Analýzy sociálně ekonomických dat

Garant specializace: prof. Ing. Josef Arlt, CSc.
Garantující katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Ident VS: 4AD

Popis vedlejší specializace

Cílem vedlejší specializace je naučit studenty orientovat se v různých metodách analýzy dat a to jak v kvantitativních, tak i v kvalitativních. Absolvent dokáže rozeznat, které ekonomické údaje jsou podstatné, kde a případně jak je lze získat. Zároveň bude schopný přijímat kvalifikovaná rozhodnutí a zvolit vhodné metody pro danou situaci.
Metody analýzy dat jsou v různých podobách náplní specializované výuky na zahraničních školách ekonomického typu.

Uplatnění absolventů:

Pravidelná soustavná práce s číselnými charakteristikami je samozřejmou součástí každé ekonomicky orientované činnosti v bankách, v obchodních, průmyslových i stavebních firmách a ve službách, jakož i ve státní správě nebo samosprávě.
Cílem této vedlejší specializace je uspořádat poznatky z různých disciplín takovým způsobem, aby její absolvent byl schopen samostatně využívat možnosti statistického softwaru. Jeho prostřednictvím dokáže shromažďovat potřebné údaje a přiměřeně interpretovat získané výsledky.

Podmínky vstupu

Určeno studentům všech fakult kromě posluchačů hlavní specializace Statistika.

Kapacita na semestr: neomezena

Studijní plán

I. Povinné předměty – 18 ECTS kreditů
Ident Název předmětu Počet hodin Zakončení Počet kreditů
4ST431 Časové řady * 2/2 zkouška 6 ECTS
4ES407 Hospodářská a sociální statistika 2/2 zkouška 6 ECTS
4ST426 Regrese 2/2 zkouška 6 ECTS

Pokud již byl některý z předmětů absolvován v rámci bakalářského studia nebo hlavní specializace, je nutné jej po dohodě s katedrou nahradit jiným předmětem ze skupiny volitelných. Stejně tak, pokud byl na hlavní specializaci vystudován předmět 4ST432 Modely ekonomických a finančních časových řad je nutné předmět 4ST431 nahradit jiným předmětem ze skupiny volitelných.
* nelze studovat současně s 4ST631 nebo po absolvování 4ST631

II. Volitelné předměty – 12 ECTS kreditů
Ident Název předmětu Počet hodin Zakončení Počet kreditů
4ES508 Interpretace ekonomického a sociálního vývoje * 0/2 zkouška 3 ECTS
4ST650 Pokročilé statistické metody (v angličtině) 0/2 zkouška 3 ECTS
4ST441 Statistické metody a kapitálové trhy (v angličtině) 0/2 zkouška 3 ECTS
4ST301 Statistické metody 1 2/2 zkouška 6 ECTS
4ST302 Statistické metody 2 2/2 zkouška 6 ECTS
4ST310 Statistické výpočetní prostředí 0/2 zkouška 3 ECTS
4ST414 Teorie výběrových šetření 2/2 zkouška 5 ECTS
4EK214 Úvod do ekonometrie ** 2/2 zkouška 6 ECTS
4ST221 Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky 2/2 zkouška 6 ECTS
4ST512 Vícerozměrná statistika 2/2 zkouška 6 ECTS
4ST417 Výpočetní statistika v R 0/2 zkouška 3 ECTS

* nelze studovat po absolvování 4ES528 a nelze studovat současně s 4ES528 a nelze studovat po absolvování 4ES526 a nelze studovat současně s 4ES526.
** nelze studovat po absolvování 4EK610 a nelze studovat současně s 4EK610.