Řízení projektu SLDB 2021


 

Hybridní absolventský workshop proběhne 12. dubna 2022 od 18:00 do 19:30 (RB 209 na VŠE / online v MS Teams) na téma Řízení projektu SLDB 2021 pod vedením Ing. Petry Kuncové, absolventky Národohospodářské fakulty VŠE, ředitelky odboru informačních služeb ČSÚ a projektové manažerky sčítání 2021.

Program workshopu:
18:00 – 18:05 Přivítání účastníků a představení vystupujících (Dušan Chlapek, FIS VŠE)
18:05 – 19:30 Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) patří k největším projektům, které státní správa jednou za deset let organizuje. Sčítání 2021 bylo unikátní v mnoha ohledech – poprvé byl připraven a použit online sčítací formulář a v maximální míře byly využívány administrativní zdroje dat. Sčítání se stalo prověrkou připravenosti veřejné správy na digitalizaci svých služeb.
Sčítání navíc proběhlo v komplikovaných podmínkách protipandemických opatření, která znemožňovala osobní setkávání. Příprava sčítání představuje desítky veřejných zakázek, stovky schůzek a jednání s interními i externími partnery, musela být koordinována řada dodavatelů, ale také útvary uvnitř Českého statistického úřadu (ČSÚ). Na organizaci sčítání se podílely tisíce lidí v nejrůznějších rolích. Co jsme museli všechno udělat, abychom se úspěšně sečetli? (Petra Kuncová, ČSÚ)
Po přednášce proběhne diskuse a neformální posezení s rautem.
Pokud máte zájem o workshop…
Přihlaste se

 


Workshopy jsou pořádány v rámci OP VVV projektu Rozvoj moderních výukových trendů na VŠE v Praze (ESF II).