MODE research: Nová výzkumná a konzultační agentura FIS

Na FIS VŠE vznikla nová výzkumná a konzultační agentura MODE research, která se zaměřuje na statistické analýzy, zpracování a interpretaci dat. Služby agentury mohou využít soukromé i veřejné instituce, které chtějí porozumět svým datům a na jejich základě tvořit strategická rozhodnutí, či společnosti, jež potřebují zautomatizovat pravidelný reporting a rutinní analýzy.  

Agentura MODE research vznikla na Fakultě informatiky a statistiky při katedře statistiky a pravděpodobnosti jako platforma pro spolupráci s praxí. Mezi služby agentury patří:

  • Statistické zpracování a analýza datových souborů (od přípravy dotazníkového šetření po interpretaci výsledků)
  • Finanční a cashflow modely – analýza a diverzifikace rizik, predikce
  • Automatizace výpočetních procesů – easy-to-use kalkulátory
  • Tvorba, zpracování a interpretace dotazníkových šetření
  • Web scraping – dolování informací z internetových stránek
  • Regionální a demografické analýzy/prognózy
  • Školení použití statistických programů a metod

Tým agentury MODE research je složený ze statistických expertů, kteří zaručují kvalitu zpracování a vyhodnocení dat s přesným využitím analytických metod na té nejvyšší úrovni, kteří mají mnohaleté zkušenosti jak v pedagogické, tak i výzkumné sféře.

Stejně tak agentura MODE research nabídne své služby a konzultace ostatním fakultám VŠE při spolupráci na statistických analýzách v odborných publikacích a článcích.

V případě zájmu o nabízené služby, kontaktujte Tomáše Karla (tomas.karel@vse.cz, +420 723 324 708). Kompletní nabídku agentury najdete na webu mode.vse.cz .

MODE research: Nová výzkumná a konzultační agentura FIS