Kvantitativní metody v managementu

Garant specializace: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Garantující katedra: Katedra ekonometrie
Ident VS: 4KM

Popis vedlejší specializace

Specializace poskytuje studentům možnost získat přehled o aktuálních matematických metodách a modelech pro analýzu rozhodovacích problémů především na mikroekonomické úrovni.

Základem studijního programu jsou optimalizační a simulační modely i další analytické modely operačního výzkumu se zvláštním zřetelem na jejich programové zabezpečení a uplatnění v praxi. Program je dále doplněn o modely a metody řízení projektů, které patří k nejčastěji používaným analytickým nástrojům v praxi. V povinných předmětech je značná pozornost věnována samostatné práci studentů a aktuálním systémům pro podporu modelování.

Uplatnění absolventů:

Absolventi získávají schopnosti využít standardní kvantitativní nástroje pro řešení složitých rozhodovacích problémů manažerské profese. Mají pokročilé znalosti v oblasti optimalizací, řízení projektů a simulačních modelů, které umí aplikovat v praxi. Absolventi si prohlubují kvantitativní myšlení, které je významnou výhodou na všech manažerských pozicích, mezi které se řadí např.:

  • projektový manažer,
  • analytik,
  • Supply Chain Manager,
  • konzultant.

Podmínky vstupu

Před začátkem studia vedlejší specializace je potřeba mít absolvovaný kurz 4EK311 Operační výzkum, nebo 4EK212 Kvantitativní management. Ostatní studenti si v úvodu zapíší kurz 4EK311 Operační výzkum ze seznamu volitelných předmětů.

Kapacita na semestr: neomezena

Studijní plán

I. Povinné předměty – 18 ECTS kreditů
Ident Název předmětu Počet hodin Zakončení Počet kreditů
4EK313 Programy pro matematické modelování 2/2 zkouška 6 ECTS
4EK411 Řízení projektů 2/2 zkouška 6 ECTS
4EK412 Simulační modely ekonomických procesů 2/2 zkouška 6 ECTS
II. Volitelné předměty – 12 ECTS kreditů
Ident Název předmětu Počet hodin Zakončení Počet kreditů
4EK314 Diskrétní modely * 2/2 zkouška 6 ECTS
4EK605 Diskrétní modely (v angličtině) * 26/26 zkouška 6 ECTS
4EK311 Operační výzkum */** 2/2 zkouška 6 ECTS
4EK601 Operační výzkum (v angličtině) * 2/2 zkouška 3 ECTS
4EK321 Praktikum z operačního výzkumu * 0/4 zkouška 6 ECTS
4EK607 Praktikum z operačního výzkumu (v angličtině) * 0/4 zkouška 6 ECTS
4EK428 Skupinové rozhodování 2/0 zkouška 3 ECTS
4EK315 Stochastické modely 2/2 zkouška 6 ECTS
4ST421 Teorie her a ekonomické rozhodování 2/2 zkouška 6 ECTS
4EK427 Vícekriteriální rozhodování * 2/2 zkouška 6 ECTS
4EK606 Vícekriteriální rozhodování (v angličtině) * 2/2 zkouška 6 ECTS

* Student může studovat jen jeden z dvojice předmětů vyučovaných v češtině a angličtině.
** Předmět 4EK311 Operační výzkum si zapíší studenti, kteří jej neabsolvovali a neabsolvovali ani předmět 4EK212 Kvantitativní management. Nelze studovat po absolvování 4EK310 a nelze studovat současně s 4EK310.