Program Informační média a služby

Program: bakalářský (3 roky)
Garant programu: doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Garantující katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Popis programu

Studijní program se zaměřuje na techniky práce s informacemi a komunikačními technologiemi. Studenti se naučí základní matematicko-statistické metody pro zpracování dat, principy architektury a infrastruktury informačních systémů, strategie vyhledávání informací nebo analýzu chování uživatelů. Budou schopni využívat získané poznatky a ICT nástroje pro řešení konkrétních informačních problémů ve svěřené oblasti a své návrhy a řešení budou umět odborně zdůvodnit, prezentovat a zdokumentovat.

Charakteristikou studia je silný důraz na praktické využití vedoucí k rozvoji dovedností a kompetencí. Pojetí programu zohledňuje jeho profesní zaměření a staví na poznatcích o evropských trendech a přístupech.

Klíčové oblasti studia:

 • elektronické dokumenty, digitální knihovny a archivy a jejich správa,
 • správa komunikačních systémů a služeb,
 • principy a techniky veřejné prezentace,
 • práce s daty v tabulkách a databázích,
 • analýza uživatelského chování a potřeb,
 • informační zdroje,
 • týmová práce a projektové řízení.

Informační média a služby na Dni (po)otevřených dveří

Vyučované předměty

Informaticky povinné:
Bakalářský seminář Bezpečnost informačních systémů
Databáze Datové minimum
Digitální knihovny a archivy Informační architektura
Informační a komunikační technologie Integrace informačních zdrojů
Matematické základy informatiky Obchodní a firemní informace
Organizace znalostí Programování v Javě
Psychologie kreativity Rešeršní strategie a systémy
Sémiotika multimédií Teorie a praxe týmové práce
Webové technologie XML – teorie a praxe značkovacích jazyků
Základy odborné práce Zpracování informací a znalostí
Ekonomicky povinné:
Ekonomie 1 Finance podniku
Matematika pro informatiky Právo
Statistika pro informatiky Strategická analýza pro informatiky a statistiky
Účetnictví I. Základy marketingu pro informatiky a statistiky
Ostatní povinnosti:
2 předměty z angličtiny 2 zápočty z tělocviku
Volitelné předměty:
Autorské právo a průmyslové vlastnictví Design komunikací
Fenomén myšlení pro manažery Informace pro business (anglicky)
Management pro informatiky a statistiky Odborná stáž v zahraničí
Offline média a informační strategie Podnikové informační systémy
Programovací jazyky pro data science
– Python a R
Psychologie kreativity
Teorie systémů a informační etika Umělá inteligence a její aplikace
Úvod do datové analytiky Úvod do filosofie (pro informatiky)
Úvod do programování v jazyce Python Úvod do řízení projektů
UX design Web 2.0 a sociální sítě
Webové aplikace Základy business intelligence
Základy informačního managementu Základy marketingu na internetu

Vzorový studijní plán

Uplatnění absolventů

Studenti získají znalosti a dovednosti pro zvládnutí odborných a nižších manažerských funkcí ve veřejných a institucionálních informačních systémech a službách. Budou schopni využívat teoretické poznatky a ICT nástroje pro řešení konkrétních informačních problémů ve svěřené oblasti působnosti a své návrhy a řešení budou umět odborně zdůvodnit, prezentovat a zdokumentovat.

Absolventi najdou uplatnění jak v soukromé sféře tak ve státní správě například jako:

 • Specialista informačních služeb,
 • Analytik informací,
 • Analytik médií,
 • Správce informačních zdrojů,
 • Správce elektronického obsahu.

Návaznost na magisterské programy:

Absolvent programu je připraven na vstup do praxe, nebo si může prohloubit své znalosti v navazujícím magisterském stupni:

Více o studiu na FIS

Chcete zjistit jak funguje systém na FIS VŠE a zorientovat se tady? Nastupujete ze SŠ nebo jiné VŠ? Zde se dozvíte, jak to u nás funguje.

Video příručky pro nováčky

Jaké další informace by se vám ještě mohly hodit? Chcete se dozvědět více o seznamováku, kolejích, studentských spolcích nebo přípravách na přijímací zkoušky? Tady najdete vše co potřebujete.

Více informací

Přijímací řízení

Fakulta informatiky a statistiky bude pro přijímání vycházet z výsledků testu v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností SCIO (zde nazývaným přijímací zkouškou) – test z Obecných studijních předpokladů (OSP)/Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). Na základě velmi dobrých výsledků studia střední školy, absolvování Matematiky+ / Matematiky rozšiřující nebo účasti v soutěžích přijímáme bez přijímací zkoušky.

Více informací

Přihláška

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.