Program Informační systémy a technologie

Program: magisterský navazující (2 roky)
Garant programu: doc. Ing. Ota Novotný, PhD.
Garantující katedra: Katedra informačních technologií

Popis programu

Cílem studijního programu Informační systémy a technologie je připravit specialisty schopné navrhovat, implementovat, provozovat a řídit informační systémy různých typů ekonomických subjektů. Program je strukturován do pěti specializací, ve kterých si studenti detailněji směřují své odborné zaměření. Jde o specializace „Řízení podnikové informatiky“, „Business analýza“, „Vývoj informačních systémů“, „Business Intelligence“ a „UX výzkum a design“. Mezioborová kombinace informatických, ekonomických a manažerských znalostí a dovedností z hlavní a vedlejší specializace vytváří absolventům kvalitní předpoklady pro úspěšné uplatnění v praxi.

Klíčové oblasti studia:

 • Informační strategie
 • Optimalizace podnikových procesů
 • Aplikační a technologická architektura informačních systémů
 • Projektové řízení
 • Navrhování informatických služeb
 • Řízení vývoje a provozu složitých informačních systémů
 • Propojení znalostí informatiky s poznatky z práva a ekonomie

Společné předměty všech specializací

Předměty dle specializací programu

Povinné a povinně volitelné předměty

Business analýza – povinné předměty (25 kreditů)

Business Process Engineering (anglicky) Soft-skills pro business analytiku
Projekt diplomové práce pro specializaci
Business analýza
Systémy pro podporu business procesů
Simulace systémů (česky/anglicky)

Vzorový studijní plán

 

Business Intelligence – povinné předměty (21 kreditů)

Architektury business analytiky Self-service Business Intelligence
Competitive Intelligence Soft-skills pro business analytiku
Projekt diplomové práce pro specializaci
Business Intelligence
Základní analytika a reporting

Vzorový studijní plán

 

Řízení podnikové informatiky – povinné předměty (25 kreditů)

Finanční řízení podnikové informatiky Projekt diplomové práce pro specializaci
Řízení podnikové informatiky
Inovace informačních systémů Řízení IT v praxi
Integrace v podnikových informačních systémech Základní analytika a reporting

Vzorový studijní plán

 

Vývoj informačních systémů – povinné předměty (21 kreditů)

Agilní projekt vývoje webové aplikace Projekt diplomové práce pro specializaci
Vývoj informačních systémů
Design uživatelských rozhraní Softwarové architektury
Metody a praktiky vývoje a testování softwaru Softwarový projekt

Vzorový studijní plán

 

UX výzkum a design – povinné předměty (31 kreditů)

Design sprint Základy UX
Uživatelský výzkum Design zaměřený na člověka
Design služeb Design uživatelských rozhraní
Projekt diplomové práce pro specializaci
UX design a výzkum

Vzorový studijní plán

 

Volitelné předměty napříč specializacemi

Volitelné předměty: BA BI RI VY UX
Competitive Intelligence
Dobývání znalostí z databází
Analýza trhu ICT
Business Intelligence a Data Science
Cloud Computing : Principy a technologie (v angličtině)
Dobývání znalostí z databází (v angličtině)
International Week – KIT1
International Week – KIT2
International Week – KIZI
International Week – KSA 1
Nástroje pro DevOps a správu nasazování
Odborná stáž v zahraničí
Open Source Intelligence (v angličtině)
Praktické aplikace strojového učení
Právo počítačové a informačních a komunikačních technologií
Programování v jazyku Python
Řízení kvality softwaru
Řízení testování softwaru a nástroje pro jeho podporu
Současné přístupy k vývoji informačních systémů (v angličtině)
Technology Intelligence (v angličtině)
Trendy IS/ICT
Úvod do vývoje pro iOS
Základy neurověd
Základy Node.js
Analýza a návrh testů softwaru
Architektury business analytiky
Business Process Engineering (v angličtině)
Cloud Business Intelligence
Data-X – aplikované analytické datové modely v reálných úlohách
Design uživatelských rozhraní
Digitální fotografie
Finanční řízení podnikové informatiky
Inovace informačních systémů
Integrace v podnikových informačních systémech
Metody a praktiky vývoje a testování softwaru
Multimediální komunikace
Počítačová grafika a sazba
Podniková architektura jako metoda řízení transformace
Programovací jazyky pro data science – Python a R
Projekt business analýzy
Řízení IT v praxi
Self Service Business Intelligence
Simulace systémů (čeština/angličtina)
Soft-skills pro business analytiku
Softwarové architektury
Systémové integrační testování
Systémy pro podporu business procesů
Vývoj pokročilých webových aplikací v PHP
Základní analytika a reporting
Zátěžové testování softwaru a výkonnostní optimalizace

V rámci magisterského studia je povinná vedlejší specializace, která studentovi rozšíří znalosti z jiné oblasti, než je jeho hlavní zaměření. Vedlejší specializace nabízené FIS naleznete zde.

Uplatnění absolventů

Hlavním cílem studia je připravit specialisty pro informaticko-manažerské pozice v organizacích všech velikostí a zaměření, veřejnou správu nevyjímaje.

 1. Business analytik
 2. Business konzultant
 3. Manažer vývoje aplikací
 4. Manažer projektu nebo provozu
 5. UX výzkumník a designér

Navazující doktorské studium

Absolvent magisterského programu Informační systémy a technologie může pokračovat ve studiu také na doktorském stupni:

Chcete vědět víc o studiu na FIS?

Chcete zjistit, jak funguje systém na FIS VŠE? Přestupujete z jiné VŠ? Zde se dozvíte, jak to u nás funguje.

Video příručky pro nováčky

Zajímá vás spíše pohled některého ze současných studentů na obsah studia a nebo jste zde nezjistili vše, co by vás zajímalo?

Zeptejte se studentů!

Přijímací řízení

Okruhy k přijímacímu řízení a doporučenou literaturu naleznete zde. Uchazečům o tento studijní program nebude prominuta přijímací zkouška, která se skládá z teoretické části (výběr z více možných odpovědí) a praktické aplikace požadovaných znalostí.

Více o přijímacím řízení

Přihláška

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.