Medaili Aloise Rašína převzal prof. Richard Hindls, emeritní rektor VŠE

Vědecká rada VŠE udělila na svém slavnostním zasedání 23. června 2020 Medaili Aloise Rašína emeritnímu rektorovi VŠE prof. Richardu Hindlsovi. Laudatio přednesl děkan Fakulty informatiky a statistiky prof. Jakub Fischer.

Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c., je český statistik a ekonom s rozsáhlou publikační činností doma i v zahraničí. Je členem mnoha odborných grémií v České republice i v zahraničí. Od roku 2006 do roku 2014 vykonával funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze. Před nástupem do funkce rektora byl mezi lety 2001 a 2006 děkanem Fakulty informatiky a statistiky VŠE. V letech 2014 až 2018 působil jako člen a místopředseda Rady České televize, od konce roku 2017 je členem Národní rozpočtové rady.

Medaile Aloise Rašína: Ocenění udělované Vysokou školou ekonomickou v Praze. Medailí jsou oceňovány osobnosti, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj VŠE nebo přispěly k rozvoji ekonomické vědy a vzdělanosti. Poprvé byla medaile udělena v roce 1999.
Seznam nositelů Medaile Aloise Rašína