Program Ekonomická demografie

Program: magisterský navazující (2 roky)
Garant programu: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Garantující katedra: Katedra demografie

Popis programu

Cílem studijního programu Ekonomická demografie je připravit odborníky, kteří budou mít hluboké teoretické znalosti nejen z oblasti ekonomické demografie, ale i z oblasti kvantitativních metod a ekonomie. Získané teoretické znalosti budou zároveň schopni převést do praxe, a to zejména formou analýz reálných demografických dat a důsledků současného i předpokládaného budoucího demografického vývoje v oblasti ekonomické i sociální. Absolventi oboru tím získávají velmi dobré vzdělání, které kombinuje jejich odbornost s užitečnými a potřebnými znalostmi z dalších důležitých disciplín. Absolventi mohou pracovat jako analytici v bankách, pojišťovnách či ve státní správě.

 
 
Klíčové oblasti studia:

  • Analýza demografických dat
  • Praktické otázky v řízení hospodářství a společnosti
  • Modely prognózy
  • Vývoj populace
  • Lidský kapitál

Vyučované předměty


Volitelné předměty:
Analýza extrémních hodnot (anglicky) Analýza sociodemografických mikrodat
Aplikovaný operační výzkum v business poradenství (anglicky) Demografická analýza, metody a modely
Demografie II (anglicky) Demografické modely
Demografický seminář II Ekonomická demografie I (anglicky)
Ekonomická demografie II (anglciky) Ekonomika kultury a umění, kulturní kapitál
Interpretace ukazatelů ekonomického a sociálního vývoje (česky/anglicky) Machine Learning pro ekonomické modelování
Matematická demografie Matematické a pravděpodobnostní metody v životním pojištění
Politická geografie Politika územního rozvoje
Pokročilé statistické metody (anglicky) Simulační modely ekonomických procesů
Statistické metody pro analýzu dat z databází Teorie her a ekonomické rozhodování
Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika 2 Výpočetní metody a analýza dat (anglicky)
International Week kurzy – FIS každý rok v lednu pořádá International Week s hostujícími profesory ze zahraničí

Vzorový studijní plán

V rámci magisterského studia je povinná vedlejší specializace, která studentovi rozšíří znalosti z jiné oblasti, než je jeho hlavní zaměření. Vedlejší specializace nabízené FIS naleznete zde.

Uplatnění absolventů

Absolvent programu umí zpracovávat rozsáhlé datové soubory a popsat vzájemné souvislosti mezi daty. Umí také vyhodnocovat socioekonomické důsledky demografického vývoje. Díky své připravenosti zastávat analytické i manažerské pozice nalezne uplatnění v soukromém i ve státním sektoru.

  1. Analytik v bankách a pojišťovnách
  2. Analytik v institucích státní správy
  3. Odborník v penzijních fondech
  4. Pracovník v agenturách velkých firem, marketingových a poradenských službách

Navazující doktorské studium

Absolvent magisterského programu Ekonomická demografie může pokračovat ve studiu na jednom z doktorských programů:

Chcete vědět víc o studiu na FIS?

Chcete zjistit, jak funguje systém na FIS VŠE? Přestupujete z jiné VŠ? Zde se dozvíte, jak to u nás funguje.

Video příručky pro nováčky

Zajímá vás spíše pohled některého ze současných studentů na obsah studia a nebo jste zde nezjistili vše, co by vás zajímalo?

Zeptejte se studentů!

Přijímací řízení

Okruhy k přijímacímu řízení a doporučenou literaturu naleznete zde. Uchazečům o tento studijní program může být prominuta přijímací zkouška na základě dosažených výsledků předchozího studia viz níže.

Více o přijímacím řízení

Přihláška

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.