Program Znalostní a webové technologie

Standardní délka studia: 2 roky
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30
Garant programu: doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Garantující katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Znalostní technologie jsou chápány jako soubor postupů zaměřených na automatické objevování znalostí nebo tematiku umělé inteligence. Webové technologie zahrnují vývoj webových aplikací, publikování strukturovaných datových zdrojů na webu a jejich propojování. Propojujícími oblastmi jsou webové analytiky nebo využívání strojového odvozování a induktivního učení nad sémanticky popsanými daty na webu. Absolventi získají pokročilé znalosti v oblasti všech fází vytěžování znalostí z různých datových zdrojů a budou schopni navrhovat, přizpůsobovat, realizovat systémy pro podporu rozhodování a integrovat je do informačních systémů.

Klíčové oblasti studia:

  • data science,
  • data mining,
  • inteligentní systémy,
  • webové aplikace.

Vyučované předměty


Volitelné předměty:
Agilní projekt vývoje Machine learning aplikací Agilní projekt vývoje webové aplikace
Analýza kategoriálních dat Aplikovaná lingvistika
Business Intelligence Business Intelligence a Data Science
Časové řady Data mining – praktické aplikace
Data mining v cloudu Elektronická sazba a publikování
Grafové databáze a vizualizace grafových dat Logické programování a jeho aplikace
Logika a teoretická informatika Nová média a sociální sítě (anglicky)
Odborná stáž v zahraničí Programovací jazyky pro data science – Python a R (česky/anglicky)
Řízení datové kvality Skupinové rozhodování
Statistické metody pro analýzu dat z databází Statistické výpočetní prostředí
Teorie kódování a šifrování Trendy ve znalostních technologiích (anglicky)
Umělá inteligence – praktika Umělé neuronové sítě
Vícekriteriální rozhodování Vícerozměrná statistika
Vývoj pokročilých webových aplikací v PHP Webové aplikace
Webové technologie Základní analytika a reporting
Základy Node.Js Znalosti a ontologické inženýrství
International Week kurzy – FIS každý rok v lednu pořádá International Week s hostujícími profesory ze zahraničí

Vzorový studijní plán

Uplatnění absolventů

Absolventi se orientují ve všech fázích vytěžování znalostí z různých datových zdrojů. Jsou schopni navrhovat, přizpůsobovat, realizovat systémy pro podporu rozhodování a integrovat je do informačních systémů, proto naleznou uplatnění jako:

  • specialista v business intelligence, data science a data mining,
  • vývojář pokročilých webových aplikací,
  • datový inženýr,
  • business analytik,
  • výzkumný pracovník v oblasti informatiky.

Vedlejší specializace

Vedlejší specializace (VS), povinná součást magisterského studia na VŠE, nabízí rozmanité možnosti rozšíření znalostí mimo hlavní obor. Studenti si mohou vybrat vedejší specializaci z různých oborů napříč všemi fakultami Vysoké školy ekonomické v Praze.

Více informací

Navazující doktorské studium

Absolvent magisterského programu Znalostní a webové technologie může pokračovat ve studiu také na doktorském stupni:

  • Aplikovaná informatika

Více informací

Den otevřených dveří

Na Dni otevřených dveří se seznámíš s děním na fakultě a projdeš si prostory školy. Zároveň získáš hlubší pochopení nejen náplně studijních programů, ale také se dozvíš všechny klíčové aspekty vysokoškolského života.

Více informací
Přijímací řízení

Okruhy k přijímacímu řízení a doporučenou literaturu nalezneš zde. Uchazečům o tento studijní program může být prominuta přijímací zkouška na základě dosažených výsledků předchozího studia viz níže.

Více informací o přijímacím řízení

Kontakt

Máš-li nějaké dotazy ohledně budoucího studia, můžeš využít našeho projektu „Zeptej se!“. V projektu jsou zapojeni naši aktuální studenti, kteří ti rádi odpoví na vše, co tě zajímá ohledně magisterského studia na FISu nebo cokoliv s ním spojeným. Kromě toho máš i možnost napsat na studijní oddělení, které ti bude kdykoliv nápomocné v průběhu tvého studia.