Zpravodaj

Vítězství Jiřího Nováka na konferenci Robust

První místo na červencové konferenci Robust získal se svým doktorandským příspěvkem Jiří Novák z Katedry ekonomické statistiky. Konference Robust se věnuje současným trendům statistiky, pravděpodobnosti, finanční matematiky, optimalizace a analýzy dat, organizuje ji Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Doktorand z KEST vyhrál s příspěvkem na téma „Simulace syntetických mikrodat z populačního […]

Vítězství Jiřího Nováka na konferenci Robust

Společně už přes 30 let

Dne 15. 6. proběhla slavnostní akce, kde se oslavily 30. narozeniny Fakulty informatiky a statistiky. Běžně se výročí fakulty slaví sváteční výroční radou, ale tento ročník byl i přes odložení oslav speciální. Celý večer byl pojat netradičně a organizátoři program oživili fakultním kvízem. Akce byla ve znamení lidí, co za fakultou stojí, tři z nich také pronesli […]

Společně už přes 30 let

Studentský projekt Humans of FIS

V rámci předmětu Úvod do multimédií zpracoval studentský tým z Multimédií v ekonomické praxi projekt, který ukazuje prostředí Fakulty informatiky a statistiky. Inspirováni světovým fenoménem se zároveň rozhodli podpořit dlouhodobé úsilí k vytvoření osobnějšího vztahu mezi studenty a fakultou. Cílem bylo představit lidi, kteří jsou běžnou, ale nedílnou součástí FIS, a ukázat barevnost mezi šedou […]

Studentský projekt Humans of FIS

Základy odborné práce – ukázky studentských prací z LS 20/21 a ZS 21/22

Studenti bakalářského programu Aplikovaná informatika se v rámci předmětu Základy odborné práce zabývají zajímavými tématy. Díky předmětu si osvojí znalosti a dovednosti potřebné pro vstup do akademického prostředí, naučí se analyzovat, interpretovat a vytvářet odborné texty se všemi náležitostmi. Na závěr mají za úkol své poznatky zpracovat a odprezentovat v rámci Studentské posterové konference formou […]

Základy odborné práce – ukázky studentských prací z LS 20/21 a ZS 21/22

Návštěva Dr. Lindsay Stevens (Stanford University) na FIS

V rámci programu Fulbright Specialist poctila naši školu návštěvou Dr. Lindsay Stevens ze Stanfordu. Ve dnech 19. až 29. 4. 2022 zavítala na Fakultu informatiky a statistiky, kde se podělila o své odborné znalosti týkající se informatiky ve zdravotnictví. Dr. Lindsay Stevens je expertkou na pediatrii, mimo to se věnuje i využití IT v medicíně. […]

Návštěva Dr. Lindsay Stevens (Stanford University) na FIS

Snadnější shlukování nominálních dat díky balíčku Nomclust 2.0 z dílny akademiků FIS

Akademici z Fakulty informatiky a statistiky pod vedením Zdeňka Šulce vydali článek, ve kterém se věnují již druhé generaci balíčku Nomclust pro software R. Nomclust se zabývá hierarchickým shlukováním nominálních dat. Nominální data jsou taková data, která obsahují kategoriální proměnné. Většinou jde alespoň o tři kategorie, u kterých nezáleží na pořadí. Jako příklad můžeme uvést […]

Snadnější shlukování nominálních dat díky balíčku Nomclust 2.0 z dílny akademiků FIS

Katedra multimédií otevírá novou specializaci UX výzkum a design na magisterském programu IST

V rámci magisterského programu Informační systémy a technologie (IST), jednoho z 9 inženýrských programů na Fakultě informatiky a statistiky na VŠE v Praze, se otevírá nová specializace zaměřená na UX. Studenti si již před vstupem do magisterského studia vybírají 1 z 5 náplní studia, kterou se chtějí profesně zabývat. Nyní budou mít možnost si zvolit výuku […]

Katedra multimédií otevírá novou specializaci UX výzkum a design na magisterském programu IST

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: