Applied Informatics PhD Meetup (AIPM) a Applied Informatics Networking Afternoon (AINA)

Obě akce jsou určeny pro doktorandy oboru Aplikovaná informatika FIS VŠE, jejich školitele a členy oborové rady, dále pak i pro konzultanty a další spolupracovníky vědeckých týmů. Jejich cílem je zejména:

  • seznamovat se na profesní i lidské úrovni, napříč katedrami a pracovními skupinami,
  • vyměňovat si zkušenosti o metodách vědecké práce a kontakty na relevantní externí pracoviště,
  • diskutovat organizační otázky doktorského studia na oboru.

AIPM je celodenní, ev. i vícedenní výjezdní akce s větším počtem jednotlivých prezentací (pracovní skupiny a centra, větší projektové týmy, stáže a jiné výjezdy, disertační projekty jednotlivých doktorandů atd.). Její součástí je zpravidla i společenský program (raut, sportování). Koná se koncem jara / začátkem léta. (V červnu 2020 proběhl AIPM z důvodu COVID výjimečně jen jako krátké virtuální setkání – prezentace „survival“ tutoriálu garantem DSP, s následnou diskusí.)

AINA je kratší podvečerní setkání přímo v prostorách VŠE. V letech 2016-2018 bylo spojeno se zasedáním oborové rady DS a zahrnovalo krátké prezentace doktorandů ve „střední fázi“ studia (kdy má velký význam získaná zpětná vazba). Koná se v říjnu nebo listopadu.

Soubory prezentací a další materiály z jednotlivých ročníků AIPM:

 

Soubory prezentací a další materiály z jednotlivých ročníků AINA: