Program Statistika

Program: magisterský navazující (2 roky)
Garant programu: prof. RNDr. Luboš Marek, CSc.
Garantující katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Popis programu

Cílem studijního programu Statistika je vychovat statistika ekonoma s širokou znalostí statistických metod, které je schopen aplikovat v ekonomické oblasti. Statistické metody a postupy bude umět sám aplikovat na vysoké úrovni, ale zároveň bude mít i schopnost řídit výzkumné a analytické týmy pracující v oblasti kvantitativních metod v ekonomice jak na domácím ekonomickém trhu, tak i kdekoliv v zahraničí.

 
 
Klíčové oblasti studia:

  • Data
  • Analýzy
  • Modely
  • Předpovědi
  • Časové řady

Vyučované předměty


Volitelné předměty:
Aktuárská demografie Analýza extrémních hodnot (anglicky)
Analýza sociodemografických mikrodat Aplikovaná statistika
Aplikovaný operační výzkum v business poradenství (anglicky) Data-X – aplikované analytické datové modely v reálných úlohách (česky/anglicky)
Elektronická sazba a publikování Finanční deriváty I (anglicky)
Interpretace ukazatelů ekonomického a sociálního vývoje (česky/anglicky) Machine Learning pro ekonomické modelování
Mapy, geodata a prostorová ekonometrie v R Matematická demografie
Matematické a pravděpodobnostní metody v životním pojištění (česky/anglicky) Odborná stáž v zahraničí
Pokročilé statistické metody (anglicky) Pravděpodobnostní a statistické metody v neživotním pojištění (česky/anglicky)
Programovací jazyky pro data science – Python a R Statistické metody a kapitálové trhy (anglicky)
Statistické metody pro analýzu dat z databází Státní statistická služba (anglicky)
Stochastické procesy a riziko ve financích a pojištění (česky/anglicky) Sociální statistika
Teorie her a ekonomické rozhodování Výpočetní statistika v R
International Week kurzy – FIS každý rok v lednu pořádá International Week s hostujícími profesory ze zahraničí

Vzorový studijní plán

V rámci magisterského studia je povinná vedlejší specializace, která studentovi rozšíří znalosti z jiné oblasti, než je jeho hlavní zaměření. Vedlejší specializace nabízené FIS naleznete zde.

Uplatnění absolventů

Absolvent bude velmi dobře připraven na požadavky trhu ve všech oblastech, kde se pracuje s čísly, modely, analýzami a všude tam, kde je vyžadováno tvůrčí a analytické uvažování pro výkon řídící pozice. Kromě bank, pojišťoven a analytických oddělení finančních a státních institucí najde uplatnění ve firmách v oblasti marketingu, poradenství a výzkumů.

  1. Statistik
  2. Finanční a pojistný matematik
  3. Datový analytik
  4. Analytik v marketingových a poradenských službách

Navazující doktorské studium

Absolvent magisterského programu Statistika může pokračovat ve studiu také na doktorském stupni:

Chcete vědět víc o studiu na FIS?

Chcete zjistit, jak funguje systém na FIS VŠE? Přestupujete z jiné VŠ? Zde se dozvíte, jak to u nás funguje.

Video příručky pro nováčky

Zajímá vás spíše pohled některého ze současných studentů na obsah studia a nebo jste zde nezjistili vše, co by vás zajímalo?

Zeptejte se studentů!

Přijímací řízení

Okruhy k přijímacímu řízení a doporučenou literaturu naleznete zde. Uchazečům o tento studijní program může být prominuta přijímací zkouška na základě dosažených výsledků předchozího studia viz níže.

Více o přijímacím řízení

Přihláška

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.