Program Informační systémy a technologie

Program: magisterský navazující (2 roky)
Garant programu: doc. Ing. Ota Novotný, PhD.
Garantující katedra: Katedra informačních technologií

Popis programu

Cílem studijního programu Informační systémy a technologie je připravit specialisty schopné navrhovat, implementovat, provozovat a řídit informační systémy různých typů ekonomických subjektů. Program je strukturován do čtyř specializací, ve kterých si studenti detailněji směřují své odborné zaměření. Jde o specializace „Řízení podnikové informatiky“, „Business analýza“, „Vývoj informačních systémů“, „Business Intelligence“. Hlavním cílem studia je připravit specialisty pro informaticko-manažerské pozice v organizacích všech velikostí a zaměření, veřejnou správu nevyjímaje. Mezioborová kombinace informatických, ekonomických a manažerských znalostí a dovedností z hlavní a vedlejší specializace vytváří absolventům kvalitní předpoklady pro úspěšné uplatnění v praxi.

V rámci studijního programu si student volí specializaci:

  • Business analýza
  • Business Intelligence
  • Řízení podnikové informatiky
  • Vývoj informačních systémů

Společné předměty všech specializací

Volitelné předměty:
Právo počítačové a informačních a komunikačních technologií Podniková architektura jako metoda řízení transformace
Základy neurověd Competitive Intelligence
Dobývání znalostí z databází Nástroje pro DevOps a správu nasazování
Řízení datové kvality Základy Node.js
Trendy IS/ICT II (anglicky) Praktické aplikace strojového učení
ICT projekt Programování v jazyku Python
Cloud Computing : Principy a technologie (anglicky) Řízení kvality softwaru
Současné přístupy k vývoji informačních systémů (anglicky) Vývoj aplikací na platformě .NET
Portfolio Management a koordinace projektů Analýza trhu ICT
International Week kurzy – FIS každý rok v lednu pořádá International Week s hostujícími profesory ze zahraničí

Předměty dle specializací:

Předměty specializace Business analýza

Volitelné:
Metody a praktiky vývoje a testování softwaru Cloud Business Intelligence
Softwarové architektury Projekt business analýzy
Architektury business analytiky Inovace informačních systémů
Databázové návrhové vzory Integrace v podnikových informačních systémech
Finanční řízení podnikové informatiky Design uživatelských rozhraní
Self Service Business Intelligence

Předměty specializace Business Intelligence

Volitelné:
Metody a praktiky vývoje a testování softwaru Simulace systémů
Softwarové architektury Inovace informačních systémů
Databázové návrhové vzory Systémy pro podporu business procesů
Business Process Engineering (anglicky) Integrace v podnikových informačních systémech
Bezpečnost informačních systémů a informačních technologií Design uživatelských rozhraní
Finanční řízení podnikové informatiky

Předměty specializace Řízení podnikové informatiky

Volitelné:
Metody a praktiky vývoje a testování softwaru Self Service Business Intelligence
Softwarové architektury Cloud Business Intelligence
Architektury business analytiky Simulace systémů
Základní analytika a reporting Systémy pro podporu business procesů
Soft-skills pro business analytiku Design uživatelských rozhraní
Databázové návrhové vzory

Předměty specializace Vývoj informačních systémů

Volitelné:
Architektury business analytiky Self Service Business Intelligence
Základní analytika a reporting Inovace informačních systémů
Soft-skils pro business analytiku Integrace informačních systémů
Bezpečnost Informačních systémů a technologií Cloud Business Intelligence
Databázové návrhové vzory Systémy pro podporu business procesů
Finanční řízení podnikové informatiky Business Process Engineering
Simulace systémů

Složení programu

Přijímací řízení

Přihláška

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.