Program Ekonometrie a operační výzkum

Program: magisterský navazující (2 roky)
Garant programu: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Garantující katedra: Katedra ekonometrie

Popis programu

Studijní program Ekonometrie a operační výzkum má za cíl vychovat kvantitativně orientované ekonomy se zaměřením na mikro i makroekonomické analýzy. Studenti získají znalosti a dovednosti pro samostatnou práci při aplikaci modelů a metod operačního výzkumu a ekonometrie. Důraz je kladený jak na získání potřebných teoretických základů, tak na práci s reálnými daty s použitím aktuálních softwarových produktů pro podporu modelování, optimalizaci a datovou analýzu. Absolvent programu umí zpracovávat rozsáhlé datové soubory a popsat vzájemné souvislosti mezi daty a je tedy připraven zastávat analytické i manažerské pozice.

Klíčové oblasti studia:

  • Ekonometrická analýza
  • Optimalizační modely a software
  • Teorie rozhodování
  • Kvantitativní ekonomie

Vyučované předměty


Volitelné předměty:
Analýza extrémních hodnot (anglicky) Analýza obalu dat
Aplikace vícerozměrných statistických metod (anglicky) Aplikovaná ekonometrie v bankovnictví a pojišťovnictví
Data-X – aplikované analytické datové modely v reálných úlohách (česky/anglicky) Dolování znalostí z webu
Dotazníkové šetření – miniprojekt Logické programování a jeho aplikace
Machine Learning pro ekonomické modelování Makroekonometrická analýza
Mapy, geodata a prostorová ekonometrie v R Matematické a pravděpodobnostní metody v životním pojištění
Modelování a optimalizace v jazyku Python Modely produkčních systémů
Odborná stáž v zahraničí Optimalizace ve financích
Případové studie z business data analytics Teorie her a ekonomické rozhodování
Umělé neuronové sítě
International Week kurzy – FIS každý rok v lednu pořádá International Week s hostujícími profesory ze zahraničí

Vzorový studijní plán

V rámci magisterského studia je povinná vedlejší specializace, která studentovi rozšíří znalosti z jiné oblasti, než je jeho hlavní zaměření. Vedlejší specializace nabízené FIS naleznete zde.

Uplatnění absolventů

Absolventi se během studia naučí vytvářet a aplikovat optimalizační modely ve výrobě, distribuci, logistice a dodavatelských řetězcích, hodnotit efektivitu podnikových procesů, zkoumat závislosti mezi ekonomickými veličinami a řešit složité konfliktní rozhodovací problémy. Stávají se tak odborníky s manažerskými schopnostmi v oblasti ekonometrie, kteří snadno najdou uplatnění ve finančních institucích, konzultačních a poradenských firmách, ve středních a velkých podnicích, ve výzkumných ústavech nebo na vysokých školách.

  1. Datový analytik
  2. Analytik finančních trhů
  3. Produktový a logistický analytik
  4. Risk manažer
  5. Konzultant

Navazující doktorské studium

Absolvent magisterského programu Ekonometrie a operační výzkum může pokračovat ve studiu také na doktorském stupni:

Chcete vědět víc o studiu na FIS?

Chcete zjistit, jak funguje systém na FIS VŠE? Přestupujete z jiné VŠ? Zde se dozvíte, jak to u nás funguje.

Video příručky pro nováčky

Zajímá vás spíše pohled některého ze současných studentů na obsah studia a nebo jste zde nezjistili vše, co by vás zajímalo?

Zeptejte se studentů!

Přijímací řízení

Okruhy k přijímacímu řízení a doporučenou literaturu naleznete zde. Uchazečům o tento studijní program může být prominuta přijímací zkouška na základě dosažených výsledků předchozího studia viz níže.

Více o přijímacím řízení

Přihláška

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.