Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Dokumentace datasetu Studijní programy FIS

Struktura dat

Dataset Studijní programy FIS má strukturu popsanou v následující tabulce. Vedle názvu a popisu jednotlivých atributů je uveden i název sloupce, který obsahuje příslušný atribut v případě souborů ve formátu CSV.

Název atributu Popis atributu [CSV] Sloupec
Kód typu studijního programu Kód typu studijního programu z číselníku typů studijního programu. typ_studijniho_programu_kod
Typ studijního programu Typ studijního programu, za který je počet studentů vykázán. Typ studijního programu rozlišuje studijní programy např. na bakalářské nebo navazující magisterské. typ_studijniho_programu
Kód studijního programu Kód studijního programu, pod kterým je studijní program registrován u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Česká republiky. kod_studijniho_programu
Zkratka studijního programu Zkratka studijního programu používaná v rámci VŠE, která je také použita pro identifikaci studijního programu v ostatních datasetech FIS. zkratka_studijniho_programu
Název studijního programu Název studijního programu. nazev_studijniho_programu

Použité číselníky a referenční údaje

V rámci datasetu jsou použity následující číselníky:

  • Číselník typů studijního programu.