Program Aplikovaná informatika

► Najdi svoji příležitost v IT, když nejsi zrovna geek, co být třeba manažerem?Standardní délka studia: 3 roky
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 300
Garant programu: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Garantující katedry: Katedra informačního a znalostního inženýrství, Katedra informačních technologií, Katedra systémové analýzy

Aplikovaná informatika je ideálním programem pro studium informatiky, která má své využití zejména v businessu. Díky získaným IT skills, ale i znalostem z oblasti managementu, obchodu a ekonomie, se z absolventů se stávají schopní odborníci připraveni na vedoucí pozice v IT odvětví. Uplatní se v různě velkých společnostech, od menších firem přes nadnárodní společnosti až po veřejnou správu.

Studenti si během studia osvojí různorodé dovednosti jako zpracování dat nebo základy kódování v Javě. Naučí se navrhovat informační systémy, analyzovat a vytvářet databáze. Dozví se, jak nacházet co nejefektivnější řešení a tím se podílet na rozvoji podniku. Vedle toho získají znalosti z řady ekonomických kurzů. Umí důležitou informaci nejen vypíchnout a podložit daty, ale hlavně ji prodat. Ve výuce, kde je kladen důraz na skupinové projekty, vynikají v prezentování, argumentování a komunikaci. Jsou připraveni pro práci kdekoliv v IT například jako analytici, testeři, výzkumníci, administrátoři nebo tvůrci reportů. V praxi se dokáží se rychle přizpůsobit a učit se novým věcem. V budoucnu se tak neztratí ani v řízení projektů a týmů.

Klíčové oblasti studia našeho programu:

 • integrace informačních technologií a podnikových procesů,
 • analýza procesů a informačních systémů,
 • řízení projektů a týmů,
 • návrh, realizace a rozvoj softwarových systémů a produktů,
 • správa databází,
 • programovací jazyk Java,
 • webové aplikace a technologie, web 2.0,
 • zpracování znalostí,
 • informační systémy.

Vyučované předměty

Povinné informatické předměty:
Analýza a návrh informačních systémů Bakalářský seminář
Bezpečnost informačních systémů Databáze
Datové minimum Informační a komunikační technologie
IT Governance Kvantitativní management
Podnikové informační systémy Programování v Javě
Simulační modely pro informatiky Softwarové inženýrství
UX design Základy odborné práce
Zpracování informací a znalostí
Povinné ekonomické předměty:
Ekonomie 1 Finance podniku
Finanční teorie, politika a instituce Management pro informatiky a statistiky
Matematika pro informatiky Právo
Statistika pro informatiky Strategická analýza pro informatiky a statistiky
Účetnictví I. Základy marketingu pro informatiky a statistiky
Ostatní povinnosti:
2 předměty z angličtiny 2 zápočty z tělocviku
Volitelné předměty:
Fenomén myšlení pro manažery Informace pro business (v angličtině)
Matematika 2 Moderní trendy v informatice (v angličtině)
Moderní trendy v informatice I (v angličtině) Odborná stáž v zahraničí
Podnikové procesy a jejich modelování Pokročilé on-line nástroje pro analýzu a zpracování informací
Statistické metody analýzy dat Systémy řízení bezpečnostních událostí
Umělá inteligence a její aplikace Úvod do datové analytiky
Úvod do filosofie (pro informatiky) Úvod do řízení projektů
Web 2.0 a sociální sítě Webové aplikace
Webové technologie XML – Teorie a praxe značkovacích jazyků
Základy business intelligence Základy informačního managementu
Základy správy databázového systému Oracle Základy testování SW aplikací

Celý seznam volitelných kurzů najdete po zápise do studia ve svém studijním plánu.

Vzorový studijní plán

Uplatnění absolventů

Absolventi programu naleznou uplatnění v komerčních, ale také státních institucích. Zmínit lze společnosti dodávající služby informačních technologií, pojišťovny nebo banky.

Absolventi najdou uplatnění například jako:

 • business analytik,
 • analytik podnikových procesů,
 • analytik informačních systémů,
 • odborník na řízení projektů,
 • správce aplikací a IT infrastruktur.

Navazující magisterské studium

Absolvent programu je připraven na vstup do praxe, nebo si může prohloubit své znalosti v navazujícím magisterském stupni:

Den otevřených dveří

Na Dni otevřených dveří se seznámíš s děním na fakultě a projdeš si prostory školy. Zároveň získáš hlubší pochopení nejen náplně studijních programů, ale také se dozvíš všechny klíčové aspekty vysokoškolského života.

Více informací
Přijímací řízení

Fakulta informatiky a statistiky bude pro přijímání vycházet z výsledků testu v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností SCIO (zde nazývaným přijímací zkouškou) – test z Obecných studijních předpokladů (OSP)/Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). Na základě velmi dobrých výsledků studia střední školy, absolvování Matematiky+ / Matematiky rozšiřující nebo účasti v soutěžích přijímáme bez přijímací zkoušky.

Více informací o přijímacím řízení

Kontakt

Máš-li nějaké dotazy ohledně tvého budoucího studia nebo tě zajímá něco konkrétního, můžeš využít našeho projektu Stačí se zeptat. V projektu jsou zapojeni naši aktuální studenti, kteří pomáhají nově příchozím i stávajícím studentům odpovědět na jejich dotazy týkající se školy. Můžeš se na ně obrátit s jakýmkoli dotazem. Kromě toho máš i možnost napsat na studijní oddělení, které ti bude kdykoliv nápomocné v průběhu celého studia.