Ekonomická propast mezi kraji se prohlubuje

Vědecký tým pod vedením děkana FIS VŠE Jakuba Fischera představil závěry odborné studie s názvem Diskriminace na českém trhu práce v socioekonomickém kontextu, která se zabývá makroekonomickým vývojem v ČR. Kromě srovnávání ekonomického vývoje regionů mezi roky 1996 a 2019 práce rozebírá i rozdíly v odměňování. Podrobně se jim věnuje zejména v Karlovarském kraji.

Z výsledků studie vyplývá, že ekonomické rozdíly se mezi jednotlivými kraji neustále prohlubují. K nepoměru podle Fischera docházelo zejména v době konjunktury mezi roky 2014 až 2019, kdy česká ekonomika vzrostla ve stálých cenách až o 80 %.

Zatímco ekonomika Prahy a Středočeského kraje se mezi roky 1996 a 2019 zvýšila téměř 2,5násobně a hospodářství většiny krajů se zvedlo 1,5 až 2násobně, výkon Moravskoslezského a Ústeckého kraje se podle údajů zvýšil zhruba o polovinu. Jak uvedl děkan FIS na konferenci Asociace samostatných odborů, nejhůře ohodnoceným regionem se stal Karlovarský kraj, který byl nejslabší už dříve a v roce 2019 byl ekonomicky na úrovni roku 1996. Jakub Fischer zároveň dodal, že zde „dochází k výrazné regionální divergenci navzdory všem podpůrným prostředkům, které se třeba z EU na konvergenci čerpají.”

Práce upozorňuje i na to, že zatímco v Karlovarském kraji nedochází k výraznému nepoměru platů mezi ženami a muži, místní vysokoškoláci a lidé s maturitou dosahují výrazně nižších výdělků než v jiných krajích. Kvůli zmíněným důvodům se tento region potýká s odlivem vzdělané populace, která hledá lepší pracovní i životní příležitosti v jiných částech České republiky, nebo v zahraničí.

Celá studie je k dispozici zde.