Program Informační managment

Program: magisterský navazující (2 roky)
Garant programu: prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
Garantující katedra: Katedra systémové analýzy

Popis programu

Cílem studijního programu Informační management je připravit odborníky schopné řídit informatiku v organizacích, s akcentem na bezpečnost informačních systémů. Studijní program klade zvýšený důraz na audit podnikového informačního systému, otázky jeho bezpečnosti a zajišťování digitálních stop a důkazů v případě vzniku bezpečnostního incidentu. Profil absolventa reaguje na nárůst dat v podnikové praxi a měnící se prostředí informačních technologií, ekonomiky a managementu. Studijní program proto využívá trans- a multidisciplinárních znalosti a dovednosti v oblastech systémových věd, podnikové informatiky a managementu.

Vyučované předměty

Volitelné předměty:
Trendy IS/ICT Právo v bezpečnosti informačních systémů
Finanční řízení podnikové informatiky Informace a média
Pokročilé přístupy k dobývání znalostí z databází Výzvy v informačním managementu I
Prezentace a komunikace informací Výzvy v informačním managementu II
Teorie a techniky procesního modelování Výzvy v informačním managementu III
Řízení informačních systémů (anglicky) Moderní řízení rizik (česky/anglicky)
Nová média a sociální sítě (anglicky) Moderní řízení změn (česky/anglicky)
Moderní trendy v informatice Penetrační testování bezpečnosti IS
International Week kurzy – FIS každý rok v lednu pořádá International Week s hostujícími profesory ze zahraničí

Složení programu

Přijímací řízení

Přihláška

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.