Program Informační managment

Program: magisterský navazující (2 roky)
Garant programu: prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
Garantující katedra: Katedra systémové analýzy

Popis programu

Cílem studijního programu Informační management je připravit odborníky, schopné řídit informatiku v organizacích, s akcentem na bezpečnost informačních systémů. Studijní program klade zvýšený důraz na audit podnikového informačního systému, otázky jeho bezpečnosti a zajišťování digitálních stop a důkazů v případě vzniku bezpečnostního incidentu. Profil absolventa reaguje na nárůst dat v podnikové praxi a měnící se prostředí informačních technologií, ekonomiky a managementu. Studijní program proto využívá znalosti a dovednosti v oblastech systémových věd, podnikové informatiky a managementu.

Klíčové oblasti studia:

  • Manažerské metody
  • Informační technologie, procesy, inovace
  • Analýza IT bezpečnosti, návrhy systémů, jejich řízení a testování
  • Uplatnění modelů k efektivnímu řízení firmy

Vyučované předměty


Volitelné předměty:
Trendy IS/ICT Právo v bezpečnosti informačních systémů
Finanční řízení podnikové informatiky Informace a média
Pokročilé přístupy k dobývání znalostí z databází Výzvy v informačním managementu I
Prezentace a komunikace informací Výzvy v informačním managementu II
Teorie a techniky procesního modelování Výzvy v informačním managementu III
Řízení informačních systémů (anglicky) Moderní řízení rizik (česky/anglicky)
Nová média a sociální sítě (anglicky) Moderní řízení změn (česky/anglicky)
Komunikace a prezentace informací (v angličtině) Penetrační testování bezpečnosti IS
Odborná stáž v zahraničí
International Week kurzy – FIS každý rok v lednu pořádá International Week s hostujícími profesory ze zahraničí

Vzorový studijní plán

V rámci magisterského studia je povinná vedlejší specializace, která studentovi rozšíří znalosti z jiné oblasti, než je jeho hlavní zaměření. Vedlejší specializace nabízené FIS naleznete zde.

Uplatnění absolventů

Absolventi informačního managementu ovládají principy řízení bezpečnosti informačních systémů, mají znalosti ze systémových přístupů, manažerských metod, informačních technologií, Business Intelligence, data miningu a sociálních sítí. Umí také pracovat s lidmi a inovovat, což vede k uplatnění na vedoucích pozicích ve společnostech závislých na IT, či dodávajících služby IT, stejně jako v bankách a pojišťovnách a ve státní správě.

  1. Bezpečnostní manažer
  2. Auditor informačních systémů
  3. Projektový manažer
  4. Business analytik
  5. Systémový analytik

Navazující doktorské studium

Absolvent magisterského programu Informační management může pokračovat ve studiu také na doktorském stupni:

Chcete vědět víc o studiu na FIS?

Chcete zjistit, jak funguje systém na FIS VŠE? Přestupujete z jiné VŠ? Zde se dozvíte, jak to u nás funguje.

Video příručky pro nováčky

Zajímá vás spíše pohled některého ze současných studentů na obsah studia a nebo jste zde nezjistili vše, co by vás zajímalo?

Zeptejte se studentů!

Přijímací řízení

Okruhy k přijímacímu řízení a doporučenou literaturu naleznete zde. Uchazečům o tento studijní program může být prominuta přijímací zkouška na základě dosažených výsledků předchozího studia viz níže.

Více o přijímacím řízení

Přihláška

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.