Aplikovaná datová analytika a umělá inteligence

Standardní délka studia: 2 roky
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 80
Garant programu: doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.
Garantující katedra: Katedra informačních technologií

Program navazuje na dřívější magisterský program Data a analytika pro business.

Cílem studijního programu Aplikovaná datová analytika a umělá inteligence (ADA) je osvojit si praktické dovednosti z oblasti dat, analytiky a technologií. Studium zahrnuje práci s aplikací umělé inteligence včetně strojového učení, zpracování Big Data, analytiky v cloud prostředí a datovou analýzou v businessu, stanovování její přidané hodnoty, řízení rizik a aspektů bezpečnosti, ale také předměty z oblasti soft skills důležitých pro uplatnění na manažerských pozicích. Získané znalosti a dovednosti slouží pro řešení samostatných a rozsáhlých analytických projektů jak v podmínkách ČR, tak i na globální úrovni.

Současně si program klade za cíl zprostředkovat absolventům vhled do specifik aplikace výše uvedených technologií v konkrétních odvětvích tak, aby byli schopni je okamžitě využít v praxi.

Klíčové oblasti studia:

  • data a analytické technologie (např. umělá inteligence),
  • implementace datové analytiky v businessu,
  • řízení rizik a bezpečnostní aspekty.

 

Vyučované předměty


Volitelné předměty:
Aplikovaná optimalizace pro data-driven business Aplikační oblasti blockchainu a technologií distribuované účetní knihy
Cloudové platformy a služby pro datovou analytiku Datová analytika – kategorizace a specifika
Leadership v IT Modelování architektury
Osobnost datového analytika Self Service Business Intelligence

Vzorový studijní plán

 

Uplatnění absolventů

Absolventi programu ADA dokážou prakticky aplikovat a využívat analytické znalosti a dovednosti při implementaci složitých variant nasazení analytických technologií, aktivně využívají metody a postupy transakční datové analytiky, pokročilé prediktivní modelování, modely a technologie a analytické dovednosti včetně využití dostupných pokročilých softwarových produktů v této oblasti. Uvedené metody a technologie umějí taky nasazovat ve vybraných průmyslových odvětvích nebo v oblasti e-governmentu.

  • datový analytik,
  • datový architekt,
  • manažer v oblasti dat a analytiky,
  • storyteller,
  • data scientist,
  • business intelligence consultant.

 

Povinná praxe

Součástí magisterského programu je i povinná praxe, na které student získá praktické zkušenosti prostřednictvím zapojení do projektů a úkolů řešených ve vybrané firmě či veřejné instituci. Praxe je realizována ve spolupráci s partnerskými firmami či veřejnými institucemi na základě uzavřené smlouvy o partnerství.

 

Navazující doktorské studium

Absolvent magisterského programu Aplikovaná datová analytika a umělá inteligence může pokračovat ve studiu také na doktorském stupni:

  • Aplikovaná informatika

Více informací

 

Den otevřených dveří

Na Dni otevřených dveří se seznámíš s děním na fakultě a projdeš si prostory školy. Zároveň získáš hlubší pochopení nejen náplně studijních programů, ale také se dozvíš všechny klíčové aspekty vysokoškolského života.

Více informací


Přijímací řízení

Okruhy k přijímacímu řízení a doporučenou literaturu nalezneš zde. Uchazečům o tento studijní program nebude prominuta přijímací zkouška.

Více informací o přijímacím řízení

 

Kontakt

Máš-li nějaké dotazy ohledně budoucího studia, můžeš využít našeho projektu „Zeptej se!“. V projektu jsou zapojeni naši aktuální studenti, kteří ti rádi odpoví na vše, co tě zajímá ohledně magisterského studia na FISu nebo cokoliv s ním spojeným. Kromě toho máš i možnost napsat na studijní oddělení, které ti bude kdykoliv nápomocné v průběhu tvého studia.