UX výzkum a design (Informační systémy a technologie)

Předpokládaná délka studia: 2 roky
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30
Garant specializace: Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D.
 

UX výzkum a design je jedna z 5 hlavních specializací programu Informační systémy a technologie. Studium je vhodné pro studenty, kteří chtějí vstoupit do oboru UX (user experience = uživatelská zkušenost) a osvojit si jeho využívání v praxi. Studenti projdou celým procesem od problému nebo nápadu, přes zjištění informací prostřednictvím uživatelského výzkumu, návrh řešení, testování, až po jeho rozpracování podle principů dobré praxe. Závěrečné práce se zaměřují především na výzkum zvoleného problému a návrh jeho řešení.

Studium obsahuje sadu povinných kurzů propojujících 5 hlavních specializací programu Informační systémy a technologie. Každá specializace nabízí jiný balíček povinných a volitelných předmětů, které tvoří hlavní podstatu studia. Studenti si dále volí vedlejší specializaci, která je stejně jako hlavní zakončena závěrečnou zkouškou.

Vyučované předměty


Volitelné předměty
Architektury business analytiky Business Intelligence a Data Science
Business Process Engineering (v angličtině) Cloud Business Intelligence
Cloud Computing : Principy a technologie (v angličtině) Competitive Intelligence
Data-X – aplikované analytické datové modely v reálných úlohách Digitální fotografie
Dobývání znalostí z databází Dobývání znalostí z databází (anglicky)
Finanční řízení podnikové informatiky Inovace informačních systémů
Integrace v podnikových informačních systémech Metody a praktiky vývoje a testování softwaru
Multimediální komunikace Nástroje pro DevOps a správu nasazování
Odborná stáž v zahraničí Open Source Intelligence (v angličtině)
Počítačová grafika a sazba Podniková architektura jako metoda řízení transformace
Praktické aplikace strojového učení Právo počítačové a informačních a komunikačních technologií
Programovací jazyky pro data science – Python a R Programování v jazyku Python
Řízení IT v praxi Řízení kvality softwaru
Řízení testování softwaru a nástroje pro jeho podporu Self Service Business Intelligence
Simulace systémů (čeština/angličtina) Softwarové architektury
Systémy pro podporu business procesů Technology Intelligence (v angličtině)
Trendy IS/ICT Úvod do vývoje pro iOS
Vývoj pokročilých webových aplikací v PHP Výzkum v oblasti aplikované informatiky a jeho prezentace
Základní analytika a reporting Základy neurověd
Základy Node.js

Vzorový studijní plán

Vedlejší specializace

V rámci magisterského studia je povinná vedlejší specializace, která studentovi rozšíří znalosti z jiné oblasti, než je jeho hlavní zaměření.

Vedlejší specializace na FIS

Uplatnění absolventů

  1. UX designer
  2. Web designer
  3. Grafik
  4. Výzkumník
  5. Researcher
  6. Stratég
  7. Manažer

Navazující doktorské studium

Absolvent magisterského programu Informační systémy a technologie může pokračovat ve studiu také na doktorském stupni:

Chcete vědět víc o studiu na FIS?

Chcete zjistit, jak funguje systém na FIS VŠE? Přestupujete z jiné VŠ? Zde se dozvíte, jak to u nás funguje.

Video příručky pro nováčky

Zajímá vás spíše pohled některého ze současných studentů na obsah studia a nebo jste zde nezjistili vše, co by vás zajímalo?

Zeptejte se studentů!

Přijímací řízení

Okruhy k přijímacímu řízení a doporučenou literaturu naleznete zde. Uchazečům o tento studijní program nebude prominuta přijímací zkouška, která se skládá z teoretické části (výběr z více možných odpovědí) a praktické aplikace požadovaných znalostí.

Více o přijímacím řízení

Přihláška

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.