Limity statistických metod

15. listopadu 2022

Absolventský workshop proběhne 15. listopadu 2022 od 18:00 (RB211 nebo online) na téma: Limity statistických metod pod vedením Petra Paščenka, Head of Data Science, Profinit.

Petr v Profinitu založil a vede kompetenci Data science / Machine Learning. Zaměřuje se na propojení teoretických znalostí s potřebami a problémy zákazníků společnosti zejména v oblasti financí a bankovnictví. Petr také vedl několik výzkumných projektů ve spolupráci s Technickou agenturou České republiky a je autorem koncepce produktu Accept AI.

Program workshopu:
18:00 – 18:05 Přivítání účastníků a představení vystupujících (Dušan Chlapek, FIS VŠE)
18:05 – 19:30 Přednáška Limity statistických metod. Anotace: V každé oblasti lidského poznání existují teoretické limity toho, kam až může vědecká metoda nahlédnout. Nikdy nepostavíme perpetum mobile, nikdy nepoletíme rychleji než světlo a nikdy nedokážeme všechna pravdivá tvrzení. I při práci s náhodou existují podobná omezení vyplývající z podstaty nahodilosti. Na přednášce inspirované Mandelbrotovou fraktální teorií chaosu společně projdeme některé z četných propastí, číhajících na každého, kdo se pokouší vyvozovat znalosti z dat.
Po přednášce proběhne diskuze.

 


Workshopy jsou pořádány v rámci OP VVV projektu Rozvoj moderních výukových trendů na VŠE v Praze (ESF II).