Program Multimédia v ekonomické praxi

Program: bakalářský profesní *) (3,5 roku)
Garant programu: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
Garantující katedra: Katedra multimédií

*) Profesní program klade důraz na praktické uplatnění absolventů. Součástí studia je povinná praxe v oblasti multimédií.

Popis programu

Multimédia jsou široce používaným a perspektivním prostředkem komunikace a zároveň nezbytnost dnešní digitální doby.

Studenti programu se naučí zvládat celý proces multimediální tvorby. Ovládnou teoreticky prakticky jednotlivé disciplíny multimédií – fotografii, tvorbu grafiky a videa, zvuk – a budou vědět, jaké informace potřebují při tvorbě multimediálního díla, aby mohli zakázku nejen vytvořit, ale také profesionálně zadat a nacenit.

Významnou část studia tvoří práce na projektech v týmu a odborná praxe. Postupem času tak studenti chápou jednotlivé role a kompetence v kreativním týmu a dokáží se lépe profilovat, specializovat a budou připraveni na okamžitý vstup do pracovního života.

Prakticky orientované studium je doplněno ekonomickými a manažerskými předměty, které studentům přinesou značnou konkurenční výhodu na trhu práce.

Klíčové oblasti studia:

 • 2D a 3D grafika a animace,
 • fotografie a fotografická postprodukce,
 • video a zvuk – audiovizuální tvorba a postprodukce,
 • UX a UI design, webdesign,
 • marketing a komunikační strategie,
 • projektové řízení multimediálních projektů.

Multimédia v ekonomické praxi na Dni (po)otevřených dveří

Vyučované předměty

Multimediální povinné:
Úvod do multimédií Zvuk a multimédia
Multimediální technologie Řízení multimediálních projektů (kreativita a produkce)
Základy počítačové grafiky Reklamní agentura
Počítačová grafika Web design a uživatelská rozhraní
Základy digitální fotografie Design komunikací
Digitální fotografie Sémiotika multimédií
Tvůrčí zpracování jazyka a textu Grafika a animace
3D grafika Prezentační dovednosti
Základy audiovizuální komunikace Praxe v multimédiích
Profese v audiovizuální výrobě Multimediální projektový seminář
Projekt audiovizuální komunikace
Ekonomicky povinné:
Osobní finanční plánování Marketing 1
Účetnictví a daně individuálního podnikatele Ekonomie I
Podnikání a právo Matematika pro ekonomy
Autorské právo a průmyslové vlastnictví Statistika pro informatiky
Management pro informatiky a statistiky Dotazníkové šetření – miniprojekt
Ostatní povinnosti:
4 předměty z angličtiny 2 zápočty z tělocviku
Volitelné předměty:
Dějiny audiovizuální komunikace pro ekonomy Televizní a broadcastové procesy
Offline média a informační strategie Dějiny umění a způsoby estetického prožívání
Online komunikace Veřejný sektor a financování v oblasti multimédií
Multimediální tendr Kulturní politika, místní a regionální kultura
Trendy v multimédiích Základy demografie
Trendy v multimédiích 2 Databáze
Trendy v multimédiích 3 Webové technologie
3D animace (principy a aplikace) Informace pro business (v angličtině)
Pokročilá postprodukce digitálních fotografií Webové aplikace
XML – Teorie a praxe značkovacích jazyků

Vzorový studijní plán

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů je na kreativních, koncepčních i manažerských pozicích zejména v malých a středních podnicích. Žádaní jsou v marketingových odděleních, mediálních společnostech, reklamních agenturách nebo IT odděleních orientovaných na uživatelská rozhraní. Neztratí se ani při zakládání vlastních podnikatelských záměrů zejména jako tvůrci obrazového a zvukového obsahu.

Absolvent může nalézt uplatnění v celém řetězci vzniku multimediálního produktu od managementu, marketingu a PR až po jednotlivé odborné kreativní profese:

 • Art director, creative director, idea maker,
 • Graphic a motion designer, editor,
 • Audiovizuální tvůrce a pracovník postprodukce,
 • Zvukař, asistent zvuku,
 • UX & UI designer, UX researcher,
 • Projektový manažer, produkční audiovizuálního studia nebo produkce,
 • Communication strategist,
 • Specialista digitálního marketingu,
 • Specialista offline marketingu,
 • Správce sociálních sítí a tvůrce obsahu,
 • Zadavatel a hodnotitel multimediálních zakázek,
 • Konzultant v oblasti multimediální propagace,
 • Fotograf a pracovník fotografické postprodukce.

Návaznost na magisterské programy:

Fakulta informatiky a statistiky aktuálně nenabízí navazující magisterské studium pro absolventy programu Multimédia v ekonomické praxi. Tématu magisterského studia se věnuje článek na Katedře multimédií – Reference magisterských oborů od absolventů multimédií.

Více o studiu na FIS

Chcete zjistit jak funguje systém na FIS VŠE a zorientovat se tady? Nastupujete ze SŠ nebo jiné VŠ? Zde se dozvíte, jak to u nás funguje.

Video příručky pro nováčky

Jaké další informace by se vám ještě mohly hodit? Chcete se dozvědět více o seznamováku, kolejích, studentských spolcích nebo přípravách na přijímací zkoušky? Tady najdete vše co potřebujete.

Více informací

Přijímací řízení

Fakulta informatiky a statistiky bude pro přijímání vycházet z výsledků dvou testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností SCIO (souhrnně nazývanými přijímací zkouškou) – testů z Obecných studijních předpokladů (OSP)/Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a Anglického jazyka (Aj). Přijímací zkoušku na tento program nelze prominout.

Více informací

Přihláška

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.