Program Informační management

Standardní délka studia: 2 roky
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60
Garant programu: prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
Garantující katedra: Katedra systémové analýzy

Cílem studijního programu Informační management je připravit odborníky schopné řídit informatiku v organizacích, s akcentem na bezpečnost informačních systémů. Studijní program klade zvýšený důraz na audit podnikového informačního systému, otázky jeho bezpečnosti a zajišťování digitálních stop a důkazů v případě vzniku bezpečnostního incidentu. Profil absolventa reaguje na nárůst dat v podnikové praxi a měnící se prostředí informačních technologií, ekonomiky a managementu. Studijní program proto využívá trans- a multidisciplinární znalosti a dovednosti v oblastech systémových věd, podnikové informatiky a managementu.

Klíčové oblasti studia:

  • manažerské metody,
  • informační technologie, procesy, inovace,
  • analýza IT bezpečnosti, návrhy systémů, jejich řízení a testování,
  • uplatnění modelů k efektivnímu řízení firmy.

Vyučované předměty


Volitelné předměty:
Finanční řízení podnikové informatiky Gamifikace (v angličtině)
Informace a média Komunikace a prezentace informací (anglicky)
Moderní řízení rizik (česky/anglicky) Moderní řízení změn (česky/anglicky)
Nová média a sociální sítě (anglicky) Odborná stáž v zahraničí
Penetrační testování bezpečnosti IS Pokročilé přístupy k dobývání znalostí z databází
Právo v bezpečnosti informačních systémů Řízení informačních systémů (anglicky)
Trendy IS/ICT Úvod do kybernetické bezpečnosti (v angličtině)
Výzvy v informačním managementu I Výzvy v informačním managementu II
Výzvy v informačním managementu III
International Week kurzy – FIS každý rok v lednu pořádá International Week s hostujícími profesory ze zahraničí

Vzorový studijní plán

Uplatnění absolventů

Absolventi informačního managementu ovládají principy řízení bezpečnosti informačních systémů, mají znalosti ze systémových přístupů, manažerských metod, informačních technologií, Business Intelligence, data miningu a sociálních sítí. Umí také pracovat s lidmi a inovovat, což vede k uplatnění na vedoucích pozicích ve společnostech závislých na IT, či dodávajících služby IT, stejně jako v bankách a pojišťovnách a ve státní správě.

  • bezpečnostní manažer,
  • auditor informačních systémů,
  • projektový manažer,
  • business analytik,
  • systémový analytik.

Vedlejší specializace

Vedlejší specializace (VS), povinná součást magisterského studia na VŠE, nabízí rozmanité možnosti rozšíření znalostí mimo hlavní obor. Studenti si mohou vybrat vedejší specializaci z různých oborů napříč všemi fakultami Vysoké školy ekonomické v Praze.

Více informací

Navazující doktorské studium

Absolvent magisterského programu Informační management může pokračovat ve studiu také na doktorském stupni:

  • Aplikovaná informatika

Více informací

Den otevřených dveří

Na Dni otevřených dveří se seznámíš s děním na fakultě a projdeš si prostory školy. Zároveň získáš hlubší pochopení nejen náplně studijních programů, ale také se dozvíš všechny klíčové aspekty vysokoškolského života.

Více informací
Přijímací řízení

Okruhy k přijímacímu řízení a doporučenou literaturu nalezneš zde. Uchazečům o tento studijní program může být prominuta přijímací zkouška na základě dosažených výsledků předchozího studia viz níže.

Více informací o přijímacím řízení

Kontakt

Máš-li nějaké dotazy ohledně budoucího studia, můžeš využít našeho projektu „Zeptej se!“. V projektu jsou zapojeni naši aktuální studenti, kteří ti rádi odpoví na vše, co tě zajímá ohledně magisterského studia na FISu nebo cokoliv s ním spojeným. Kromě toho máš i možnost napsat na studijní oddělení, které ti bude kdykoliv nápomocné v průběhu tvého studia.