Program Kognitivní informatika

Program: magisterský navazující (2 roky)
Garant programu: prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
Garantující katedra: Katedra informačních technologií

Popis programu

Studijní program přímo reaguje na prudký vývoj informačních systémů a technologií v posledních letech. Naplňuje stále větší požadavky na bezpečnost, kvalitu a přizpůsobivost systémů a jejich přímé propojení s nejnovějšími technologiemi.

Teoretické znalosti logiky, neurověd, teorie informací nebo filosofie jazyka a mysli jsou důležitým základem pro navazující aplikaci v praxi. Propojení znalostí o fungování lidského myšlení a znalostí informačních systémů a technologií je velmi silným nástrojem v oblasti strategického rozhodování, řízení vývoje společnosti, udržitelného rozvoje i životního prostředí.

Student si sám v průběhu studia skrze volitelné předměty vybere konkrétní zaměření dle vlastních preferencí z oblasti psychologie a filosofie, umělé inteligence, řízení informací a informačních systémů apod.

Klíčové oblasti studia:

  • Softwarové inženýrství
  • Umělá inteligence
  • Neurovědy, psychologie, filosofie, lingvistika a další kognitivní vědy
  • Kybernetika
  • Byznys analýza

Vyučované předměty


Volitelné předměty:
Business Process Engineering (anglicky) Data mining v cloudu
Dobývání znalostí z databází (česky/anglicky) Ekonomie a politika životního prostředí
Filosofické problémy kvantifikace a měření Grafové databáze a vizualizace grafových dat
Informace a média (anglicky) Manažerská psychologie
Metody a nástroje zpracování textových informací Mindfulness v manažerské praxi
Odborná stáž v zahraničí Programovací jazyky pro data science – Python a R
Propojená data na webu Psychologie a její aplikace
Psychologie a sociologie řízení Psychologie kreativity
Psychologie v praxi Řízení IT v praxi
Řízení podnikové informatiky (česky/anglicky) Řízení projektů IS/ICT (česky/anglicky
Současné přístupy k vývoji informačních systémů (anglicky) Teorie systémů a informační etika
Trendy IS/ICT Trendy ve znalostních technologiích (anglicky)
Umělá inteligence 1 Umělá inteligence 2
Umělé neuronové sítě Vývoj pokročilých webových aplikací v PHP
Výzkum v oblasti aplikované informatiky a jeho prezentace
International Week kurzy – FIS každý rok v lednu pořádá International Week s hostujícími profesory ze zahraničí

Vzorový studijní plán

V rámci magisterského studia je povinná vedlejší specializace, která studentovi rozšíří znalosti z jiné oblasti, než je jeho hlavní zaměření. Vedlejší specializace nabízené FIS naleznete zde.

Uplatnění absolventů

Absolventi programu Kognitivní informatika naleznou široké uplatnění především ve velkých společnostech, na pozicích strategického koncipování, softwarového inženýrství a řízení vývoje společnosti nebo v oblasti veřejné správy a e-governmentu.

  1. Byznys analytik
  2. Manažer rozvoje a provozu IS/ICT
  3. Manažer výzkumu a vývoje IS/ICT
  4. Business Development Manager
  5. Inter-Culture Manager

Navazující doktorské studium

Absolvent magisterského programu Kognitivní informatika může pokračovat ve studiu také na doktorském stupni:

Chcete vědět víc o studiu na FIS?

Chcete zjistit, jak funguje systém na FIS VŠE? Přestupujete z jiné VŠ? Zde se dozvíte, jak to u nás funguje.

Video příručky pro nováčky

Zajímá vás spíše pohled některého ze současných studentů na obsah studia a nebo jste zde nezjistili vše, co by vás zajímalo?

Zeptejte se studentů!

Přijímací řízení

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru a má dvě základní části. V odborné části pohovoru jsou testovány vědomosti uchazeče z oblasti informatiky a v motivační části pohovoru je zjišťována motivace uchazeče ke studiu v programu Kognitivní informatika. Více informací naleznete zde. Uchazečům o tento studijní program může být prominuta přijímací zkouška na základě dosažených výsledků předchozího studia viz níže.

Více o přijímacím řízení

Přihláška

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.