Program Ekonomická demografie

Standardní délka studia: 2 roky
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 40
Garant programu: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Garantující katedra: Katedra demografie

Cílem studijního programu Ekonomická demografie je připravit odborníky, kteří budou mít hluboké teoretické znalosti nejen z oblasti ekonomické demografie, ale i z oblasti kvantitativních metod a ekonomie. Získané teoretické znalosti budou zároveň schopni převést do praxe, a to zejména formou analýz reálných demografických dat a důsledků současného i předpokládaného budoucího demografického vývoje v oblasti ekonomické i sociální. Absolventi oboru tím získávají velmi dobré vzdělání, které kombinuje jejich odbornost s užitečnými a potřebnými znalostmi z dalších důležitých disciplín.

Klíčové oblasti studia:

  • analýza demografických dat,
  • praktické otázky v řízení hospodářství a společnosti,
  • modely prognózy,
  • vývoj populace,
  • lidský kapitál.

Vyučované předměty


Volitelné předměty:
Analýza extrémních hodnot (anglicky) Analýza sociodemografických mikrodat
Aplikovaná ekonometrie v bankovnictví a pojišťovnictví Demografická analýza, metody a modely
Demografické modely Demografický seminář II
Demografie II (anglicky) Demografické stárnutí
Digitální demografie Ekonomická demografie I (anglicky)
Ekonomická demografie II (anglicky) Ekonomika kultury a umění, kulturní kapitál
Exploratorní analýza dat (anglicky) Hospodářská statistika
Interpretace ekonomického a sociálního vývoje Interpretace ukazatelů ekonomického a sociálního vývoje (anglicky)
Machine Learning pro ekonomické modelování Matematická demografie
Matematické a pravděpodobnostní metody v životním pojištění Obecná demografie
Odborná stáž v zahraničí Optimalizace ve financích
Pokročilé statistické metody (anglicky) Politická geografie
Politika územního rozvoje Případové studie z business data analytics
Simulační modely ekonomických procesů Statistické metody pro analýzu dat z databází
Teorie her a ekonomické rozhodování Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika 2
Výpočetní metody a analýza dat (anglicky) Výpočetní statistika
International Week kurzy – FIS každý rok v lednu pořádá International Week s hostujícími profesory ze zahraničí

Vzorový studijní plán

Uplatnění absolventů

Absolvent programu umí zpracovávat rozsáhlé datové soubory a popsat vzájemné souvislosti mezi daty. Umí také vyhodnocovat socioekonomické důsledky demografického vývoje. Díky své připravenosti zastávat analytické i manažerské pozice nalezne uplatnění v soukromém i ve státním sektoru.

  • analytik v bankách a pojišťovnách,
  • analytik v institucích státní správy,
  • odborník v penzijních fondech,
  • pracovník v agenturách velkých firem, marketingových a poradenských službách.

Vedlejší specializace

Vedlejší specializace (VS), povinná součást magisterského studia na VŠE, nabízí rozmanité možnosti rozšíření znalostí mimo hlavní obor. Studenti si mohou vybrat vedejší specializaci z různých oborů napříč všemi fakultami Vysoké školy ekonomické v Praze.

Více informací

Navazující doktorské studium

Absolvent magisterského programu Ekonomická demografie může pokračovat ve studiu také na doktorském stupni:

  • Statistika

Více informací

Den otevřených dveří

Na Dni otevřených dveří se seznámíš s děním na fakultě a projdeš si prostory školy. Zároveň získáš hlubší pochopení nejen náplně studijních programů, ale také se dozvíš všechny klíčové aspekty vysokoškolského života.

Více informací
Přijímací řízení

Okruhy k přijímacímu řízení a doporučenou literaturu nalezneš zde. Uchazečům o tento studijní program může být prominuta přijímací zkouška na základě dosažených výsledků předchozího studia viz níže.

Více informací o přijímacím řízení

Kontakt

Máš-li nějaké dotazy ohledně budoucího studia, můžeš využít našeho projektu „Zeptej se!“. V projektu jsou zapojeni naši aktuální studenti, kteří ti rádi odpoví na vše, co tě zajímá ohledně magisterského studia na FISu nebo cokoliv s ním spojeným. Kromě toho máš i možnost napsat na studijní oddělení, které ti bude kdykoliv nápomocné v průběhu tvého studia.