Program Kognitivní informatika

Standardní délka studia: 2 roky
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 20
Garant programu: prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
Garantující katedra: Katedra informačních technologií

Studijní program přímo reaguje na prudký vývoj informačních systémů a technologií v posledních letech. Naplňuje stále větší požadavky na bezpečnost, kvalitu a přizpůsobivost systémů a jejich přímé propojení s nejnovějšími technologiemi.

Teoretické znalosti logiky, neurověd, teorie informací nebo filosofie jazyka a mysli jsou důležitým základem pro navazující aplikaci v praxi. Propojení znalostí o fungování lidského myšlení a znalostí informačních systémů a technologií je velmi silným nástrojem v oblasti strategického rozhodování, řízení vývoje společnosti, udržitelného rozvoje i životního prostředí.

Student si sám v průběhu studia skrze volitelné předměty vybere konkrétní zaměření dle vlastních preferencí z oblasti psychologie a filosofie, umělé inteligence, řízení informací a informačních systémů apod.

Klíčové oblasti studia:

 • softwarové inženýrství,
 • umělá inteligence,
 • neurovědy, psychologie, filosofie, lingvistika a další kognitivní vědy,
 • kybernetika,
 • byznys analýza.

Vyučované předměty


Volitelné předměty:
Business Process Engineering (anglicky) Data mining v cloudu
Dobývání znalostí z databází (česky/anglicky) Ekonomie a politika životního prostředí
Filosofické problémy kvantifikace a měření Grafové databáze a vizualizace grafových dat
Informace a média (anglicky) Manažerská psychologie
Metody a nástroje zpracování textových informací Mindfulness v manažerské praxi
Odborná stáž v zahraničí Programovací jazyky pro data science – Python a R
Propojená data na webu Psychologie a její aplikace
Psychologie a sociologie řízení Psychologie kreativity
Psychologie v praxi Řízení IT v praxi
Řízení podnikové informatiky (česky/anglicky) Řízení projektů IS/ICT (česky/anglicky
Současné přístupy k vývoji informačních systémů (anglicky) Teorie systémů a informační etika
Trendy IS/ICT Trendy ve znalostních technologiích (anglicky)
Umělá inteligence 1 Umělá inteligence 2
Umělé neuronové sítě Vývoj pokročilých webových aplikací v PHP
Výzkum v oblasti aplikované informatiky a jeho prezentace
International Week kurzy – FIS každý rok v lednu pořádá International Week s hostujícími profesory ze zahraničí

Vzorový studijní plán

Uplatnění absolventů

Absolventi programu Kognitivní informatika naleznou široké uplatnění především ve velkých společnostech, na pozicích strategického koncipování, softwarového inženýrství a řízení vývoje společnosti nebo v oblasti veřejné správy a e-governmentu.

 • byznys analytik,
 • manažer rozvoje a provozu IS/ICT,
 • manažer výzkumu a vývoje IS/ICT,
 • business development manager,
 • inter-culture manager.

Vedlejší specializace

Vedlejší specializace (VS), povinná součást magisterského studia na VŠE, nabízí rozmanité možnosti rozšíření znalostí mimo hlavní obor. Studenti si mohou vybrat vedejší specializaci z různých oborů napříč všemi fakultami Vysoké školy ekonomické v Praze.

Více informací

Navazující doktorské studium

Absolvent magisterského programu Kognitivní informatika může pokračovat ve studiu také na doktorském stupni:

 • Aplikovaná informatika

Více informací

Den otevřených dveří

Na Dni otevřených dveří se seznámíš s děním na fakultě a projdeš si prostory školy. Zároveň získáš hlubší pochopení nejen náplně studijních programů, ale také se dozvíš všechny klíčové aspekty vysokoškolského života.

Více informací

Symposión

Sympósion Kognitivní informatiky je tradiční odborně-společenské setkání studentů, absolventů a přátel oboru Kognitivní informatika s bezmála patnáctiletou tradicí, které probíhalo každoročně na sklonku jarního semestru v areálu Točná v rozměru půldruhého dne. Pevnými součástmi akce byla vždy zvaná přednáška významné odborné osobnosti s diskusí, plakátová presentace rozpracovaných děl studentů (převážně DP) a společenský večer na terase. Z objektivních důvodů není dočasně možné Sympósion organizovat na tomto místě. Od jarního semestru 2023 je tedy tato významná tradiční akce oboru Kognitivní informatika realizována co semestr v rámci tzv. Inovačního týdne.


Přijímací řízení

Okruhy k přijímacímu řízení a doporučenou literaturu nalezneš zde. Uchazečům o tento studijní program může být prominuta přijímací zkouška na základě dosažených výsledků předchozího studia viz níže.

Více informací o přijímacím řízení

Kontakt

Máš-li nějaké dotazy ohledně budoucího studia, můžeš využít našeho projektu „Zeptej se!“. V projektu jsou zapojeni naši aktuální studenti, kteří ti rádi odpoví na vše, co tě zajímá ohledně magisterského studia na FISu nebo cokoliv s ním spojeným. Kromě toho máš i možnost napsat na studijní oddělení, které ti bude kdykoliv nápomocné v průběhu tvého studia.