FIS získala 3 významné granty GAČR a TAČR

Akademici z Fakulty informatiky a statistiky získali 3 granty, které zásadně podpoří projekty fakulty. Tříletá podpora od GAČR a TAČR poběží od ledna 2023.

Prediktivní diagnostika technologických zařízení ITS s využitím přístupů AI

Richard Antonín Novák, Antonín Pavlíček, Jan Rauch, Petr Máša

TAČR

Cílem projektu je využít přístupy AI k analýze, návrhu, testování a ověřování prediktivní diagnostiky ITS zařízení. Projekt vychází vstříc požadavkům a potřebám správců dopravní a technologické infrastruktury, zejména optimalizací provozních nákladů a nákladů na údržbu. Výstupem projektu bude samostatný SW modul zahrnující protokoly IoT v souladu s def. rozhraním. Výsledky budou využívat správci technologických systémů (např. tunelů, řízení dopravy atd.) a servisní složky.

 

Dynamické modely založené na skóre v operačním výzkumu

Vladimír Holý

GAČR

Projekt se zaměřuje na modely GAS (z anglického generalized autoregressive score models). Tyto modely časových řad jsou založené na libovolných pravděpodobnostních rozděleních, přičemž dynamiku řídí podmíněné skóre pro libovolné časově proměnné parametry. Cílem projektu je využití modelů GAS v operačním výzkumu, konkrétně v oblasti financí, analýzy zákaznické základny, teorie front, sportovního managementu a analýzy efektivnosti.

 

Využití moderních metod diskrétní geometrie pro řešení vybraných problémů v operačním výzkumu a analýze dat – III.

Miroslav Rada

GAČR

Projekt spojuje oblast optimalizace a statistiky s výpočetní a kombinatorickou geometrií. Jsou vytvářeny nebo upravovány postupy pro efektivní řešení konkrétních typů problémů, často na základě geometrického pohledu na danou problematiku. Jde již o třetí pokračování projektu s podobným zaměřením. Mezi konkrétní otázky, které budou řešeny, patří například řízená enumeraci báze v dopravním problému s nepřesnými daty nebo zobecnění předchozí práce v oblasti identifikačního regionu pro rozptyl nad intervalovými daty.

 

Všem zapojeným blahopřejeme k získání grantů.