O kvalitě trhu práce v podcastu PROSPERO s Klárou Kalíškovou z KEST

Ačkoli má Česká republika trvale jednu z nejnižších hodnot míry nezaměstnanosti v Evropské unii, existuje i odvrácená strana, kterou je nedostatek pracovních sil a podvazování hospodářského růstu. O problematice trhu práce mluvila Klára Kalíšková z Katedry ekonomické statistiky v podcastu PROSPERO v rámci projektu Index prosperity Česka.

Česká republika se podle Indexu prosperity Česka umístila na 15. místě z 27 zemí EU, pokud jde o kvalitu pracovního trhu. Nízká nezaměstnanost je pro nás velkým přínosem, dolů nás ale stahuje nízká produktivita práce, přísné předpisy, nerovné podmínky v zaměstnávání a malý podíl částečných úvazků. Podle Kláry Kalíškové je důležité dívat se na trh práce nejen z hlediska agregátní poptávky, ale více specificky – na konkrétní skupiny pracovníků nebo odvětví ekonomiky, kde můžeme identifikovat problémy.

Klára Kalíšková v podcastu podotkla, že nejvýznamnějším problémem českého trhu práce je nejen nedostatek kompetentních pracovníků, ale také řada nerovností a nedostatečná nabídka částečných úvazků. Často jsou znevýhodněni rodiče malých dětí, zejména ženy. Česká republika v tomto ohledu vyniká – přestože máme obrovskou zaměstnanost žen bez dětí, nebo s většími dětmi, jsme jednou ze zemí s nejnižší mírou zaměstnanosti žen s předškolními nebo mladšími dětmi. I senioři čelí na trhu práce určitým výzvám. Na rozdíl od jiných zemí, kde je i po dosažení důchodového věku běžné pracovat třeba na částečný úvazek, se v Česku příliš nepřesluhuje, typický je odchod do penze v důchodovém věku a využívána je i možnost odchodu do předčasného důchodu.

Stav by pomohla narovnat vyšší flexibilita práce, to se zřejmě stává i jednou z priorit vlády „Vláda letos schválila slevy na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pro zaměstnavatele, kteří nabídnou zkrácené úvazky. To je jistě krok správným směrem, otázka je zda těch 5 procentních bodů slevy bude stačit k ‚prolomení ledů‘. Hodně zaměstnavatelů v ČR totiž žije v přesvědčení, že zaměstnávání osob na zkrácený úvazek přináší obrovskou administrativní, ale i organizační zátěž,“ dodala ekonomka.

Podcast PROSPERO s Klárou Kalíškovou si můžete poslechnout na tomto odkazu nebo na podcastových platformách. Více o celém tématu zde.