Vývoj informačních systémů (Informační systémy a  technologie)

Předpokládaná délka studia: 2 roky
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30
Garant specializace: prof. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.
 

Vývoj informačních systému je jedna z 5 hlavních specializací programu Informační systémy a technologie = IST. Studium připravuje specialisty schopné tvořit informační systémy. Studenti se naučí používat metody vývoje a provozu informačních systémů, navrhovat aplikační a technologickou architekturu. Osvojí si implementaci a nasazení softwarových aplikací, ale i řízení informatických projektů. Závěrečné práce se zaměřují na řešení technických, manažerských nebo společenských problémů, studenti se tak mohou věnovat i oblasti aplikovaného výzkumu.

Studium obsahuje sadu povinných kurzů propojujících 5 hlavních specializací programu Informační systémy a technologie. Každá specializace nabízí jiný balíček povinných a volitelných předmětů, které tvoří hlavní podstatu studia. Studenti si dále volí vedlejší specializaci, která je stejně jako hlavní zakončena závěrečnou zkouškou.

Vyučované předměty

Vedlejší specializace

V rámci magisterského studia je povinná vedlejší specializace, která studentovi rozšíří znalosti z jiné oblasti, než je jeho hlavní zaměření.

Vedlejší specializace na FIS

Uplatnění absolventů

  1. Solutions architekt
  2. Vývojář softwarových aplikací
  3. Tester automatizovaného testování softwaru
  4. Manažer řízení kvality softwaru
  5. Správce softwarových aplikací
  6. Manažer vývoje a nasazení aplikací

Navazující doktorské studium

Absolvent magisterského programu Informační systémy a technologie může pokračovat ve studiu také na doktorském stupni:

Chcete vědět víc o studiu na FIS?

Chcete zjistit, jak funguje systém na FIS VŠE? Přestupujete z jiné VŠ? Zde se dozvíte, jak to u nás funguje.

Video příručky pro nováčky

Zajímá vás spíše pohled některého ze současných studentů na obsah studia a nebo jste zde nezjistili vše, co by vás zajímalo?

Zeptejte se studentů!

Přijímací řízení

Okruhy k přijímacímu řízení a doporučenou literaturu naleznete zde. Uchazečům o tento studijní program nebude prominuta přijímací zkouška, která se skládá z teoretické části (výběr z více možných odpovědí) a praktické aplikace požadovaných znalostí.

Více o přijímacím řízení

Přihláška

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.