Vítězství Jiřího Nováka na konferenci Robust

První místo na červencové konferenci Robust získal se svým doktorandským příspěvkem Jiří Novák z Katedry ekonomické statistiky. Konference Robust se věnuje současným trendům statistiky, pravděpodobnosti, finanční matematiky, optimalizace a analýzy dat, organizuje ji Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Doktorand z KEST vyhrál s příspěvkem na téma „Simulace syntetických mikrodat z populačního censu”. Populační census je unikátním zdrojem dat, který obsahuje řadu cenných informací o populaci v geografickém detailu. Tato mikrodata zahrnují údaje na úrovni jedince, jsou tedy z pohledu ochrany osobních údajů velmi citlivá. Jeho práce pojednávala o možnostech využití simulace mikrodat v syntetické podobě s důrazem na zachování jejich vztahů a struktury. Vytvořený dataset je tak analyticky validní, absence reálných hodnot zároveň umožňuje různé formy prezentace výsledků.

Na konferenci se každoročně setkávají studenti všech statistických a matematických oborů z Česka a Slovenska a probíhá tu výměna názorů a cenných zkušeností. Kromě toho si Jirka cení i toho, že na konferenci získal skvělou zpětnou vazbu k jeho práci. „Klíčové pro dosažení tohoto úspěchu pro mě je každodenní práce a nadšení pro věc, ale taky hlavně věřím, že výsledky mé práce přinesou ostatním výzkumníkům spoustu užitku.” vysvětluje autor vítězné práce, kterému k tomuto úspěchu gratulujeme.