Program Aplikovaná informatika

Program: bakalářský (3 roky)
Garant programu: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Garantující katedry: Katedra informačního a znalostního inženýrství, Katedra informačních technologií, Katedra systémové analýzy

Popis programu

Studijní program Aplikovaná informatika připravuje pro praxi odborníky schopné navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy, které podporují procesy v různých typech organizací od malých a středních firem přes nadnárodní společnosti až po instituce veřejné správy. Současný světový pracovní trh požaduje globálně uvažující informatiky se znalostmi a dovednostmi odpovídající potřebám praxe nejen v oblasti informačních technologií, ale i v oblastech řízení, organizace, ekonomiky nebo obchodu.

Studenti se proto naučí, jak navrhovat a implementovat informační systémy do organizací, analyzovat a prakticky navrhovat databáze, vyžívat softwarového inženýrství a zpracovávat informace pro rozvoj podniku. Vedle toho získají i ekonomické znalosti a schopnost řídit projekty i týmy. Absolventi se tak mohou stát analytiky podnikových procesů, informačních systémů, business analytiky, odborníky na řízení projektů nebo správci aplikací, uplatnění naleznou ale i na vedoucích pozicích informatických týmů.

Klíčové oblasti studia našeho programu:

 • integrace informačních technologií a podnikových procesů,
 • analýza procesů a informačních systémů,
 • řízení projektů a týmů,
 • návrh, realizace a rozvoj softwarových systémů a produktů,
 • správa databází,
 • programovací jazyk Java,
 • webové aplikace a technologie, web 2.0,
 • zpracování znalostí,
 • informační systémy.

Aplikovaná informatika na Dni (po)otevřených dveří

Vyučované předměty

Informaticky povinné:
Základy odborné práce Databáze
Datové minimum Podnikové informační systémy
Matematické základy informatiky Informační a komunikační technologie
Kvantitativní management Zpracování informací a znalostí
Programování v Javě IT Governance
Softwarové inženýrství Bezpečnost informačních systémů
Analýza a návrh informačních systémů Bakalářský seminář
Ekonomicky povinné:
Management pro informatiky a statistiky Strategická analýza pro informatiky a statistiky
Základy marketingu pro informatiky a statistiky Finanční teorie, politika a instituce
Matematika pro informatiky Finance podniku
Ekonomie 1 Účetnictví I.
Statistika pro informatiky Právo
Ostatní povinnosti:
4 předměty z angličtiny 2 zápočty z tělocviku
Volitelné předměty:
Objektově-relační databáze (v angličtině) Webové technologie
IT služby a provoz informačních systémů Webové aplikace
Podnikové procesy a jejich modelování Moderní trendy v informatice III (v angličtině)
Základy business intelligence Matematika 2
Základy správy databázového systému Oracle Web 2.0 a sociální sítě
Klient/server aplikace v Javě Pokročilé on-line nástroje pro analýzu a zpracování informací
Základy testování SW aplikací Základy informačního managementu
Příprava grafických dat pro aplikace IS Úvod do řízení projektů
Moderní trendy v informatice I (v angličtině) Systémy řízení bezpečnostních událostí
Umělá inteligence a její aplikace Fenomén myšlení pro manažery
XML – Teorie a praxe značkovacích jazyků Moderní trendy v informatice II (v angličtině)
Úvod do dobývání znalostí z databází Úvod do filosofie (pro informatiky)
Informace pro business (v angličtině) Odborná stáž v zahraničí
Statistické metody analýzy dat

Vzorový studijní plán

Uplatnění absolventů

Absolventi programu naleznou uplatnění v komerčních, ale také státních institucích. Zmínit lze společnosti dodávající služby informačních technologií, pojišťovny nebo banky.

Absolventi najdou uplatnění například jako:

 • business analytik,
 • analytik podnikových procesů,
 • analytik informačních systémů,
 • odborník na řízení projektů,
 • správce aplikací a IT infrastruktur.

Návaznost na magisterské programy:

Absolvent programu je připraven na vstup do praxe, nebo si může prohloubit své znalosti v navazujícím magisterském stupni:

Více o studiu na FIS

Chcete zjistit jak funguje systém na FIS VŠE a zorientovat se tady? Nastupujete ze SŠ nebo jiné VŠ? Zde se dozvíte, jak to u nás funguje.

Video příručky pro nováčky

Jaké další informace by se vám ještě mohly hodit? Chcete se dozvědět více o seznamováku, kolejích, studentských spolcích nebo přípravách na přijímací zkoušky? Tady najdete vše co potřebujete.

Více informací

Přijímací řízení

Fakulta informatiky a statistiky bude pro přijímání vycházet z výsledků dvou testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností SCIO (souhrnně nazývanými přijímací zkouškou) – testů z Obecných studijních předpokladů (OSP)/Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a Anglického jazyka (Aj). Na základě velmi dobrých výsledků studia střední školy, absolvování Matematiky+ / Matematiky rozšiřující nebo účasti v soutěžích přijímáme bez přijímacích testů.

Více informací

Přihláška

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.