Program Ekonomická demografie

Program: magisterský navazující (2 roky)
Garant programu: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Garantující katedra: Katedra demografie

Popis programu

Cílem studijního programu Ekonomická demografie je připravit odborníky, kteří budou mít hluboké teoretické znalosti nejen z oblasti ekonomické demografie, ale i z oblasti kvantitativních metod a ekonomie. Získané teoretické znalosti budou zároveň schopni převést do praxe, a to zejména formou analýz reálných demografických dat a důsledků současného i předpokládaného budoucího demografického vývoje v oblasti ekonomické i sociální. Absolventi oboru tím získávají velmi dobré vzdělání, které kombinuje jejich odbornost s užitečnými a potřebnými znalostmi z dalších důležitých disciplín. Absolventi mohou pracovat jako analytici v bankách, pojišťovnách či ve státní správě.

Vyučované předměty

Volitelné předměty:
Politická geografie Ekonomika kultury a umění, kulturní kapitál
Demografický seminář II Hospodářská statistika
Matematická demografie Interpretace ukazatelů ekonomického a sociálního vývoje (česky/anglicky)
Demografická analýza, metody a modely Tvorba aplikací v MS EXCEL
Demografické modely Statistické metody pro analýzu dat z databází
Analýza sociodemografických mikrodat Výpočetní metody a analýza dat (anglicky)
Demografie II (anglicky) Matematické a pravděpodobnostní metody v životním pojištění
Ekonomická demografie I (anglicky) Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika 2
Ekonomická demografie II (anglciky) Pokročilé statistické metody (anglicky)
Simulační modely ekonomických procesů Politika územního rozvoje
Teorie her a ekonomické rozhodování
International Week kurzy – FIS každý rok v lednu pořádá International Week s hostujícími profesory ze zahraničí

Složení programu

Přijímací řízení

Přihláška

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.