UX výzkum a design (Informační systémy a technologie)

Standardní délka studia: 2 roky
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30
Garant specializace: Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D.
Garantující katedra: Katedra multimédií, Katedra informačních technologií

UX výzkum a design je jedna z 5 programových specializací programu Informační systémy a technologie = IST. Studium je vhodné pro studenty, kteří chtějí vstoupit do oboru UX (user experience = uživatelská zkušenost) a osvojit si jeho využívání v praxi. Studenti projdou celým procesem od problému nebo nápadu, přes zjištění informací prostřednictvím uživatelského výzkumu, návrh řešení, testování, až po jeho rozpracování podle principů dobré praxe. Závěrečné práce se zaměřují především na výzkum zvoleného problému a návrh jeho řešení.

Studium obsahuje sadu povinných kurzů propojujících 5 specializací programu Informační systémy a technologie. Každá specializace nabízí jiný balíček povinných a volitelných předmětů, které tvoří hlavní podstatu studia.

Vyučované předměty


Volitelné předměty
Architektury business analytiky Business Intelligence a Data Science
Business Process Engineering (v angličtině) Cloud Business Intelligence
Cloud Computing : Principy a technologie (v angličtině) Competitive Intelligence
Data-X – aplikované analytické datové modely v reálných úlohách Digitální fotografie
Dobývání znalostí z databází Dobývání znalostí z databází (anglicky)
Finanční řízení podnikové informatiky Inovace informačních systémů
Integrace v podnikových informačních systémech Metody a praktiky vývoje a testování softwaru
Multimediální komunikace Nástroje pro DevOps a správu nasazování
Odborná stáž v zahraničí Open Source Intelligence (v angličtině)
Počítačová grafika a sazba Podniková architektura jako metoda řízení transformace
Praktické aplikace strojového učení Právo počítačové a informačních a komunikačních technologií
Programovací jazyky pro data science – Python a R Programování v jazyku Python
Řízení IT v praxi Řízení kvality softwaru
Řízení testování softwaru a nástroje pro jeho podporu Self Service Business Intelligence
Simulace systémů (čeština/angličtina) Softwarové architektury
Systémy pro podporu business procesů Technology Intelligence (v angličtině)
Trendy IS/ICT Úvod do vývoje pro iOS
Vývoj pokročilých webových aplikací v PHP Výzkum v oblasti aplikované informatiky a jeho prezentace
Základní analytika a reporting Základy neurověd
Základy Node.js

Vzorový studijní plán

Uplatnění absolventů

  • UX designer,
  • web designer,
  • grafik,
  • výzkumník,
  • researcher,
  • stratég,
  • manažer.

Vedlejší specializace

Vedlejší specializace (VS), povinná součást magisterského studia na VŠE, nabízí rozmanité možnosti rozšíření znalostí mimo hlavní obor. Studenti si mohou vybrat vedejší specializaci z různých oborů napříč všemi fakultami Vysoké školy ekonomické v Praze.

Více informací

Navazující doktorské studium

Absolvent magisterského programu Kognitivní informatika může pokračovat ve studiu také na doktorském stupni:

  • Aplikovaná informatika

Více informací

Den otevřených dveří

Na Dni otevřených dveří se seznámíš s děním na fakultě a projdeš si prostory školy. Zároveň získáš hlubší pochopení nejen náplně studijních programů, ale také se dozvíš všechny klíčové aspekty vysokoškolského života.

Více informací
Přijímací řízení

Okruhy k přijímacímu řízení a doporučenou literaturu nalezneš zde. Uchazečům o tento studijní program může být prominuta přijímací zkouška na základě dosažených výsledků předchozího studia viz níže.

Více informací o přijímacím řízení

Kontakt

Máš-li nějaké dotazy ohledně budoucího studia, můžeš využít našeho projektu „Zeptej se!“. V projektu jsou zapojeni naši aktuální studenti, kteří ti rádi odpoví na vše, co tě zajímá ohledně magisterského studia na FISu nebo cokoliv s ním spojeným. Kromě toho máš i možnost napsat na studijní oddělení, které ti bude kdykoliv nápomocné v průběhu tvého studia.