Program Informační systémy a technologie

Program: magisterský navazující (2 roky)
Garant programu: doc. Ing. Ota Novotný, PhD.
Garantující katedra: Katedra informačních technologií

Popis programu

Cílem studijního programu Informační systémy a technologie je připravit specialisty schopné navrhovat, implementovat, provozovat a řídit informační systémy různých typů ekonomických subjektů. Program je strukturován do čtyř specializací, ve kterých si studenti detailněji směřují své odborné zaměření. Jde o specializace „Řízení podnikové informatiky“, „Business analýza“, „Vývoj informačních systémů“, „Business Intelligence“. Mezioborová kombinace informatických, ekonomických a manažerských znalostí a dovedností z hlavní a vedlejší specializace vytváří absolventům kvalitní předpoklady pro úspěšné uplatnění v praxi.

Klíčové oblasti studia:

 • Informační strategie
 • Optimalizace podnikových procesů
 • Aplikační a technologická architektura informačních systémů
 • Projektové řízení
 • Navrhování informatických služeb
 • Řízení vývoje a provozu složitých informačních systémů
 • Propojení znalostí informatiky s poznatky z práva a ekonomie

Společné předměty všech specializací


Předměty dle specializací programu

Povinné a povinně volitelné předměty

Business analýza – povinné předměty (22 kreditů)

Soft-skills pro business analytiku Systémy pro podporu business procesů
Simulace systémů (česky/anglicky) Business Process Engineering (anglicky)

Vzorový studijní plán

 

Business Intelligence – povinné předměty (18 kreditů)

Architektury business analytiky Cloud Business Intelligence
Self-service Business Intelligence Soft-skills pro business analytiku
Základní analytika a reporting

Vzorový studijní plán

 

Řízení podnikové informatiky – povinné předměty (19 kreditů)

Bezpečnost informačních systémů a informačních technologií Finanční řízení podnikové informatiky
Inovace informačních systémů Integrace v podnikových informačních systémech
Základní analytika a reporting

Vzorový studijní plán

 

Vývoj informačních systémů – povinně volitelné předměty (18 kreditů)

Agilní projekt vývoje webové aplikace Design uživatelských rozhraní
Metody a praktiky vývoje a testování softwaru Softwarové architektury
Softwarový projekt

Vzorový studijní plán

 

Volitelné předměty napříč specializacemi

V rámci magisterského studia je povinná vedlejší specializace, která studentovi rozšíří znalosti z jiné oblasti, než je jeho hlavní zaměření. Vedlejší specializace nabízené FIS naleznete zde.

Uplatnění absolventů

Hlavním cílem studia je připravit specialisty pro informaticko-manažerské pozice v organizacích všech velikostí a zaměření, veřejnou správu nevyjímaje.

 1. Business analytik
 2. Business konzultant
 3. Manažer vývoje aplikací
 4. Manažer projektu nebo provozu

Navazující doktorské studium

Absolvent magisterského programu Informační systémy a technologie může pokračovat ve studiu také na doktorském stupni:

Chcete vědět víc o studiu na FIS?

Chcete zjistit, jak funguje systém na FIS VŠE? Přestupujete z jiné VŠ? Zde se dozvíte, jak to u nás funguje.

Video příručky pro nováčky

Zajímá vás spíše pohled některého ze současných studentů na obsah studia a nebo jste zde nezjistili vše, co by vás zajímalo?

Zeptejte se studentů!

Přijímací řízení

Okruhy k přijímacímu řízení a doporučenou literaturu naleznete zde. Uchazečům o tento studijní program nebude prominuta přijímací zkouška, která se skládá z teoretické části (výběr z více možných odpovědí) a praktické aplikace požadovaných znalostí.

Více o přijímacím řízení

Přihláška

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.