Program Informační média a služby

► Uspořádej si, co víš, a efektivně to používej.Standardní délka studia: 3 roky
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60
Garant programu: doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Garantující katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Studijní program se zaměřuje na praktické dovednosti a techniky práce s aktuálními informacemi a komunikačními technologiemi. Studenti se naučí základní matematicko-statistické metody pro zpracování dat, principy architektury a infrastruktury informačních systémů, zvládnou vysvětlit strategie vyhledávání informací nebo analyzovat chování uživatelů. Budou schopni využívat teoretické poznatky a ICT nástroje pro řešení konkrétních informačních problémů ve svěřené oblasti působnosti a své návrhy a řešení budou umět odborně zdůvodnit, prezentovat a zdokumentovat.

Charakteristikou studia je silný důraz na praktické využití vedoucí k rozvoji dovedností a kompetencí. Pojetí programu zohledňuje jeho profesní zaměření a staví na poznatcích o evropských trendech a přístupech.

Klíčové oblasti studia:

 • elektronické dokumenty, digitální knihovny a archivy a jejich správa,
 • správa komunikačních systémů a služeb,
 • principy a techniky veřejné prezentace,
 • práce s daty v tabulkách a databázích,
 • analýza uživatelského chování a potřeb,
 • informační zdroje,
 • týmová práce a projektové řízení.

Vyučované předměty

Informaticky povinné:
Bakalářský seminář Bezpečnost informačních systémů
Databáze Datové minimum
Digitální knihovny a archivy Informační architektura
Informační a komunikační technologie Integrace informačních zdrojů
Matematické základy informatiky Obchodní a firemní informace
Organizace znalostí Programování v Javě
Psychologie kreativity Rešeršní strategie a systémy
Sémiotika multimédií Teorie a praxe týmové práce
Webové technologie XML – teorie a praxe značkovacích jazyků
Základy odborné práce Zpracování informací a znalostí
Ekonomické povinné:
Ekonomie 1 Finance podniku
Matematika pro informatiky Právo
Statistika pro informatiky Strategická analýza pro informatiky a statistiky
Účetnictví I. Základy marketingu pro informatiky a statistiky
Ostatní povinnosti:
2 předměty z angličtiny 2 zápočty z tělocviku
Volitelné předměty:
Autorské právo a průmyslové vlastnictví Design komunikací
Fenomén myšlení pro manažery Informace pro business (anglicky)
Management pro informatiky a statistiky Odborná stáž v zahraničí
Offline média a informační strategie Podnikové informační systémy
Programovací jazyky pro data science
– Python a R
Psychologie kreativity
Teorie systémů a informační etika Umělá inteligence a její aplikace
Úvod do datové analytiky Úvod do filosofie (pro informatiky)
Úvod do programování v jazyce Python Úvod do řízení projektů
UX design Web 2.0 a sociální sítě
Webové aplikace Základy business intelligence
Základy informačního managementu Základy marketingu na internetu

Vzorový studijní plán

Uplatnění absolventů

Studenti získají znalosti a dovednosti pro zvládnutí odborných a nižších manažerských funkcí ve veřejných a institucionálních informačních systémech a službách. Budou schopni využívat teoretické poznatky a ICT nástroje pro řešení konkrétních informačních problémů ve svěřené oblasti působnosti a své návrhy a řešení budou umět odborně zdůvodnit, prezentovat a zdokumentovat.

Absolventi najdou uplatnění jak v soukromé sféře tak ve státní správě například jako:

 • specialista informačních služeb,
 • analytik informací,
 • analytik médií,
 • správce informačních zdrojů,
 • správce elektronického obsahu.

Navazující magisterské studium

Absolvent programu je připraven na vstup do praxe, nebo si může prohloubit své znalosti v navazujícím magisterském stupni:

Den otevřených dveří

Na Dni otevřených dveří se seznámíš s děním na fakultě a projdeš si prostory školy. Zároveň získáš hlubší pochopení nejen náplně studijních programů, ale také se dozvíš všechny klíčové aspekty vysokoškolského života.

Více informací
Přijímací řízení

Fakulta informatiky a statistiky bude pro přijímání vycházet z výsledků testu v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností SCIO (zde nazývaným přijímací zkouškou) – test z Obecných studijních předpokladů (OSP)/Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). Na základě velmi dobrých výsledků studia střední školy, absolvování Matematiky+ / Matematiky rozšiřující nebo účasti v soutěžích přijímáme bez přijímací zkoušky.

Více informací o přijímacím řízení

Kontakt

Máš-li nějaké dotazy ohledně tvého budoucího studia nebo tě zajímá něco konkrétního, můžeš využít našeho projektu Stačí se zeptat. V projektu jsou zapojeni naši aktuální studenti, kteří pomáhají nově příchozím i stávajícím studentům odpovědět na jejich dotazy týkající se školy. Můžeš se na ně obrátit s jakýmkoli dotazem. Kromě toho máš i možnost napsat na studijní oddělení, které ti bude kdykoliv nápomocné v průběhu celého studia.