Program Aplikovaná informatika

Program: bakalářský (3 roky)
Garant programu: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Garantující katedry: Katedra informačního a znalostního inženýrství, Katedra informačních technologií, Katedra systémové analýzy

Umět navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy je dnes klíčem k nalezení perspektivního a finančně nadstandardně ohodnoceného zaměstnání. Každá společnost takového odborníka potřebuje. A na trhu práce jich není mnoho. Máš šanci stát se jedním z nich!

Popis programu

Studijní program připravuje odborníky schopné navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy, které podporují procesy v různých typech organizací od malých a středních firem přes nadnárodní společnosti až po instituce veřejné správy. Světový pracovní trh poptává globálně uvažující informatiky se záběrem v oblasti informačních technologií a současně v oblastech řízení, ekonomiky nebo obchodu. Studenti se proto učí navrhovat a implementovat informační systémy do organizací, analyzovat a prakticky navrhovat databáze, vyžívat softwarového inženýrství a zpracovávat informace pro rozvoj podniku ve spojení s ekonomickými znalostmi a řízením projektů i týmů. Absolventi se tak mohou stát analytiky podnikových procesů, informačních systémů, business analytiky, odborníky na řízení projektů nebo správci aplikací.

Klíčové oblasti studia našeho programu:

  • integrace informačních technologií a podnikových procesů,
  • analýza procesů a informačních systémů,
  • řízení projektů a týmů,
  • návrh, realizace a rozvoj softwarových systémů a produktů,
  • správa databází.

Vyučované předměty

Informaticky povinné:
Základy odborné práce Databáze
Užití MS Excelu v podnikové praxi Podnikové informační systémy
Matematické základy informatiky Informační a komunikační technologie
Kvantitativní management Zpracování informací a znalostí
Programování v Javě IT Governance
Softwarové inženýrství Bezpečnost informačních systémů
Analýza a návrh informačních systémů Bakalářský seminář
Ekonomicky povinné:
Management pro informatiky a statistiky Strategická analýza pro informatiky a statistiky
Základy marketingu pro informatiky a statistiky Finanční teorie, politika a instituce
Matematika pro informatiky Finance podniku
Ekonomie 1 Účetnictví I.
Statistika pro informatiky Právo
Volitelné:
Objektově-relační databáze (v angličtině) Webové technologie
IT služby a provoz informačních systémů Webové aplikace
Podnikové procesy a jejich modelování Moderní trendy v informatice III (v angličtině)
Základy business intelligence Matematika 2
Základy správy databázového systému Oracle Web 2.0 a sociální sítě
Klient/server aplikace v Javě Pokročilé on-line nástroje pro analýzu a zpracování informací
Základy testování SW aplikací Základy informačního managementu
Příprava grafických dat pro aplikace IS Úvod do řízení projektů
Moderní trendy v informatice I (v angličtině) Systémy řízení bezpečnostních událostí
Umělá inteligence a její aplikace Fenomén myšlení pro manažery
XML – Teorie a praxe značkovacích jazyků Moderní trendy v informatice II (v angličtině)
Úvod do dobývání znalostí z databází Úvod do filosofie (pro informatiky)
Ostatní povinnosti:
4 předměty z angličtiny 2 zápočty z tělocviku

Uplatnění absolventů

Absolventi programu naleznou uplatnění v komerčních, ale také státních institucích. Zmínit lze společnosti dodávající služby informačních technologií, pojišťovny nebo banky. Absolventi tak pracují jako správci aplikací, IT infrastruktur, byznys analytici, vedoucí projektů nebo vývojáři.

Absolvent programu je připraven na vstup do praxe, nebo si může prohloubit své znalosti v navazujícím magisterském stupni, tj. v programech: Data a analytika pro business, Informační management, Informační systémy a technologie, Kognitivní informatika nebo Znalostní a webové technologie. Další možností je distanční studium oboru Podniková informatika.

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se skládají z testu z matematiky a testu z anglického jazyka. Na základě velmi dobrých výsledků studia střední školy nebo výsledků národních srovnávacích zkoušek SCIO přijímáme bez přijímacích testů.
Více informací