Program Znalostní a webové technologie

Program: magisterský navazující (2 roky)
Garant programu: doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Garantující katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Popis programu

Znalostní technologie jsou chápány jako soubor postupů zaměřených na automatické objevování znalostí nebo tématiku umělé inteligence. Webové technologie zahrnují vývoj webových aplikací, publikování strukturovaných datových zdrojů na webu a jejich propojování. Propojujícími oblastmi jsou webové analytiky nebo využívání strojového odvozování a induktivního učení nad sémanticky popsanými daty na webu.

 
Klíčové oblasti studia:

  • Data science
  • Data mining
  • Inteligentní systémy
  • Webové aplikace

Vyučované předměty


Volitelné předměty:
Vícekriteriální rozhodování Programovací jazyky pro data science – Python a R (česky/anglicky)
Skupinové rozhodování Znalosti a ontologické inženýrství
Business Intelligence Umělá inteligence – praktika
Business Intelligence a Data Science Data mining v cloudu
Agilní vývoj webových aplikací Trendy ve znalostních technologiích (anglicky)
Teorie kódování a šifrování Vývoj pokročilých webových aplikací v PHP
Webové technologie Logika a teoretická informatika
Webové aplikace Statistické metody pro analýzu dat z databází
Aplikovaná lingvistika Nová média a sociální sítě (anglicky)
Logické programování a jeho aplikace Analýza kategoriálních dat
Elektronická sazba a publikování Statistické výpočetní prostředí
Data mining – praktické aplikace Časové řady
Umělé neuronové sítě Vícerozměrná statistika
Řízení datové kvality Grafové databáze a vizualizace grafových dat
Odborná stáž v zahraničí
International Week kurzy – FIS každý rok v lednu pořádá International Week s hostujícími profesory ze zahraničí

Vzorový studijní plán

V rámci magisterského studia je povinná vedlejší specializace, která studentovi rozšíří znalosti z jiné oblasti, než je jeho hlavní zaměření. Vedlejší specializace nabízené FIS naleznete zde.

Uplatnění absolventů

Absolventi se orientují ve všech fázích vytěžování znalostí z různých datových zdrojů. Jsou schopni navrhovat, přizpůsobovat, realizovat systémy pro podporu rozhodování a integrovat je do informačních systémů, proto naleznou uplatnění jako:

  1. Specialista v business intelligence, data science a data mining
  2. Vývojář pokročilých webových aplikací
  3. Datový inženýr
  4. Business analytik
  5. Výzkumný pracovník v oblasti informatiky

Navazující doktorské studium

Absolvent magisterského programu Znalostní a webové technologie může pokračovat ve studiu také na doktorském stupni:

Chcete vědět víc o studiu na FIS?

Chcete zjistit, jak funguje systém na FIS VŠE? Přestupujete z jiné VŠ? Zde se dozvíte, jak to u nás funguje.

Video příručky pro nováčky

Zajímá vás spíše pohled některého ze současných studentů na obsah studia a nebo jste zde nezjistili vše, co by vás zajímalo?

Zeptejte se studentů!

Přijímací řízení

Okruhy k přijímacímu řízení a doporučenou literaturu naleznete zde. Uchazečům o tento studijní program nebude prominuta přijímací zkouška, která se skládá z teoretické části (výběr z více možných odpovědí) a praktické aplikace požadovaných znalostí.

Více o přijímacím řízení

Přihláška

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.