Ekonometrie

Garant specializace: prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.
Garantující katedra: Katedra ekonometrie
Ident VS: 4EK

Popis vedlejší specializace

Cílem vedlejší specializace Ekonometrie je vychovat odborníky v oblasti ekonomického a finančního modelování. Poskytuje studentům analytický aparát potřebný k popisnému i predikčnímu modelování a to jak na mikroekonomické, tak na makroekonomické úrovni. Nedílnou součástí je i algoritmizace a seznámení se s analytickým a ekonometrickým softwarem, který se běžně užívá v bankovních a konzultačních firmách nebo institucích typu České národní banky a ministerstva financí.

Uplatnění absolventů:

Praktické zaměření je zárukou toho, že absolvent specializace bude schopen samostatně modelovat ekonomické procesy. Oproti čistě teoreticky zaměřeným studentům získá výhodu na trhu práce. Během studia si totiž osvojí schopnost programování ve specializovaném softwaru – především v systému R, který slouží pro analýzu ekonomických dat. Díky tomu absolvent snadno nalezne uplatnění jako analytik ve finančních institucích, konzultačních společnostech, velkých průmyslových a technologických korporacích a státním sektoru.

Příklady pozic, na kterých se absolventi uplatní:

  • datový specialista,
  • risk manažer,
  • finanční analytik,
  • portfolio manažer,
  • ekonomický analytik,
  • ekonometr.

Podmínky vstupu

Specializace není určena studentům programu Ekonometrie a operační výzkum.

U studentů, kteří si zvolí tuto vedlejší specializaci, se předpokládá pozitivní přístup k analytickému řešení problémů a ke kvantitativním metodám.

Kapacita na semestr: neomezena

Studijní plán

I. Povinné předměty – 18 ECTS kreditů
Ident Název předmětu Počet hodin Zakončení Počet kreditů
4EK333 Ekonometrie 1 2/2 zkouška 6 ECTS
4EK416 Pokročilá ekonometrie 1 * 2/2 zkouška 6 ECTS
4EK608 Pokročilá ekonometrie 1 (v angličtině) * 2/2 zkouška 6 ECTS
4EK417 Praktikum z ekonometrie 0/4 zkouška 6 ECTS

* Student může studovat jen jeden z dvojice předmětů vyučovaných v češtině a angličtině.

II. Volitelné předměty – 12 ECTS kreditů
Ident Název předmětu Počet hodin Zakončení Počet kreditů
4ST611 Aplikace vícerozměrných statistických metod (v angličtině) 0/4 zkouška 6 ECTS
4ST412 Bayesovská statistika 0/2 zkouška 3 ECTS
4ST431 Časové řady */*** 2/2 zkouška 6 ECTS
4ST631 Časové řady (v angličtině) */**** 2/2 zkouška 6 ECTS
4ES407 Hospodářská a sociální statistika 2/2 zkouška 6 ECTS
4ES411 Hospodářská statistika ** 2/2 zkouška 6 ECTS
4BP452 Kreditní rizika – modelování a řízení 2/0 zkouška 3 ECTS
4EK430 Makroekonometrická analýza 2/2 zkouška 6 ECTS
4EK418 Mapy, geodata a prostorová ekonometrie v R 0/2 zkouška 3 ECTS
4EK516 Pokročilá ekonometrie 2 2/2 zkouška 6 ECTS
4ST426 Regrese * 2/2 zkouška 6 ECTS
4ST616 Regrese (v angličtině) * 2/2 zkouška 6 ECTS
4ST441 Statistické metody a kapitálové trhy (v angličtině) 0/2 zkouška 3 ECTS
4EK315 Stochastické modely 2/2 zkouška 6 ECTS
4ST444 Stochastické procesy a riziko ve financích a pojištění * 2/2 zkouška 6 ECTS
4ST644 Stochastické procesy a riziko ve financích a pojištění (v angličtině) * 2/2 zkouška 6 ECTS
4EK214 Úvod do ekonometrie * 2/2 zkouška 6 ECTS
4EK610 Úvod do ekonometrie (v angličtině) * 2/2 zkouška 6 ECTS
4ST309 Úvod do finanční a pojistné matematiky * 4/0 zkouška 6 ECTS
4ST608 Úvod do finanční a pojistné matematiky (v angličtině) * 4/0 zkouška 6 ECTS
4ST417 Výpočetní statistika v R 0/2 zkouška 3 ECTS

* Student může studovat jen jeden z dvojice předmětů vyučovaných v češtině a angličtině.
** Předmět nelze studovat po absolvování 4ES611. Pokročilejší předmět zejména pro studenty, kteří již absolvovali předmět 4ES407 Hospodářská a sociální statistika.
*** Předmět nelze studovat po absolvování 4ST432 a nelze studovat současně s 4ST432 a nelze studovat po absolvování 4ST631 a nelze studovat současně s 4ST631.
**** Předmět nelze studovat po absolvování 4ST431 a nelze studovat současně s 4ST431 a nelze studovat po absolvování 4ST432 a nelze studovat současně s 4ST432.

Souborná zkouška