Program Statistika

Program: magisterský navazující (2 roky)
Garant programu: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.
Garantující katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Popis programu

Cílem studijního programu Statistika je vychovat statistika ekonoma s širokou znalostí statistických metod, které je schopen aplikovat v ekonomické oblasti. Statistické metody a postupy bude umět sám aplikovat na vysoké úrovni, ale zároveň bude mít i schopnost řídit výzkumné a analytické týmy pracující v oblasti kvantitativních metod v ekonomice jak na domácím ekonomickém trhu v ČR, tak i kdekoliv v zahraničí. Absolvent tak bude velmi dobře připraven na požadavky trhu ve všech oblastech, kde se pracuje s čísly, modely, analýzami a všude tam, kde je vyžadováno tvůrčí a analytické uvažování nebo pro výkon řídící pozice.

Vyučované předměty

Volitelné předměty:
Finanční deriváty I (anglicky) Statistické metody pro analýzu dat z databází
Matematická demografie Výpočetní statistika v R
Aktuárská demografie Modely v neživotním pojištění (česky/anglicky)
Analýza sociodemografických mikrodat Matematické a pravděpodobnostní metody v životním pojištění (česky/anglicky)
Teorie her a ekonomické rozhodování Statistické metody a kapitálové trhy (anglicky)
Sociální statistika Stochastické procesy a riziko ve financích a pojištění
Interpretace ukazatelů ekonomického a sociálního vývoje (česky/anglicky) Pravděpodobnostní a statistické metody v neživotním pojištění (česky/anglicky)
Hospodářská statistika Aplikovaná statistika
Státní statistická služba (anglicky) Stochastické procesy a riziko ve financích a pojištění (anglicky)
Pokročilé statistické metody (anglicky)
International Week kurzy – FIS každý rok v lednu pořádá International Week s hostujícími profesory ze zahraničí

Složení programu

Přijímací řízení

Přihláška

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.