Program Multimédia v ekonomické praxi

► Využij svoji kreativitu a udělej si z ní kariéru.Standardní délka studia: 3,5 roku *)
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60
Garant programu: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
Garantující katedra: Katedra multimédií

*) Profesní program klade důraz na praktické uplatnění absolventů. Součástí studia je povinná praxe v oblasti multimédií.


Multimédia jsou nepostradatelnou součástí každodenní komunikace. Bakalářský program Multimédia v ekonomické praxi učí studenty, jak své kreativní dovednosti využít v reálném světě – od vymýšlení po realizaci.

Studenti programu proniknou do samotného procesu multimediální tvorby. Osvojí si dovednosti z oblasti fotografie, grafiky, videa a zvuku. Výuka je zaměřena na tvorbu komerčních výstupů, skrze které se studenti naučí zakázky nejen vytvořit, ale i profesionálně zadat a nacenit. Výuka je totiž doplněna o ekonomické a manažerské předměty, a proto studenti rozumí i finanční stránce kreativního řemesla.

Podstatnou část studia tvoří skupinové projekty. Při práci v týmech se studenti naučí spolupracovat, vyzkouší si, jak funguje kreativní tým, jednotlivé role a kompetence. Výukou je provází zkušení profesionálové z oboru, pod jejichž dohledem spolupracují na reálných zakázkách a vytváří si vlastní portfolio. V posledním semestru studenti absolvují odbornou praxi, proto studium trvá celkem 3,5 roku.

Absolventi mají komplexní vhled do kreativního průmyslu, plní schopností a zkušeností jsou připraveni naskočit rovnou do praxe. Uplatnění najdou na kreativních, koncepčních i manažerských pozicích zejména v malých a středních podnicích. Žádaní jsou v marketingových odděleních, mediálních společnostech, reklamních agenturách nebo IT odděleních orientovaných na uživatelská rozhraní. Neztratí se ani při zakládání vlastních podnikatelských záměrů zejména jako tvůrci obrazového a zvukového obsahu.

Klíčové oblasti studia:

 • fotografie a fotografická postprodukce,
 • 2D a 3D grafika a animace,
 • video a zvuk – audiovizuální tvorba a postprodukce,
 • marketing a komunikační strategie,
 • projektové řízení multimediálních projektů,
 • UX a UI design, webdesign.

Vyučované předměty

Multimediální povinné:
3D grafika Design komunikací
Digitální fotografie Grafika a animace
Multimediální projektový seminář Multimediální technologie
Počítačová grafika Praxe v multimédiích
Prezentační dovednosti Profese v audiovizuální výrobě
Projekt audiovizuální komunikace Reklamní agentura
Řízení multimediálních projektů (kreativita a produkce) Sémiotika multimédií
Tvůrčí zpracování jazyka a textu Úvod do multimédií
Web design a uživatelská rozhraní Základy audiovizuální komunikace
Základy digitální fotografie Základy počítačové grafiky
Zvuk a multimédia
Ekonomicky povinné:
Autorské právo a průmyslové vlastnictví Dotazníkové šetření – miniprojekt
Ekonomie I Management pro informatiky a statistiky
Marketing 1 Matematika pro ekonomy
Osobní finanční plánování
alternativně Finance podniku
Právo pro multimédia
Statistika
alternativně Deskripce, vizualizace a komparace ekonomických dat pro Multimédia
Účetnictví a daně individuálního podnikatele
Ostatní povinnosti:
2 předměty z angličtiny 2 zápočty z tělocviku
Volitelné předměty:
3D animace (principy a aplikace) 3D grafika III (principy herního designu)
Databáze Dějiny audiovizuální komunikace pro ekonomy
Dějiny umění a způsoby estetického prožívání Informace pro business (v angličtině)
Kulturní politika, místní a regionální kultura Multimediální tendr
Offline média a informační strategie Online komunikace
Pokročilá postprodukce digitálních fotografií Televizní a broadcastové procesy
Trendy v multimédiích Trendy v multimédiích 2
Trendy v multimédiích 3 Veřejný sektor a financování v oblasti multimédií
Webové aplikace Webové technologie
XML – Teorie a praxe značkovacích jazyků Základy demografie

Vzorový studijní plán

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů je na kreativních, koncepčních i manažerských pozicích zejména v malých a středních podnicích. Žádaní jsou v marketingových odděleních, mediálních společnostech, reklamních agenturách nebo IT odděleních orientovaných na uživatelská rozhraní. Neztratí se ani při zakládání vlastních podnikatelských záměrů zejména jako tvůrci obrazového a zvukového obsahu.

Absolvent může nalézt uplatnění v celém řetězci vzniku multimediálního produktu od managementu, marketingu a PR až po jednotlivé odborné kreativní profese:

 • art director, creative director, idea maker,
 • graphic a motion designer, editor,
 • audiovizuální tvůrce a pracovník postprodukce,
 • zvukař, asistent zvuku,
 • UX & UI designer, UX researcher,
 • projektový manažer, produkční audiovizuálního studia nebo produkce,
 • communication strategist,
 • specialista digitálního marketingu,
 • specialista offline marketingu,
 • správce sociálních sítí a tvůrce obsahu,
 • zadavatel a hodnotitel multimediálních zakázek,
 • konzultant v oblasti multimediální propagace,
 • fotograf a pracovník fotografické postprodukce.

Navazující magisterské studium

Absolvent programu je připraven na vstup do praxe, nebo si může prohloubit své znalosti v navazujícím magisterském stupni:

Den otevřených dveří

Na Dni otevřených dveří se seznámíš s děním na fakultě a projdeš si prostory školy. Zároveň získáš hlubší pochopení nejen náplně studijních programů, ale také se dozvíš všechny klíčové aspekty vysokoškolského života.

Více informací
Přijímací řízení

Fakulta informatiky a statistiky bude pro přijímání vycházet z výsledků testu v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností SCIO (zde nazývaným přijímací zkouškou) – test z Obecných studijních předpokladů (OSP)/Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Více informací o přijímacím řízení

Kontakt

Máš-li nějaké dotazy ohledně tvého budoucího studia nebo tě zajímá něco konkrétního, můžeš využít našeho projektu Stačí se zeptat. V projektu jsou zapojeni naši aktuální studenti, kteří pomáhají nově příchozím i stávajícím studentům odpovědět na jejich dotazy týkající se školy. Můžeš se na ně obrátit s jakýmkoli dotazem. Kromě toho máš i možnost napsat na studijní oddělení, které ti bude kdykoliv nápomocné v průběhu celého studia.