Business Intelligence (Informační systémy a technologie)

Předpokládaná délka studia: 2 roky
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 50
Garant specializace: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
 

Business Intelligence je jedna z 5 hlavních specializací programu Informační systémy a technologie = IST. Je určena studentům, kteří chtějí pochopit souvislosti businessu a informačních technologií. Během studia budou realizovat projekty základní transakční analytiky a reportingu, vytvářet řešení v nástrojích Self Service Business Intelligence a ovládat vybrané nástroje a přístupy Cloud Business Intelligence. Studenti specializace se také naučí navrhovat a hodnotit architektury analytických aplikací v podnicích a tím budou rozvíjet své soft skills. Závěrečné práce se zaměřují na návrh a realizaci analytických řešení v konkrétním podniku nebo instituci s cílem obohatit rozhodovací procesy o data.

Studium obsahuje sadu povinných kurzů propojujících 5 hlavních specializací programu Informační systémy a technologie. Každá specializace nabízí jiný balíček povinných a volitelných předmětů, které tvoří hlavní podstatu studia. Studenti si dále volí vedlejší specializaci, která je stejně jako hlavní zakončena závěrečnou zkouškou.

Vyučované předměty


Vedlejší specializace

V rámci magisterského studia je povinná vedlejší specializace, která studentovi rozšíří znalosti z jiné oblasti, než je jeho hlavní zaměření.

Vedlejší specializace na FIS

Uplatnění absolventů

  1. Data Analyst
  2. Business Analyst
  3. Business Intelligence Analyst
  4. Data Analytics Manager
  5. Data Visualization Consultant

Navazující doktorské studium

Absolvent magisterského programu Informační systémy a technologie může pokračovat ve studiu také na doktorském stupni:

Chcete vědět víc o studiu na FIS?

Chcete zjistit, jak funguje systém na FIS VŠE? Přestupujete z jiné VŠ? Zde se dozvíte, jak to u nás funguje.

Video příručky pro nováčky

Zajímá vás spíše pohled některého ze současných studentů na obsah studia a nebo jste zde nezjistili vše, co by vás zajímalo?

Zeptejte se studentů!

Přijímací řízení

Okruhy k přijímacímu řízení a doporučenou literaturu naleznete zde. Uchazečům o tento studijní program nebude prominuta přijímací zkouška, která se skládá z teoretické části (výběr z více možných odpovědí) a praktické aplikace požadovaných znalostí.

Více o přijímacím řízení

Přihláška

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.