Vývoj informačních systémů (Informační systémy a  technologie)

Standardní délka studia: 2 roky
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30
Garant specializace: prof. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.
Garantující katedra: Katedra informačních technologií

Vývoj informačních systému je jedna z 5 programových specializací programu Informační systémy a technologie = IST. Studium připravuje specialisty schopné tvořit informační systémy. Studenti se naučí používat metody vývoje a provozu informačních systémů, navrhovat aplikační a technologickou architekturu. Osvojí si implementaci a nasazení softwarových aplikací, ale i řízení informatických projektů. Závěrečné práce se zaměřují na řešení technických, manažerských nebo společenských problémů, studenti se tak mohou věnovat i oblasti aplikovaného výzkumu.

Studium obsahuje sadu povinných kurzů propojujících 5 specializací programu Informační systémy a technologie. Každá specializace nabízí jiný balíček povinných a volitelných předmětů, které tvoří hlavní podstatu studia.

Vyučované předměty


Volitelné předměty
Analýza a návrh testů softwaru Architektury business analytiky
Business Intelligence a Data Science Business Process Engineering (v angličtině)
Cloud Business Intelligence Cloud Computing : Principy a technologie (v angličtině)
Competitive Intelligence Design uživatelských rozhraní
Dobývání znalostí z databází Dobývání znalostí z databází (anglicky)
Finanční řízení podnikové informatiky Inovace informačních systémů
Integrace v podnikových informačních systémech Introduction to iOS development
Nástroje pro DevOps a správu nasazování Odborná stáž v zahraničí
Open Source Intelligence (v angličtině) Podniková architektura jako metoda řízení transformace
Praktické aplikace strojového učení Praktikum empirického výzkumu v aplikované informatice
Právo počítačové a informačních a komunikačních technologií Programování v jazyku Python
Řízení IT v praxi Řízení kvality softwaru
Řízení testování softwaru a nástroje pro jeho podporu Self Service Business Intelligence
Simulace systémů (čeština/angličtina) Systémové integrační testování
Systémy pro podporu business procesů Technology Intelligence (v angličtině)
Trendy IS/ICT Úvod do vývoje pro iOS
Vývoj mikroslužeb v jazyce Go Vývoj pokročilých webových aplikací v PHP
Vývoj webových aplikací na platformě .NET Výzkum v oblasti aplikované informatiky a jeho prezentace
Základní analytika a reporting Základy neurověd
Základy Node.js Základy React.js

Vzorový studijní plán

Uplatnění absolventů

  • solutions architekt,
  • vývojář softwarových aplikací,
  • tester automatizovaného testování softwaru,
  • manažer řízení kvality softwaru,
  • správce softwarových aplikací,
  • manažer vývoje a nasazení aplikací.

Vedlejší specializace

Vedlejší specializace (VS), povinná součást magisterského studia na VŠE, nabízí rozmanité možnosti rozšíření znalostí mimo hlavní obor. Studenti si mohou vybrat vedejší specializaci z různých oborů napříč všemi fakultami Vysoké školy ekonomické v Praze.

Více informací

Navazující doktorské studium

Absolvent magisterského programu Kognitivní informatika může pokračovat ve studiu také na doktorském stupni:

  • Aplikovaná informatika

Více informací

Den otevřených dveří

Na Dni otevřených dveří se seznámíš s děním na fakultě a projdeš si prostory školy. Zároveň získáš hlubší pochopení nejen náplně studijních programů, ale také se dozvíš všechny klíčové aspekty vysokoškolského života.

Více informací
Přijímací řízení

Okruhy k přijímacímu řízení a doporučenou literaturu nalezneš zde. Uchazečům o tento studijní program může být prominuta přijímací zkouška na základě dosažených výsledků předchozího studia viz níže.

Více informací o přijímacím řízení

Kontakt

Máš-li nějaké dotazy ohledně budoucího studia, můžeš využít našeho projektu „Zeptej se!“. V projektu jsou zapojeni naši aktuální studenti, kteří ti rádi odpoví na vše, co tě zajímá ohledně magisterského studia na FISu nebo cokoliv s ním spojeným. Kromě toho máš i možnost napsat na studijní oddělení, které ti bude kdykoliv nápomocné v průběhu tvého studia.