Komunikace, interpretace, multimédia (pro distanční studium)

Garant specializace: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
Garantující katedra: Katedra multimédií
Ident VS: 4KIM

Popis vedlejší specializace

Vedlejší specializace učí studenty chápat komunikaci jako nástroj řízení a koordinace procesů firmy. Cílem specializace je naučit se, jak nastavovat komunikační procesy a řešit problematické komunikační situace. Studenti se naučí pracovat s komunikací prostřednictvím lingvistiky a rétoriky. Zároveň pochopí fungování významů a jejich vazeb na komunikovaný obsah prostřednictvím sémiotiky. V rámci výuky zpracování multimediálních forem si osvojí různé principy kódování informací a zpráv. Studenti propojí získané znalosti při vypracování praktických projektů.

Uplatnění absolventů:

Absolventi získají dovednosti spojené s komunikací vhodné pro vedoucí pozice na všech úrovních hierarchie firmy. Uplatnění budou mít v rámci marketingové komunikace a PR při nastavování interní i externí komunikace firmy a to zejména při zadávání a následném hodnocení projektů. Znalosti a dovednosti dále uplatní v rámci informatických projektů technického a sociálního charakteru na následujících pozicích:

  • řešitelé multimediálních projektů,
  • zadavatelé multimediálních projektů,
  • pracovníci PR útvarů,
  • pracovníci marketingu.

Podmínky vstupu

Vedlejší specializace je určená studentům distančního studia fakult FIS, FFÚ, FMV, FPH a NF na VŠE.

Vedlejší specializaci nemůže studovat absolvent bakalářského programu Multimédia v ekonomické praxi.

Kapacita na semestr: 25 studentů

Studijní plán

I. Povinné předměty – 30 ECTS kreditů
Ident Název předmětu Počet hodin Zakončení Počet kreditů
4ME521 Digitální fotografie v praxi 26/26 zkouška 6 ECTS
4ME501 Komunikace a multimédia 26/26 zkouška 6 ECTS
4SA461 Média a semiotika 26/26 zkouška 6 ECTS
4ME599 Multimediální projekt 26/26 zkouška 6 ECTS
4SA460 Prezentace informací a rétorika 26/26 zkouška 6 ECTS

Aktuální termíny výuky

Další informace

Pravidla použití hudby
z Hudební banky

Příklady výstupů z jednotlivých předmětů VS:

4ME421 Digitální fotografie

  • Studenti vedlejší specializace 4KIM budou vytvářet fotografické výstupy v rámci předmětu 4ME521 Digitální fotografie v praxi.