Společenská odpovědnost FIS ve světle výzev covid-19

S končícím třetím semestrem v online režimu přinášíme ohlédnutí za rokem pandemie z pohledu FIS VŠE. Podpora Středoškolské odborné činnosti, přednášky pro střední školy, semináře pro absolventi i veřejnost a aktivity studentského spolu 4FIS jsou tím nejdůležitějším, co nás za uplynulý rok potkalo z hlediska společenské odpovědnosti. 

Zpracoval J. Fischer s využitím podkladů D. Chlapka, J. Jarolímka, P. Mazoucha a M. Vacha

Cílem textu je popsat aktivity Fakulty informatiky a statistiky VŠE v oblasti její společenské odpovědnosti v době pandemie covid-19 v období od března 2020 do dubna 2021. Přestože se FIS, stejně jako jiné fakulty a vysoké školy, musela vypořádat s dopady covid-19 zejména na vzdělávací a do jisté míry též na tvůrčí činnost, díky ochotě části zaměstnanců i studentů věnovala potřebný prostor i společenským aktivitám. Část aktivit zajišťoval studentský spolek 4FIS, se kterým fakulta dlouhodobě na partnerské bázi spolupracuje.

Středoškolská odborná činnost. VŠE dlouhodobě podporuje pořádání Středoškolské odborné soutěže (Students’ Professional Activities, SPA), jedné z nejvýznamnějších středoškolských soutěží v ČR s více než čtyřicetiletou tradicí, jejíž vítězové postupují na špičkové mezinárodní soutěže a veletrhy typu ISEF, EUCYS či BYSCC. Rektoři VŠE již mnoho let poskytují záštitu nad oborem 13 – ekonomika a řízení, VŠE uděluje finanční ceny nejlepším studentům v uvedeném oboru, další akademičtí pracovníci VŠE se účastní práce odborných porot nebo konzultují vedené práce. Některé fakulty VŠE zohledňují SOČ při přijímacím řízení. V polovině března roku 2020 pořadatele i soutěžící zaskočila zpráva z MŠMT, které z důvodu nouzového stavu středoškolské soutěže v ČR ve školním roce 2019/2020 prakticky ze dne na den ukončilo. Soutěž přitom byla v plném běhu, studenti měli zpracované soutěžní práce, jejichž přípravě věnovali několik měsíců, na řadě míst již proběhla školní či okresní kola. Děkan FIS J. Fischer a člen vedení FIS P. Mazouch iniciovali založení neformální pracovní skupiny s cílem najít důstojné náhradní řešení. Tato parta nadšenců následně navrhla dokončit celou soutěž virtuálně, což se díky podpoře většiny krajů, dalších vysokých škol v ČR a Národního pedagogického institutu ČR zdárně podařilo. Výhodou této podoby soutěže jsou navíc soutěžní videa natočená jednotlivými soutěžícími, veřejně přístupná na Youtube pod hashtagem #socjededal.

Schopnost uspořádat soutěž virtuálně byla pro MŠMT podmínkou pro zařazení SOČ do plánu středoškolských soutěží ve školním roce 2020/2021. Neformální pracovní skupina vedená J. Fischerem proto ve své činnosti pokračuje. Celostátní přehlídka proběhne v hybridní podobě. Pro studenty bude virtuální, porotci se v případě příznivé epidemické situace budou moci sejít v prostorách VŠE, která je spolupořadatelem tohoto letošního celostátního finále.

Vzdělávací a prezentační akce pro studenty středních škol

Během akademického roku 2020/21 Fakulta informatiky a statistiky pružně zareagovala na ztíženou situace pedagogů na středních školách. Vedení fakulty se rozhodlo bezplatně podpořit středoškolskou výuku širokou nabídkou přednášek pedagogů FIS. Učitelé středních škol si tyto přednášky mohou objednávat přímo do svých online hodin a oživit jimi distanční výuku. Během tří měsíců proběhlo nebo bylo naplánováno přes 70 přednášek z oblasti informatiky, matematiky a společenských věd, zpětná vazba je vysoce pozitivní, hraničící s nadšením. Studenti FIS zároveň pro studenty maturitních ročníků připravili online prezentace o vysokoškolském studiu včetně možností studia na FIS. Již proběhlo přes 50 přednášek pro více než 800 středoškoláků.

Akce pro absolventy i širší odbornou veřejnost

V období květen 2020 až duben 2021 zaměstnanci Fakulty informatiky a statistiky reagovali na opatření znemožňující pořádání prezenčních akcí a připravili řadu bezplatných online seminářů s cílem zvýšit povědomí absolventů fakulty i širší odborné veřejnosti v aktuálních tématech. Úspěšnost seminářů dokládá i velký počet registrovaných účastníků, u jednoho z online seminářů se podařilo oslovit dokonce 400 účastníků. Témata vybraných seminářů: Datová analytika v moderní společnosti (26. 5. 2020), Business Continuity Management (16. 6. 2020), Organizační agilita a agilní řízení projektů (29. 9. 2020), Sčítání lidu, domů a bytů 2021 (20. 10. 2021), Agile ve Vodafonu (24. 11. 2020), Big Data ve Vodafonu (1. 12. 2020), Jak neměřit koronavirus (24. 2. 2021), Agilní řízení v praxi (27. 4. 2021).

Aktivity studentského spolku 4FIS nejen pro studenty FIS a VŠE

4FIS je studentským spolkem studentů fakulty, s nímž fakulta dlouhodobě partnersky spolupracuje. V začátcích pandemie 4FIS hledal řešení, jak se studentům co nejvíce přiblížit i v online době, neboť do té doby probíhaly veškeré spolkové aktivity prezenčně. Výrazným příspěvkem k rozvoji studentského života byla online forma pubkvízu (Karanténa edition) na platformách MS Teams a Kahoot. Všichni věřili, že se bude jednat jen o krátkodobou, dočasnou aktivitu, která nakonec běžela tři semestry. Koncept akce se průběžně rozvíjel a v průběhu celého roku se vystřídalo na kvízech téměř 500 účastníků z řad studentů VŠE i studentů jiných středních a vysokých škol, akademických pracovníků, a také jejich rodinných příslušníků. Tyto neformální a zábavné vzdělávací akce probíhaly v pohodlí domovů o středečních večerech. Dva kvízy pro studenty připravilo vedení fakulty, což velmi pomohlo propojit komunitu na fakultě a navodit přátelskou atmosféru i na běžné online výuce. Vánoční kvíz pak podpořil spolkového partnera – hokejový klub Prague Engineers, který každý rok pořádá charitativní sbírku na podporu kladenského DRS Zvonek. I tuto charitativní akci spolek 4FIS propagoval a podpořil.

4FIS převedl do online podoby své tradiční vzdělávací akce, pořádané ve spolupráci s partnery z firemního prostředí. Nejúspěšnější akcí byla přednáška o Webu 3.0 a kryptoměnách, na níž dorazilo téměř 100 zájemců.

S příchodem pandemie spolek začal působit na Youtube. Novým studentům nejvíce pomohla videa, tzv. Videopříručky pro prváky. Ta studentům přibližují budovy školy, do nichž se studenti prvních ročníků nemohli osobně podívat, usnadňují orientaci v informačním systému a umožňují lépe pochopit principy a specifika studia na VŠE. Spolek průběžně udržoval komunikaci se studenty, tak aby přinášel informace i zábavu a posiloval vzájemnou sounáležitost během pandemické krize.

Pro nadšence počítačových her proběhly oddychové turnaje v různých online hrách. Vše se konalo na platformě Discord, na níž studenti mohli neformálně komunikovat během zákazu setkávání a neztratit tak cenný kontakt se svými spolužáky. Největší herní akcí uplynulého roku byl 4FIS Ultimátní hráč, při kterém hráči po dobu celého víkendu soutěžili ve 3 různých hrách o různé ceny, aby ukázali svou flexibilitu v hraní počítačových her. Projekt se živě streamoval na platformě Twitch.tv.

Spolek 4FIS navzdory složité situaci znemožňující setkávání rozšířil své řady a posílil svou interní komunikaci. Zástupci studentského spolku se podíleli na organizaci školních i fakultních dnů otevřených dveří i na dalších akcích fakulty.