Jan Černý z KIT na konferenci ILIDE 2022

Jan Černý z Katedry informačních technologií prezentoval svůj příspěvek na 23. ročníku konference Innovative Library in Digital Era (ILIDE) 2022. Jeho příspěvek se týkal velmi aktuální problematiky vytěžování otevřených zdrojů – open-source intelligence (OSINT) v kontextu nových rolí knihovníků. 

OSINT v dnešní době hraje primární roli v oblasti národní bezpečnosti, zpravodajských služeb a vojenství, ale přidávají se i další obory, které OSINT rapidně podporuje – zdravotnictví, businessové procesy, biologii a další. Knihovníci mohou nabídnout aplikaci pokročilých rešeršních metod a to nejen v deep webu, tedy hlubokém webu, který běžně nevidíme, ale tvoří 95 % celého internetu. Práce knihovníků navíc velmi intenzivně směřuje do datových věd.

Honza v rámci své prezentace odprezentoval také praktické ukázky práce s daty z hlubokého webu, např. výskyt zločinů ve veřejných knihovnách v konkrétním městě, knihovny se totiž často využívají jako prostor pro distribuci narkotik, zaznamenáváme také zvýšený trend telefonických výhružek a výskyt násilí v knihovnách.

Konference Innovative Library in Digital Era (ILIDE) zve odborníky z mnoha světových univerzit na Slovensko s cílem řešit aktuální otázky knihovnictví a přinášet tak do knihoven nové trendy a inovace. Každoročně přibývá zahraničních účastníků z různých koutů světa. 23. ročník ILIDE se odehrál v krásném prostředí Nízkých Tater.

Účastníci konference byli z příspěvku Honzy Černého nadšení a považují ho za jeden z nejzajímavějších díky podstatě svého sdělení, ale i díky nastínění nových možných scénářů nejen v kontextu knihovnictví.