Program Znalostní a webové technologie

Program: magisterský navazující (2 roky)
Garant programu: doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Garantující katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Popis programu

Znalostní technologie jsou chápány jako soubor postupů zaměřených na automatické objevování znalostí nebo tématiku umělé inteligence. Webové technologie zahrnují vývoj webových aplikací, publikování strukturovaných datových zdrojů na webu a jejich propojování. Propojujícími oblastmi jsou webové analytiky nebo využívání strojového odvozování a induktivního učení nad sémanticky popsanými daty na webu.

 
Klíčové oblasti studia:

  • Data science
  • Data mining
  • Inteligentní systémy
  • Webové aplikace

Vyučované předměty


Volitelné předměty:
Agilní projekt vývoje Machine learning aplikací Agilní projekt vývoje webové aplikace
Analýza kategoriálních dat Aplikovaná lingvistika
Business Intelligence Business Intelligence a Data Science
Časové řady Data mining – praktické aplikace
Data mining v cloudu Elektronická sazba a publikování
Grafové databáze a vizualizace grafových dat Logické programování a jeho aplikace
Logika a teoretická informatika Nová média a sociální sítě (anglicky)
Odborná stáž v zahraničí Programovací jazyky pro data science – Python a R (česky/anglicky)
Řízení datové kvality Skupinové rozhodování
Statistické metody pro analýzu dat z databází Statistické výpočetní prostředí
Teorie kódování a šifrování Trendy ve znalostních technologiích (anglicky)
Umělá inteligence – praktika Umělé neuronové sítě
Vícekriteriální rozhodování Vícerozměrná statistika
Vývoj pokročilých webových aplikací v PHP Webové aplikace
Webové technologie Základní analytika a reporting
Základy Node.Js Znalosti a ontologické inženýrství
International Week kurzy – FIS každý rok v lednu pořádá International Week s hostujícími profesory ze zahraničí

Vzorový studijní plán

V rámci magisterského studia je povinná vedlejší specializace, která studentovi rozšíří znalosti z jiné oblasti, než je jeho hlavní zaměření. Vedlejší specializace nabízené FIS naleznete zde.

Uplatnění absolventů

Absolventi se orientují ve všech fázích vytěžování znalostí z různých datových zdrojů. Jsou schopni navrhovat, přizpůsobovat, realizovat systémy pro podporu rozhodování a integrovat je do informačních systémů, proto naleznou uplatnění jako:

  1. Specialista v business intelligence, data science a data mining
  2. Vývojář pokročilých webových aplikací
  3. Datový inženýr
  4. Business analytik
  5. Výzkumný pracovník v oblasti informatiky

Navazující doktorské studium

Absolvent magisterského programu Znalostní a webové technologie může pokračovat ve studiu také na doktorském stupni:

Chcete vědět víc o studiu na FIS?

Chcete zjistit, jak funguje systém na FIS VŠE? Přestupujete z jiné VŠ? Zde se dozvíte, jak to u nás funguje.

Video příručky pro nováčky

Zajímá vás spíše pohled některého ze současných studentů na obsah studia a nebo jste zde nezjistili vše, co by vás zajímalo?

Zeptejte se studentů!

Přijímací řízení

Okruhy k přijímacímu řízení a doporučenou literaturu naleznete zde. Uchazečům o tento studijní program může být prominuta přijímací zkouška na základě dosažených výsledků předchozího studia viz níže.

Více o přijímacím řízení

Přihláška

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.