Řízení podnikové informatiky (Informační systémy a technologie)

Předpokládaná délka studia: 2 roky
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 50
Garant specializace: Ing. Tomáš Bruckner, Ph.D.
 

Řízení podnikové informatiky je jedna z 5 hlavních specializací programu Informační systémy a technologie = IST. Obsah výuky představuje souvislosti mezi businessem a informačními technologiemi. Studenti si osvojí návrh, formulaci, komunikaci a řízení IT v businessu. Porozumí best practice pro vedení IT, včetně inovací, architektur, služeb, procesů, projektů, rizik a ochrany dat. V závěrečných pracích se studenti věnují řešení nebo zkoumání problému managementu technologií v konkrétním podniku nebo instituci.

Studium obsahuje sadu povinných kurzů propojujících 5 hlavních specializací programu Informační systémy a technologie. Každá specializace nabízí jiný balíček povinných a volitelných předmětů, které tvoří hlavní podstatu studia. Studenti si dále volí vedlejší specializaci, která je stejně jako hlavní zakončena závěrečnou zkouškou.

Vyučované předměty

Vedlejší specializace

V rámci magisterského studia je povinná vedlejší specializace, která studentovi rozšíří znalosti z jiné oblasti, než je jeho hlavní zaměření.

Vedlejší specializace na FIS

Uplatnění absolventů

  1. Asistent CIO
  2. Projektový manažer
  3. Solution architekt
  4. Konzultant v oblasti řízení IT
  5. Security manažer/ředitel
  6. Enterprise architekt

Navazující doktorské studium

Absolvent magisterského programu Informační systémy a technologie může pokračovat ve studiu také na doktorském stupni:

Chcete vědět víc o studiu na FIS?

Chcete zjistit, jak funguje systém na FIS VŠE? Přestupujete z jiné VŠ? Zde se dozvíte, jak to u nás funguje.

Video příručky pro nováčky

Zajímá vás spíše pohled některého ze současných studentů na obsah studia a nebo jste zde nezjistili vše, co by vás zajímalo?

Zeptejte se studentů!

Přijímací řízení

Okruhy k přijímacímu řízení a doporučenou literaturu naleznete zde. Uchazečům o tento studijní program nebude prominuta přijímací zkouška, která se skládá z teoretické části (výběr z více možných odpovědí) a praktické aplikace požadovaných znalostí.

Více o přijímacím řízení

Přihláška

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.