Program Znalostní a webové technologie

Program: magisterský navazující (2 roky)
Garant programu: doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Garantující katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Popis programu

Znalostní technologie jsou chápány jako soubor postupů zaměřených na automatické objevování znalostí nebo tématiku umělé inteligence. Webové technologie zahrnují vývoj webových aplikací, publikování strukturovaných datových zdrojů na webu a jejich propojování. Propojujícími oblastmi jsou webové analytiky nebo využívání strojového odvozování a induktivního učení nad sémanticky popsanými daty na webu. Absolventi získají pokročilé znalosti v oblasti všech fází vytěžování znalostí z různých datových zdrojů a budou schopni navrhovat, přizpůsobovat, realizovat systémy pro podporu rozhodování a integrovat je do informačních systémů.

Vyučované předměty

Volitelné předměty:
Vícekriteriální rozhodování Programovací jazyky pro data science – Python a R (česky/anglicky)
Skupinové rozhodování Znalosti a ontologické inženýrství
Business Intelligence Umělá inteligence – praktika
Business Intelligence a Data Science Data mining v cloudu
Agilní vývoj webových aplikací Trendy ve znalostních technologiích (anglicky)
Teorie kódování a šifrování Vývoj pokročilých webových aplikací v PHP
Webové technologie Logika a teoretická informatika
Webové aplikace Statistické metody pro analýzu dat z databází
Aplikovaná lingvistika Nová média a sociální sítě (anglicky)
Logické programování a jeho aplikace Analýza kategoriálních dat
Elektronická sazba a publikování Statistické výpočetní prostředí
Data mining – praktické aplikace Časové řady
Umělé neuronové sítě Vícerozměrná statistika
Řízení datové kvality
International Week kurzy – FIS každý rok v lednu pořádá International Week s hostujícími profesory ze zahraničí

Složení programu

Přijímací řízení

Přihláška

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.