Program Data Analytics

► Rozhoduj se podle dat a nikdy už nepochybuj.Standardní délka studia: 3,5 roku *)
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 80
Garant programu: doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
Garantující katedry: Katedra informačních technologií, Katedra ekonometrie
 
*) Profesní program klade důraz na praktické uplatnění absolventů. Součástí studia je povinná praxe v datové firmě. ⅓ předmětů vyučovaných v angličtině.

Oblast datové analýzy zažívá obrovský růst, a to zejména z hlediska poptávky po kvalifikovaných odbornících. Své místo má všude tam, kde je potřeba komplexně plánovat – nejčastěji ve světě businessu a strategií.

Bakalářský program Data Analytics připraví studenty na budoucí práci s daty. Studenti se naučí dolovat informace z nejrůznějších zdrojů a urovnat je do přehledných databází. Osvojí si, jak výsledná data efektivně vizualizovat a analyzovat pomocí pokročilých technik matematického modelování a strojového učení. Navíc u toho pořádně procvičí angličtinu, ve které probíhá výuka více než třetiny povinných kurzů.

Spojení informatiky, matematiky, statistiky a angličtiny tvoří lákavý mix, se kterým absolventi Data Analytics snadno osloví budoucí zaměstnavatele. Mnohým se to jistě povede již během půlroční odborné praxe, která je klíčovou součástí studia DA. Během ní by se měli studenti věnovat řešení skutečného projektu, jehož výstupy budou tvořit páteř jejich bakalářské práce. Student tak získá praktické kompetence a pracovní zkušenosti již v průběhu studia.

Klíčové oblasti studia našeho programu:

  • získávání informací z nejrůznějších zdrojů,
  • práce s databázemi,
  • pokročilá analýza dat pomocí matematického modelování a strojového učení,
  • vizualizace dat a prezentace výsledků datové analýzy,
  • integrace datové analýzy do byznysového prostředí.

Očekávaná znalost angličtiny uchazečů je přibližně úroveň B2.

Vyučované předměty

Kvantitativně povinné:
Deskripce, vizualizace a komparace ekonomických dat Ekonometrické modely (anglicky)
Exploratorní analýza dat (anglicky) Matematická informatika (anglicky)
Matematická statistika (anglicky) Matematika pro informatiky
Optimalizační modely (anglicky) Pravděpodobnost a náhodné procesy (anglicky)
Průzkumy a dotazníková šetření Regresní modely (anglicky)
Informaticky povinné:
Data mining v cloudu (anglicky) Databáze
Datová kvalita Datové minimum
Externí data a informační zdroje (anglicky) Nástroje pro datovou analytiku
Neuronové sítě a deep learning Principy digitální komunikace
Řízení datového projektu Strojové učení 1 (anglicky)
Strojové učení 2 (anglicky) Textová analytika 1 (anglicky)
Textová analytika 2 (anglicky) Úvod do programování v jazyce Python
Úvod do programování v R Základy Business Intelligence
Zpracování Big Data (anglicky)
Ekonomicky povinné:
Bankovnictví a finanční instituce Ekonomie 1
Kritické a analytické myšlení Prezentace a storytelling
Účetnictví I. Základy informační etiky a práva
Základy marketingu pro informatiky a statistiky Základy odborné práce
Ostatní povinnosti:
2 zápočty z tělocviku Povinná praxe v posledním semestru
Volitelné předměty:
Bezpečnost informačních systémů Praktický vhled do informatiky (v angličtině)
Příprava grafických dat pro aplikace IS Webové aplikace
Webové technologie XML – Teorie a praxe značkovacích jazyků
Základy správy databázového systému Oracle

Vzorový studijní plán

Uplatnění absolventů

Absolventi najdou uplatnění jak ve specializovaných datově analytických týmech, tak i jako samostatní analytici v mezioborových pracovních skupinách. Vyloučeno není ani uplatnění v oboru jako freelancer. Příkladem názvů pracovních pozic, na které budou absolventi nastupovat, jsou:

  • Data Analyst,
  • Data Scientist,
  • Machine Learning Engineer,
  • Business Analyst,
  • Marketing Analyst.

Navazující magisterské studium

Absolvent programu je připraven na vstup do praxe, nebo si může prohloubit své znalosti v navazujícím magisterském stupni:

Den otevřených dveří

Na Dni otevřených dveří se seznámíš s děním na fakultě a projdeš si prostory školy. Zároveň získáš hlubší pochopení nejen náplně studijních programů, ale také se dozvíš všechny klíčové aspekty vysokoškolského života.

Více informací
Přijímací řízení

Fakulta informatiky a statistiky bude pro přijímání vycházet z výsledků testu v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností SCIO (zde nazývaným přijímací zkouškou) – test z Obecných studijních předpokladů (OSP)/Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Více informací o přijímacím řízení

Kontakt

Máš-li nějaké dotazy ohledně tvého budoucího studia nebo tě zajímá něco konkrétního, můžeš využít našeho projektu Stačí se zeptat. V projektu jsou zapojeni naši aktuální studenti, kteří pomáhají nově příchozím i stávajícím studentům odpovědět na jejich dotazy týkající se školy. Můžeš se na ně obrátit s jakýmkoli dotazem. Kromě toho máš i možnost napsat na studijní oddělení, které ti bude kdykoliv nápomocné v průběhu celého studia.