Program Multimédia v ekonomické praxi

Program: bakalářský (3,5 roku)
Garant programu: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
Garantující katedra: Katedra multimédií

Popis programu

Multimédia zahrnují text, grafiku, fotografii, animaci, video, zvuk a webová nebo aplikační rozhraní. Tyto nástroje jsou běžnou součástí komunikací v soukromé, podnikové i veřejné sféře. Studijní program propojuje praktickou tvorbu multimediálních výstupů s koncepčními a organizačními postupy a s ekonomickými znalostmi. Připravuje studenta na tvorbu multimediálních děl, komunikačních kampaní i funkčních produktů. Uplatnění bude mít zejména v rámci výroby obsahu v kreativním průmyslu (komunikační agentury, specializovaná studia a produkce), mediálních společnostech (online, televizní, rozhlasové i tiskové společnosti) i při vývoji rozhraní softwaru (webdesign, vývoj aplikací, hry) a to na tvůrčích, koncepčních i manažerských pozicích.

Vyučované předměty

Multimediální povinné:
Úvod do multimédií Zvuk a multimédia
Multimediální technologie Řízení multimediálních projektů (kreativita a produkce)
Základy počítačové grafiky Reklamní agentura
Počítačová grafika Web design a uživatelská rozhraní
Základy digitální fotografie Design komunikací
Digitální fotografie Sémiotika multimédií
Tvůrčí zpracování jazyka a textu Grafika a animace
3D grafika Prezentační dovednosti
Základy audiovizuální komunikace Praxe v multimédiích
Profese v audiovizuální výrobě Multimediální projektový seminář
Projekt audiovizuální komunikace
Ekonomicky povinné:
Osobní finanční plánování Marketing 1
Účetnictví a daně individuálního podnikatele Ekonomie I
Podnikání a právo Matematika pro ekonomy
Autorské právo a průmyslové vlastnictví Statistika pro informatiky
Management pro informatiky a statistiky Dotazníkové šetření – miniprojekt
Volitelné:
Dějiny audiovizuální komunikace pro ekonomy Televizní a broadcastové procesy
Offline média a informační strategie Dějiny umění a způsoby estetického prožívání
Online komunikace Veřejný sektor a financování v oblasti multimédií
Multimediální tendr Kulturní politika, místní a regionální kultura
Trendy v multimédiích Základy demografie
Trendy v multimédiích 2 Databáze
Trendy v multimédiích 3 Webové technologie
3D animace (principy a aplikace) Informace pro business (v angličtině)
Ostatní povinnosti:
4 předměty z angličtiny 2 zápočty z tělocviku

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se skládají z testu z matematiky a testu z anglického jazyka.
Více informací