Program Kognitivní informatika

Program: magisterský navazující (2 roky)
Garant programu: prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
Garantující katedra: Katedra informačních technologií

Popis programu

Studijní program připravuje interdisciplinárně vzdělané odborníky, kteří se uplatní v oblasti administrativního i ekonomického řízení v globalizující se informační společnosti. Studium pokrývá oblasti teorie informace, logika a sémantika, neurovědy, teorie samoorganizace, modelování, simulace, inteligentní a komplexní systémy, ontologické inženýrství, znalosti, řízení projektů, metodologie vědy, filosofie jazyka, filosofie mysli, řízení informatiky, business process engineering, životní prostředí. Absolventi programu Kognitivní informatika naleznou široké uplatnění především ve velkých společnostech, na pozicích strategického koncipování a řízení vývoje společnosti nebo v oblasti veřejné správy.

Vyučované předměty

Volitelné předměty:
Ekonomie a politika životního prostředí Filosofické problémy kvantifikace a měření
Psychologie a sociologie řízení Business Process Engineering (anglicky)
Psychologie a její aplikace Umělá inteligence 1
Psychologie v praxi Metody a nástroje zpracování textových informací
Manažerská psychologie Umělá inteligence 2
Mindfulness v manažerské praxi Propojená data na webu
Psychologie kreativity Dobývání znalostí z databází (česky/anglicky)
Řízení projektů IS/ICT (česky/anglicky Trendy ve znalostních technologiích (anglicky)
Řízení podnikové informatiky (česky/anglicky) Umělé neuronové sítě
Trendy IS/ICT Informace a média
Současné přístupy k vývoji informačních systémů (anglicky)
International Week kurzy – FIS každý rok v lednu pořádá International Week s hostujícími profesory ze zahraničí

Složení programu

Přijímací řízení

Přihláška

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.