Vratislavi ve dnech 1.–3. prosince 2022. Projekt zaměřený na aplikaci data science do lékařství trval celkem 3 roky a byl financován z programu Evropské unie Horizon 2020. Mimo zástupce z naší fakulty se do projektu zapojili i partneři z Polska a Německa.

Hlavním úkolem týmu FIS bylo školit převážně lékaře Vratislavské lékařské univerzity data science a pomáhat s aplikací v medicíně. Členové KIZI vedli přibližně 25 školení a uspořádali také workshop, na kterém byl analyzován reálný dataset od polských partnerů. Dále FIS navštívily 3 lékařské týmy, kterým členové katedry pomáhali s analýzou dat. Mezi výstupy projektu patřilo 5 zahraničních časopiseckých publikací a 1 konferenční. Meeting rovněž přinesl diskuzi o navazující vědecké a grantové spolupráci. Více o projektu se dozvíte zde.