Program Informační systémy a technologie

Program: magisterský navazující (2 roky)
Garant programu: doc. Ing. Ota Novotný, PhD.
Garantující katedra: Katedra informačních technologií

Popis programu

Cílem studijního programu Informační systémy a technologie je připravit specialisty, kteří budou schopni navrhovat, provozovat a řídit informační systémy různých typů. Hlavní výhodou studia je kombinace kurzů z informatických, ekonomických a manažerských oblastí.

 
 
 

Program je rozdělen do následujících pěti specializací:

 1. Řízení podnikové informatiky
 2. Business analýza
 3. Vývoj informačních systémů
 4. Business Intelligence
 5. UX výzkum a design

V rámci programu Informační systémy a technologie jsou studenti povinni absolvovat balíček povinných kurzů propojující všechny specializace. Cílem je však studenty rozvíjet zejména v oblastech vybrané specializace.

Klíčové oblasti studia:

 • Informační strategie
 • Optimalizace podnikových procesů
 • Aplikační a technologická architektura informačních systémů
 • Projektové řízení
 • Navrhování informatických služeb
 • Řízení vývoje a provozu složitých informačních systémů
 • Propojení znalostí informatiky s poznatky z práva a ekonomie

Studium obsahuje sadu povinných kurzů pro celý program IST. Každá specializace nabízí jiný balíček povinných a volitelných předmětů. Studenti si dále volí vedlejší specializaci, která je stejně jako hlavní zakončena závěrečnou zkouškou.

Povinné předměty programu

Jedná se o povinné, celoprogramové kurzy, které spojují všech 5 specializací dohromady.

Specializace

Každá specializace vyučuje jedinečný balíček kurzů podle zaměření.

 

ŘÍZENÍ PODNIKOVÉ INFORMATIKY

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 50
Garant specializace: Ing. Tomáš Bruckner, Ph.D.

Specializace Řízení podnikové informatiky představuje souvislosti mezi businessem a informačními technologiemi. Studenti si osvojí návrh, formulaci, komunikaci a řízení IT v businessu. Porozumí best practice pro vedení IT, včetně inovací, architektur, služeb, procesů, projektů, rizik a ochrany dat. V závěrečných pracích se studenti věnují řešení nebo zkoumání problému managementu technologií v konkrétním podniku nebo instituci.

Vzorový studijní plán

 

BUSINESS ANALÝZA

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 50
Garant specializace: prof. Ing. Václav Řepa, CSc.

Specializace Business analýza naučí studenty, jak analyzovat, modelovat a optimalizovat podnikové procesy. Výuka se soustředí na prohloubení měkkých dovedností, které jsou klíčové pro řízení týmu. Rozvíjeno je i kritické myšlení, argumentování a prezentování. Závěrečné práce se zabývají rozvojem metod a technik business analýzy a jejich aplikací v konkrétním podniku nebo instituci.

Vzorový studijní plán

 

VÝVOJ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30
Garant specializace: prof. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.

Specializace Vývoj informačních systémů připravuje specialisty schopné tvořit informační systémy. Studenti se naučí používat metody vývoje a provozu informačních systémů, navrhovat aplikační a technologickou architekturu. Osvojí si implementaci a nasazení softwarových aplikací, ale i řízení informatických projektů. Závěrečné práce se zaměřují na řešení technických, manažerských nebo společenských problémů, studenti se tak mohou věnovat i oblasti aplikovaného výzkumu.

Vzorový studijní plán

 

BUSINESS INTELLIGENCE

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 50
Garant specializace: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

Specializace Business Intelligence je určena pro studenty, kteří chtějí pochopit souvislosti businessu a informačních technologií. Během studia budou realizovat projekty základní transakční analytiky a reportingu, vytvářet řešení v nástrojích Self Service Business Intelligence a ovládat vybrané nástroje a přístupy Cloud Business Intelligence. Studenti specializace se také naučí navrhovat a hodnotit architektury analytických aplikací v podnicích a tím budou rozvíjet své soft skills. Závěrečné práce se zaměřují na návrh a realizaci analytických řešení v konkrétním podniku nebo instituci s cílem obohatit rozhodovací procesy o data.

Vzorový studijní plán

 

UX VÝZKUM A DESIGN

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30
Garant specializace: Mgr. Jitka Barošová, Ph.D.

Specializace UX výzkum a design je vhodná pro studenty, kteří chtějí vstoupit do oboru UX (user experience = uživatelská zkušenost) a osvojit si jeho využívání v praxi. Studenti projdou celým procesem od problému nebo nápadu, přes zjištění informací prostřednictvím uživatelského výzkumu, návrh řešení, testování, až po jeho rozpracování podle principů dobré praxe. Závěrečné práce se zaměřují především na výzkum zvoleného problému a návrh jeho řešení.

Vzorový studijní plán

 

Volitelné předměty napříč specializacemi

Na každé specializaci je možné vybírat z jiné sady volitelných předmětů. Po rozkliknutí zkratky specializace se zobrazí pouze kurzy určené pro dané zaměření.

Volitelné předměty: BA BI RI VY UX
Business Intelligence a Data Science
Cloud Computing : Principy a technologie (v angličtině)
Competitive Intelligence
Dobývání znalostí z databází
Dobývání znalostí z databází (anglicky)
Nástroje pro DevOps a správu nasazování
Odborná stáž v zahraničí
Open Source Intelligence (v angličtině)
Praktické aplikace strojového učení
Právo počítačové a informačních a komunikačních technologií
Programování v jazyku Python
Řízení kvality softwaru
Řízení testování softwaru a nástroje pro jeho podporu
Technology Intelligence (v angličtině)
Trendy IS/ICT
Úvod do vývoje pro iOS
Základy neurověd
Základy Node.js
Analýza a návrh testů softwaru
Architektury business analytiky
Business Process Engineering (v angličtině)
Cloud Business Intelligence
Data-X – aplikované analytické datové modely v reálných úlohách
Design uživatelských rozhraní
Digitální fotografie
Finanční řízení podnikové informatiky
Inovace informačních systémů
Integrace v podnikových informačních systémech
Metody a praktiky vývoje a testování softwaru
Multimediální komunikace
Počítačová grafika a sazba
Podniková architektura jako metoda řízení transformace
Programovací jazyky pro data science – Python a R
Projekt business analýzy
Řízení IT v praxi
Self Service Business Intelligence
Simulace systémů (čeština/angličtina)
Soft-skills pro business analytiku
Softwarové architektury
Systémové integrační testování
Systémy pro podporu business procesů
Vývoj pokročilých webových aplikací v PHP
Základní analytika a reporting
Zátěžové testování softwaru a výkonnostní optimalizace

Vedlejší specializace

V rámci magisterského studia je povinná vedlejší specializace, která studentovi rozšíří znalosti z jiné oblasti, než je jeho hlavní zaměření.

Vedlejší specializace na FIS

Uplatnění absolventů

Hlavním cílem studia je připravit specialisty pro informaticko-manažerské pozice v organizacích všech velikostí a zaměření, veřejnou správu nevyjímaje.

 1. Business analytik
 2. Business konzultant
 3. Manažer vývoje aplikací
 4. Manažer projektu nebo provozu
 5. UX výzkumník a designér

Navazující doktorské studium

Absolvent magisterského programu Informační systémy a technologie může pokračovat ve studiu také na doktorském stupni:

Chcete vědět víc o studiu na FIS?

Chcete zjistit, jak funguje systém na FIS VŠE? Přestupujete z jiné VŠ? Zde se dozvíte, jak to u nás funguje.

Video příručky pro nováčky

Zajímá vás spíše pohled některého ze současných studentů na obsah studia a nebo jste zde nezjistili vše, co by vás zajímalo?

Zeptejte se studentů!

Přijímací řízení

Okruhy k přijímacímu řízení a doporučenou literaturu naleznete zde. Uchazečům o tento studijní program nebude prominuta přijímací zkouška, která se skládá z teoretické části (výběr z více možných odpovědí) a praktické aplikace požadovaných znalostí.

Více o přijímacím řízení

Přihláška

Podat přihlášku přes InSIS*

*) InSIS je informační studijní systém, přes který je možné podat přihlášku.