Lukáš Malec z katedry statistiky a pravděpodobnosti oceněn JČMF

Kolega Lukáš Malec z katedry statistiky a pravděpodobnosti obdržel na 20. sjezdu Jednoty českých matematiků a fyziků pedagogické vyznamenání.

Toto vyznamenání JČMF je udělováno za zásadní příspěvek k rozvoji matematiky a fyziky na všech stupních škol, např. za rozvoj ve formě nové koncepce výuky, prokázané dlouholeté úspěšné pedagogické činnosti, systematické práci na učebnicích, za dlouholetou činnost ve výzkumných pedagogických ústavech nebo při organizování soutěží v matematice a fyzice. 

K ocenění mu tímto moc gratulujeme!