Program Statistika

Standardní délka studia: 2 roky
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 50
Garant programu: prof. RNDr. Luboš Marek, CSc.
Garantující katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Cílem studijního programu Statistika je vychovat statistika ekonoma s širokou znalostí statistických metod, které je schopen aplikovat v ekonomické oblasti. Statistické metody a postupy bude umět sám aplikovat na vysoké úrovni, ale zároveň bude mít i schopnost řídit výzkumné a analytické týmy pracující v oblasti kvantitativních metod v ekonomice jak na domácím ekonomickém trhu v ČR, tak i kdekoliv v zahraničí. Předpokladem studia je alespoň základní znalost programování v R.

Klíčové oblasti studia:

  • data,
  • analýzy,
  • modely,
  • předpovědi,
  • časové řady.

Vyučované předměty


Volitelné předměty:
Aktuárská demografie (česky/anglicky) Analýza extrémních hodnot (anglicky)
Analýza sociodemografických mikrodat Aplikovaná ekonometrie v bankovnictví a pojišťovnictví
Data-X – aplikované analytické datové modely v reálných úlohách (česky/anglicky) Demografie zdraví
Digitální demografie Elektronická sazba a publikování
Finanční deriváty I (anglicky) Hospodářská statistika
Interpretace ekonomického a sociálního vývoje Interpretace ukazatelů ekonomického a sociálního vývoje (anglicky)
Machine Learning pro ekonomické modelování Makroekonomická analýza
Mapy, geodata a prostorová ekonometrie v R Matematická demografie
Matematické a pravděpodobnostní metody v životním pojištění (česky/anglicky) Modelování a optimalizace v jazyku Python
Odborná stáž v zahraničí Optimalizace ve financích
Pokročilé statistické metody (anglicky) Pravděpodobnostní a statistické metody v neživotním pojištění (česky/anglicky)
Programování pro data science v jazyce Python (česky/anglicky) Případové studie z business data analytics
Sociální statitika Statistické metody a kapitálové trhy (anglicky)
Statistické metody pro analýzu dat z databází Státní statistická služba (anglicky)
Stochastické procesy a riziko ve financích a pojištění (česky/anglicky) Teorie her a ekonomické rozhodování
Výpočetní statistika
International Week kurzy – FIS každý rok v lednu pořádá International Week s hostujícími profesory ze zahraničí

Vzorový studijní plán

Uplatnění absolventů

Absolvent bude velmi dobře připraven na požadavky trhu ve všech oblastech, kde se pracuje s čísly, modely, analýzami a všude tam, kde je vyžadováno tvůrčí a analytické uvažování pro výkon řídící pozice. Kromě bank, pojišťoven a analytických oddělení finančních a státních institucí najde uplatnění ve firmách v oblasti marketingu, poradenství a výzkumů.

  • statistik,
  • finanční a pojistný matematik,
  • datový analytik,
  • analytik v marketingových a poradenských službách.

Vedlejší specializace

Vedlejší specializace (VS), povinná součást magisterského studia na VŠE, nabízí rozmanité možnosti rozšíření znalostí mimo hlavní obor. Studenti si mohou vybrat vedejší specializaci z různých oborů napříč všemi fakultami Vysoké školy ekonomické v Praze.

Více informací

Navazující doktorské studium

Absolvent magisterského programu Statistika může pokračovat ve studiu také na doktorském stupni:

  • Statistika

Více informací

Den otevřených dveří

Na Dni otevřených dveří se seznámíš s děním na fakultě a projdeš si prostory školy. Zároveň získáš hlubší pochopení nejen náplně studijních programů, ale také se dozvíš všechny klíčové aspekty vysokoškolského života.

Více informací
Přijímací řízení

Okruhy k přijímacímu řízení a doporučenou literaturu nalezneš zde. Uchazečům o tento studijní program může být prominuta přijímací zkouška na základě dosažených výsledků předchozího studia viz níže.

Více informací o přijímacím řízení

Kontakt

Máš-li nějaké dotazy ohledně budoucího studia, můžeš využít našeho projektu „Zeptej se!“. V projektu jsou zapojeni naši aktuální studenti, kteří ti rádi odpoví na vše, co tě zajímá ohledně magisterského studia na FISu nebo cokoliv s ním spojeným. Kromě toho máš i možnost napsat na studijní oddělení, které ti bude kdykoliv nápomocné v průběhu tvého studia.