Prezentace a komunikace informací

Garant specializace: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
Garantující katedra: Katedra multimédií ve spolupráci s Katedrou systémové analýzy
Ident VS: 4PK

Popis vedlejší specializace

Cílem vedlejší specializace je naučit studenty rozumět informacím a vhodně je využívat v komunikačním procesu. Informace je průřezově pojímána jako základ pro řešení problémů a komplexní management ve všech typech podniků. Studenti pochopí nejen význam a různé souvislosti informací v moderním světě, ale naučí se také informace získávat, zpracovávat, zobrazovat, prezentovat a využívat v komunikaci. Důraz je kladen na pochopení role médií v komunikačním procesu, na postavení médií ve společnosti a na různé vlivy a účinky médií na příjemce informací.

Uplatnění absolventů:

Profil absolventa této vedlejší specializace je důležitým předpokladem pro kvalifikovanou a aktivní účast při projektování informačních systémů a při využívání jejich výstupů v marketingu, managementu, v komunikaci s odběrateli, obchodními partnery, zákazníky atd.

Vedlejší specializace je koncipována jako samostatný program umožňující budoucímu absolventovi efektivní orientaci v práci s informacemi v komplexu různorodých komunikačních aktivit a s odpovídajícím prezentačním výstupem.

Absolventi naleznou své uplatnění při práci například:

  • v reklamním průmyslu,
  • v marketingovém oddělení firem,
  • v analytických a plánovacích útvarech atp.

Podmínky vstupu

Vedlejší specializaci nemůže studovat absolvent bakalářského programu Multimédia v ekonomické praxi.

Kapacita na semestr: 25 studentů

Studijní plán

I. Povinné předměty – 12 ECTS kreditů
Ident Název předmětu Počet hodin Zakončení Počet kreditů
4SA525 Informace a média * 0/2 zkouška 3 ECTS
4SA623 Informace a média (v angličtině) * 0/2 zkouška 3 ECTS
4ME401 Multimediální komunikace ** 2/2 zkouška 6 ECTS
4ME301 Sémiotika multimédií 2/0 zkouška 3 ECTS

* Předmět nelze studovat po absolvování 4SA623 nebo souběžně s 4SA623.
** Předmět nelze studovat po absolvování 4ME400 a nelze studovat současně s 4ME400.

II. Volitelné předměty – 18 ECTS kreditů
Ident Název předmětu Počet hodin Zakončení Počet kreditů
4ME421 Digitální fotografie 2/2 zkouška 6 ECTS
4SA331 Fenomén myšlení pro manažery 2/2 zkouška 6 ECTS
4SA526 Nová média a sociální sítě (v angličtině) 2/0 zkouška 3 ECTS
4ME261 Offline média a informační strategie 2/0 zkouška 4 ECTS
4SA418 Organizace a informace 2/2 zkouška 6 ECTS
4ME411 Počítačová grafika a sazba * 2/2 zkouška 6 ECTS
4SA421 Prezentace a komunikace informací zkouška 6 ECTS
4ME293 Trendy v multimédiích 3 0/26 zkouška 4 ECTS

* Předmět nelze studovat po absolvování 4ME218 a nelze studovat současně s 4ME218.

Souborná zkouška

Další informace

Diplomové práce zpracovávané v rámci VS

V odůvodněných případech a na základě povolení garanta hlavní specializace mohou studenti FIS zpracovávat a obhajovat diplomovou práci v rámci vedlejší specializace 4PK Prezentace a komunikace informací.

Příklady výstupů do studentů vedlejší specializace: