Business analýza (Informační systémy a technologie)

Standardní délka studia: 2 roky
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 50
Garant specializace: prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
Garantující katedra: Katedra informačních technologií

Business analýza je jedna z 5 programových specializací programu Informační systémy a technologie = IST. Studenti se naučí, jak analyzovat, modelovat a optimalizovat podnikové procesy. Výuka se soustředí na prohloubení měkkých dovedností, které jsou klíčové pro řízení týmu. Rozvíjeno je i kritické myšlení, argumentování a prezentování. Závěrečné práce se zabývají rozvojem metod a technik business analýzy a jejich aplikací v konkrétním podniku nebo instituci.

Studium obsahuje sadu povinných kurzů propojujících 5 specializací programu Informační systémy a technologie. Každá specializace nabízí jiný balíček povinných a volitelných předmětů, které tvoří hlavní podstatu studia.

Vyučované předměty


Vzorový studijní plán

Uplatnění absolventů

  • business analytik,
  • budovatel informačního systému,
  • chief information officer,
  • security manažer/ředitel,
  • enterprise architekt.

Vedlejší specializace

Vedlejší specializace (VS), povinná součást magisterského studia na VŠE, nabízí rozmanité možnosti rozšíření znalostí mimo hlavní obor. Studenti si mohou vybrat vedejší specializaci z různých oborů napříč všemi fakultami Vysoké školy ekonomické v Praze.

Více informací

Navazující doktorské studium

Absolvent magisterského programu Kognitivní informatika může pokračovat ve studiu také na doktorském stupni:

  • Aplikovaná informatika

Více informací

Den otevřených dveří

Na Dni otevřených dveří se seznámíš s děním na fakultě a projdeš si prostory školy. Zároveň získáš hlubší pochopení nejen náplně studijních programů, ale také se dozvíš všechny klíčové aspekty vysokoškolského života.

Více informací

Přijímací řízení

Okruhy k přijímacímu řízení a doporučenou literaturu nalezneš zde. Uchazečům o tento studijní program může být prominuta přijímací zkouška na základě dosažených výsledků předchozího studia viz níže.

Více informací o přijímacím řízení

Kontakt

Máš-li nějaké dotazy ohledně budoucího studia, můžeš využít našeho projektu „Zeptej se!“. V projektu jsou zapojeni naši aktuální studenti, kteří ti rádi odpoví na vše, co tě zajímá ohledně magisterského studia na FISu nebo cokoliv s ním spojeným. Kromě toho máš i možnost napsat na studijní oddělení, které ti bude kdykoliv nápomocné v průběhu tvého studia.