Program Data Analytics

Program: bakalářský profesní*), ⅓ předmětů vyučovaných v angličtině (3,5 roku)
Garant programu: doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
Garantující katedry: Katedra informačních technologií, Katedra ekonometrie
 
*) Profesní program klade důraz na praktické uplatnění absolventů. Součástí studia je povinná praxe v datové firmě.

Popis programu

Oblast datové analýzy zažívá obrovský růst, a to zejména z hlediska poptávky po kvalifikovaných odbornících. Své místo má všude tam, kde je potřeba komplexně plánovat – nejčastěji ve světě businessu a strategií.

Bakalářský program Data Analytics připraví studenty na budoucí práci s daty. Studenti se naučí dolovat informace z nejrůznějších zdrojů a urovnat je do přehledných databází. Osvojí si, jak výsledná data efektivně vizualizovat a analyzovat pomocí pokročilých technik matematického modelování a strojového učení. Navíc u toho pořádně procvičí angličtinu, ve které probíhá výuka více než třetiny povinných kurzů.

Spojení informatiky, matematiky, statistiky a angličtiny tvoří lákavý mix, se kterým absolventi Data Analytics snadno osloví budoucí zaměstnavatele. Mnohým se to jistě povede již během půlroční odborné praxe, která je klíčovou součástí studia DA. Během ní by se měli studenti věnovat řešení skutečného projektu, jehož výstupy budou tvořit páteř jejich bakalářské práce. Student tak získá praktické kompetence a pracovní zkušenosti již v průběhu studia.

Klíčové oblasti studia našeho programu:

  • získávání informací z nejrůznějších zdrojů,
  • práce s databázemi,
  • pokročilá analýza dat pomocí matematického modelování a strojového učení,
  • vizualizace dat a prezentace výsledků datové analýzy,
  • integrace datové analýzy do byznysového prostředí.

Očekávaná znalost angličtiny uchazečů je přibližně úroveň B2.

Data Analytics na Dni (po)otevřených dveří

Vyučované předměty

Kvantitativně povinné:
Deskripce, vizualizace a komparace ekonomických dat Ekonometrické modely (anglicky)
Exploratorní analýza dat (anglicky) Matematická informatika (anglicky)
Matematická statistika (anglicky) Matematika pro informatiky
Optimalizační modely (anglicky) Pravděpodobnost a náhodné procesy (anglicky)
Průzkumy a dotazníková šetření Regresní modely (anglicky)
Informaticky povinné:
Data mining v cloudu (anglicky) Databáze
Datová kvalita Datové minimum
Externí data a informační zdroje (anglicky) Nástroje pro datovou analytiku
Neuronové sítě a deep learning Principy digitální komunikace
Řízení datového projektu Strojové učení 1 (anglicky)
Strojové učení 2 (anglicky) Textová analytika 1 (anglicky)
Textová analytika 2 (anglicky) Úvod do programování v jazyce Python
Úvod do programování v R Základy Business Intelligence
Zpracování Big Data (anglicky)
Ekonomicky povinné:
Bankovnictví a finanční instituce Ekonomie 1
Kritické a analytické myšlení Prezentace a storytelling
Účetnictví I. Základy informační etiky a práva
Základy marketingu pro informatiky a statistiky Základy odborné práce
Ostatní povinnosti:
2 zápočty z tělocviku Povinná praxe v posledním semestru
Volitelné předměty:
Bezpečnost informačních systémů Praktický vhled do informatiky (v angličtině)
Příprava grafických dat pro aplikace IS Webové aplikace
Webové technologie XML – Teorie a praxe značkovacích jazyků
Základy správy databázového systému Oracle

Vzorový studijní plán

Uplatnění absolventů

Absolventi najdou uplatnění jak ve specializovaných datově analytických týmech, tak i jako samostatní analytici v mezioborových pracovních skupinách. Vyloučeno není ani uplatnění v oboru jako freelancer. Příkladem názvů pracovních pozic, na které budou absolventi nastupovat, jsou:

  • Data Analyst,
  • Data Scientist,
  • Machine Learning Engineer,
  • Business Analyst,
  • Marketing Analyst.

Návaznost na magisterské programy:

Absolvent programu je připraven na vstup do praxe, nebo si může prohloubit své znalosti v navazujícím magisterském stupni:

Více o studiu na FIS

Chcete zjistit jak funguje systém na FIS VŠE a zorientovat se tady? Nastupujete ze SŠ nebo jiné VŠ? Zde se dozvíte, jak to u nás funguje.

Video příručky pro nováčky

Jaké další informace by se vám ještě mohly hodit? Chcete se dozvědět více o seznamováku, kolejích, studentských spolcích nebo přípravách na přijímací zkoušky? Tady najdete vše co potřebujete.

Více informací

Přijímací řízení

Fakulta informatiky a statistiky bude pro přijímání vycházet z výsledků testu v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností SCIO (zde nazývaným přijímací zkouškou) – test z Obecných studijních předpokladů (OSP)/Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). Přijímací zkoušku na tento program nelze prominout.

Více informací

Přihláška

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.