Program Informační média a služby

Program: bakalářský (3 roky)
Garant programu: doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Garantující katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Popis programu

Studijní program se zaměřuje na techniky práce s informacemi a komunikačními technologiemi. Studenti se naučí základní matematicko-statistické metody pro zpracování dat, principy architektury a infrastruktury informačních systémů, strategie vyhledávání informací nebo analýzu chování uživatelů. Budou schopni využívat získané poznatky a ICT nástroje pro řešení konkrétních informačních problémů ve svěřené oblasti a své návrhy a řešení budou umět odborně zdůvodnit, prezentovat a zdokumentovat. Absolventi naleznou uplatnění na trhu práce jako specialisté informačních služeb, analytici informací, médií, správci informačních zdrojů nebo elektronického obsahu nebo i jako manažeři ve veřejných a institucionálních informačních systémech a službách.

Vyučované předměty

Informaticky povinné:
Základy odborné práce Organizace znalostí
Psychologie kreativity Rešeršní strategie a systémy
Matematické základy informatiky Digitální knihovny a archivy
Programování v Javě Obchodní a firemní informace
Užití MS Excelu v podnikové praxi Integrace informačních zdrojů
Databáze Zpracování informací a znalostí
Informační a komunikační technologie Sémiotika multimédií
Teorie a praxe týmové práce Bezpečnost informačních systémů
Informace a společnost Bakalářský seminář
Informační architektura
Ekonomicky povinné:
Základy marketingu pro informatiky a statistiky Ekonomie 1
Strategická analýza pro informatiky a statistiky Finance podniku
Matematika pro informatiky Účetnictví I.
Statistika pro informatiky Právo
Volitelné:
Autorské právo a průmyslové vlastnictví Webové aplikace
Management pro informatiky a statistiky Offline média a informační strategie
Základy marketingu na internetu Design komunikací
Podnikové informační systémy Web 2.0 a sociální sítě
Základy business intelligence Základy informačního managementu
Umělá inteligence a její aplikace Úvod do řízení projektů
XML – Teorie a praxe značkovacích jazyků Fenomén myšlení pro manažery
Úvod do dobývání znalostí z databází Úvod do filosofie (pro informatiky)
Webové technologie
Ostatní povinnosti:
4 předměty z angličtiny 2 zápočty z tělocviku

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se skládají z testu z matematiky a testu z anglického jazyka. Na základě velmi dobrých výsledků studia střední školy nebo výsledků národních srovnávacích zkoušek SCIO přijímáme bez přijímacích testů.
Více informací