EDA a ISM jsou součástí vládního stipendijního programu – přihlášky se podávají do 30.9.

Vláda České republiky nabízí stipendijní program pro studium na veřejných vysokých školách pro studenty z rozvojových zemích. Pro akademický rok 2021/22 jsou stipendia nabízena pro občany těchto zemí:

  • Bosna a Hercegovina,
  • Etiopie,
  • Gruzie,
  • Kambodža,
  • Moldavsko,
  • Ukrajina,
  • Zambie.

Vládní stipendium může být nově nabídnuto i studentům, kteří by chtěli studovat magisterské programy vyučované v angličtině na Fakultě informatiky a statistky:

K získání stipendia je třeba vyplnit elektronickou přihlášku nejpozději do 30. září předcházejícího roku (tedy pro studium v akademickém roce 2021/22 je termín pro přihlášky do 30.9.2020).

Přihlášky a více informací o tomto stipendijním programu najdete na webové stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.