Program Informační systémy a technologie

Program: magisterský navazující (2 roky)
Garant programu: doc. Ing. Ota Novotný, PhD.
Garantující katedra: Katedra informačních technologií

Cílem studijního programu Informační systémy a technologie je připravit specialisty, kteří budou schopni navrhovat, provozovat a řídit informační systémy různých typů. Hlavní výhodou studia je kombinace kurzů z informatických, ekonomických a manažerských oblastí.

Program je rozdělen do následujících pěti specializací a každá specializace vyučuje jedinečný balíček kurzů podle zaměření:


ŘÍZENÍ PODNIKOVÉ INFORMATIKY

Specializace Řízení podnikové informatiky představuje souvislosti mezi businessem a informačními technologiemi. Studenti si osvojí návrh, formulaci, komunikaci a řízení IT v businessu. Porozumí best practice pro vedení IT, včetně inovací, architektur, služeb, procesů, projektů, rizik a ochrany dat. V závěrečných pracích se studenti věnují řešení nebo zkoumání problému managementu technologií v konkrétním podniku nebo instituci.

Více o specializaci RI

BUSINESS ANALÝZA

Specializace Business analýza naučí studenty, jak analyzovat, modelovat a optimalizovat podnikové procesy. Výuka se soustředí na prohloubení měkkých dovedností, které jsou klíčové pro řízení týmu. Rozvíjeno je i kritické myšlení, argumentování a prezentování. Závěrečné práce se zabývají rozvojem metod a technik business analýzy a jejich aplikací v konkrétním podniku nebo instituci.

Více o specializaci BA

VÝVOJ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Specializace Vývoj informačních systémů připravuje specialisty schopné tvořit informační systémy. Studenti se naučí používat metody vývoje a provozu informačních systémů, navrhovat aplikační a technologickou architekturu. Osvojí si implementaci a nasazení softwarových aplikací, ale i řízení informatických projektů. Závěrečné práce se zaměřují na řešení technických, manažerských nebo společenských problémů, studenti se tak mohou věnovat i oblasti aplikovaného výzkumu.

Více o specializaci VY

BUSINESS INTELLIGENCE

Specializace Business Intelligence je určena pro studenty, kteří chtějí pochopit souvislosti businessu a informačních technologií. Během studia budou realizovat projekty základní transakční analytiky a reportingu, vytvářet řešení v nástrojích Self Service Business Intelligence a ovládat vybrané nástroje a přístupy Cloud Business Intelligence. Studenti specializace se také naučí navrhovat a hodnotit architektury analytických aplikací v podnicích a tím budou rozvíjet své soft skills. Závěrečné práce se zaměřují na návrh a realizaci analytických řešení v konkrétním podniku nebo instituci s cílem obohatit rozhodovací procesy o data.

Více o specializaci BI

UX VÝZKUM A DESIGN

Specializace UX výzkum a design je vhodná pro studenty, kteří chtějí vstoupit do oboru UX (user experience = uživatelská zkušenost) a osvojit si jeho využívání v praxi. Studenti projdou celým procesem od problému nebo nápadu, přes zjištění informací prostřednictvím uživatelského výzkumu, návrh řešení, testování, až po jeho rozpracování podle principů dobré praxe. Závěrečné práce se zaměřují především na výzkum zvoleného problému a návrh jeho řešení.

Více o specializaci UX